Örnek Nesli Tekrar Kim, Nasıl Yetiştirecek?
Ağustos 2019 Ömer Faruk ÖZCAN A- A+
A- A+

Örnek Nesli Tekrar Kim, Nasıl Yetiştirecek?

Yazının başlığını okuyan gençler, bu yazı bize göre değil, bizi yetiştirecek büyüklerimize yazılmış diyebilirler. Acele karar vermeyin. Bu yazı tam da sizler için yazıldı. Zaten gençliğini iyi değerlendirememiş ve dava şuuru olmayanların, bırakın örnek nesli yetiştirmeyi bahçesinde soğan sarımsak dahi yetiştiremeyeceği hakikattir. Kendisini yetiştirme imkânı olduğu halde ihmal davranıp hem şahsını, hem de ehlini eğitimsiz bırakanların, gençliği suçlayarak, “bu nesil adam olmaz” demeleri sadece kendi kusurlarını kapatmaya çalışmaktan başka bir işe yaramaz. Bu tahlilin ardından kısa başlıklarla geleceğin inşasını kimlerin yapacaklarını yazmaya gayret edeceğiz.

Gençlik Yetişecek Ve Nesli Yetiştirecek

Kendisini yetiştirmemişlerin hangi sahada olursa olsun ne teorik, ne de pratik eğitim çalışmaları muhataplarına fayda sağlayamaz. Daha düzgün bir ifade kullanacak olursak, eğitim sahasında rol almadan önce kendimizi yetiştirme zorunluluğumuz vardır.  Sanıldığı gibi bu iş sadece öğretmenlere ve imamlara, ya da eğitim hizmetlerinden geçimini sağlayanlara has kılınmamalıdır. Dünyaya daha önce örnek ve öncü nesil nasıl yetiştirilir modelleyerek sunan Peygamberimiz aleyhisselam yetiştirdiği ve ümmetin öğretmeni olan nesilde meslek ya da asabiyet gibi ayrımlar yapmadan başarıya ulaştı. İşçi Habbab r.anh yetişti ve yetiştirdi. Gariban diyebileceğimiz Yasir ailesi r.anhüm İslam tarihinin en şerefli ailelerinden biri olarak zihinlerimize ve kalbimize taht kurdu. Aile baskısını son haddine kadar üzerinde hisseden gençler canlarını ve mallarını ortaya koydular. Hz. Musab, Osman b Maz’un, Zübeyr ve Talha r.anhüm gibi gençler bu zamana kıyaslanamayacak kadar zor şartlarda yetiştiler ve ümmetin gençlerini yetiştirme gayretine giriştiler.

Gençler Nasıl Yetişecek?

  1. Aile     

Ülkemiz başta olmak üzere dünya da Müslüman gençliğin bu kadar çok dertlerini konuşuyor ve yazıyorsak, ailenin eğitimini ihmal ettiğimizi farklı bir şekilde itiraf ediyoruz demektir. Bugün anne ve baba kendi sorumluluklarını eğitim kurumlarına yüklemekle sadece ve sadece kendilerini kandırmış olmaktadırlar. Gençlerden umudu keserek, neslin özellikle ahlaken çöktüğü gibi tespit ve tenkitler ise en büyük toplumsal zaaflarımızı ortaya koymaktadır. Bugün aslında sorun tespitinden daha ziyade, farkına varılan defolarımızı tamir etme zamanıdır. Bu alanda gençlik beyin ve motor görevi görecektir. Bugün ailelerimize düşen birinci vazife onların; evlatları için kurdukları gelecek planlarının içinde manen yetişmeleri ve mensubu olduğu büyük İslam ailesine hizmet etme gaye ve gayretini de yerleştirmeleridir. Geleceğin mesleklerini araştırıp çocuklarının yarınları için kurslar ve okullar aradığımız kadar, yavrularımızın manevi eğitimleri içinde ehil kurum ve kuruluşlar aramaktan geri durmamalıyız. Günümüzde oluşan kötü örnekleri de bahane olarak sunmadan aramalıyız uygun eğitim müesseselerini.       

Aile açısından gençlerin yetişmesinde en önemli alanlardan bir tanesi de çocuklarına örnek olabilecek bir hayatı onlara sunmalarıdır. Aslında gençlere yapılan yersiz eleştirilerden biri de onlara model olamayışımızla son bulmaktadır. Günümüzün gençliğinin seksenli ve doksanlı yıllardan daha nitelikli gençler olduğu kanaatindeyim. Sadece önlerinde yürüyecek lider vasıflı kişilerin az olduğu bir hakikattir. Yine de gençler buraya da takılmadan insanlığın en tabii ve en güzel örneğini (Peygamberimizi) modelleyerek bu büyük eksiği aşabilirler. 

  1.   Özel ve Öncelikli Okumalar

Başta farzı ayın ilimler olmak üzere gençler donanımlı bir şekilde yetişmeli ki neslin yetişmesinde önemli rol oynayabilsin. Küçük yaşlardan itibaren hem çocukluğun güzel yaşanması, (oyun ve çocukluk ihtiyaçları) hem de planlı bir şekilde öğrenmesi vacip olan ilmi alanları teorisi ve pratiğiyle birlikte verilmesi gerekmektedir. Aslında günümüzde eğitim alanındaki en önemli problemlerden bir tanesi de ilmi plan ve programın sadece okumaya endeksli olmasıdır. Kadim geleneğimiz bu problemin çözümünü kitap okumaktan daha ziyade ehlinden okumak olarak bizlere göstermektedir. Okumaktan uzak olan gençlerin onlara doğrudan katkı sağlayacak ve belki de çok vakit almayacak eğitim programlarının hazırlanması gerekmektedir.  Çok okuyan gençlere ise öncelikli listeler hazırlayarak bilgi çöplüğüne düşmekten daha ziyade irfana ulaşmaları hedeflenmelidir. Öz cümle her genç için bir analiz ve eğitim şeması hazırlayıp gereken değeri vermemiz gerekir.

Not: Bu konuyla ilgili maddelerimiz –inşallah- ilerleyen aylarda da devam edecektir.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ağustos 2019

Sayı: 26

Genç Adam Arşiv