İbret Alan Yok mu?
Ekim 2016 Gülsüm KEMİKKIRAN A- A+
A- A+

İbret Alan Yok mu?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e ilk vahiy gelmeden önce, insanlık yolunu kaybetmiş, karanlığa bürünmüştü. Öyle ki; insanlar öz kızlarını bile diri diri toprağa gömer olmuştu. Kalpler kaskatı kesilmiş, adeta taşlaşmıştı. Ve insanlık, cahiliye bataklığında boğulmak üzereyken ilk vahiy geliyor: “OKU.” Zira okuyup idrak ederek cehalet giderilirdi. Cehalet giderildiğinde ise; “medeni insan olma” sıfatı elde edilebilirdi.

Hz. Musa aleyhisselam önderliğinde denizden ve Firavun’un zulmünden kurtulan İsrailoğulları, puttan tanrı istemişlerdi. Hz. Hud aleyhisselam’ın kavminin ileri gelenleri, fakir kimseleri yanlarından kovmuşlardı. Hz. Yusuf aleyhisselam’ın kardeşleri, Hz. Yusuf hakkında kötü düşünüp, O’nu kuyuya atmışlardı. Hz. Nuh aleyhisselam’ın oğlu, Allah’a meydan okumuştu. Peki, bu insanlara bunları yaptıran neydi? Cehaletleriydi. Rabbimizin buyruklarını anlayamamalarıydı.

Bizim zamanımıza gelirsek, ilk vahyin geldiği dönemin cahiliye dönemi olarak adlandırılmasının sebebi neydi? Puta tapma, içki, fuhuş, kızların diri diri gömülmesiydi. Biz, bugün bu cahiliyenin neresindeyiz? O zamanlarda put vardı; şimdi ise yerini para, mal, makam ve mevki aldı. O zamanlarda kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu, şimdi ise moda illetine gömülüyorlar. Fuhuş, kumar ve içki o zaman da vardı, bugün de hiçbir şey kaybetmeden yerini koruyor. Şu soruyu soralım kendimize: Sürekli kınayıp durduğumuz o cahiliye dönemiyle farkımız ne?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda var olacak cehalet ile ilgili şöyle buyurur: “Şüphesiz Allah, ilmi insanlardan söküp almaz! Fakat âlimlerin ruhunu kabzetmek suretiyle ilmi kaldırır. Nihayet hiçbir âlim kalmayınca halk, cahil insanları reis edinirler! Onlara birtakım sorular sorulur da (onlar da bilgisizce cevap vererek) hem kendileri sapıklığa düşerler hem de insanları düşürürler!” (Buhari, 256)

Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “İlmin kaldırılması, cehaletin yerleşmesi, içkinin içilmesi ve zinanın yaygınlaşması kıyamet alâmetlerindendir.” (Buhari, 240)

Hz. Musa aleyhisselam’ın buyurduğu gibi “Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım.”

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ekim 2016

Sayı: 51

Baciyan Arşiv