Karmaşık Gösterilen Basit Bir Oyun
Şubat 2018 Atilla DEĞİRMENCİ A- A+
A- A+

Karmaşık Gösterilen Basit Bir Oyun

18. yüzyılın başında değişime başlayan dünyanın yönetim dengesi hayatın birçok aşamasında farklılaşmalara neden olmuştur. 19. ve 20. yüzyılda yönetimi tamamen ele geçiren Batı; atalarının hayata baktığı gibi menfaati önemseyen, güce dayanan, ifsadı yapısallaştıran, ahlakı yozlaştıran bir sistem geliştirdi. Gelişen bu sistem öncelikle yeni doğrular ve yeni yanlışlar üretti.

İnsanların üretilen doğrulara ve yanlışlara alışması kolay olmadı. Hedefine ulaşmak için yüzyılları gözüne kestiren batı; planlı, düzenli, sistemli çalışmalarla inancı fark etmeksizin –küçük azınlıklar hariç- herkese bu doğruları ve yanlışları kabul ettirdi. Kabulün zorla olduğu dönemler de olmuştu ancak özgürlük, çağdaşlık, hürriyet, rahat hayat, tatil, tüketim gibi baloncuk kavramlar insanların doğruları ve yanlışları kabullenmesini hem kolaylaştırdı hem de hızlandırdı. Batı bir taraftan da yeni doğruların ve yanlışların önünde duran ne varsa hepsini öcü, gerici göstererek tahakkümünü sağlamlaştırdı.

Süreç devam ederken hayata yeni anlayışlar, yeni bakış açıları kazandırıldı. Yeni hayat tarzları, yeni para kazanma anlayışları, yeni aile oluşumları, yeni eğlence tipleri, yeni insan davranışları… Her şeyi olması gerektiğinden farklılaştırarak sözüm ona yenilikler ürettiler. Böylece istedikleri bozulma sadece amelde değil inançta da meydana gelmişti.

Sistemlerinin devamını sağlamak için insanları oyalamaları gerektiğini de biliyorlardı. Gündüzleri çalışma ve mesai ile akşamları film, dizi ve sporla doldurdular. İsteyene istediği cinsten ürettiler. Böylece insanların durup düşünecekleri vakit kalmamıştı. Gerçi bu yeni tiplerin düşünmeye ihtiyaçları var mıydı? Zaten ihtiyaç hissettikleri ne varsa sistem çabucak üretiyordu. Tüm bunlara rağmen düşünme kabiliyetlerini devam ettirenler için de suni gündemler oluşturarak oyalıyorlardı.

Sistematik bir şekilde devam eden/ettirilen batının bu emperyal anlayışı, doğrudan insanların gündemlerini belirlemeyi ve insanları suni gündemlerle meşgul etmeyi tarz olarak seçti. Bu tarz, mantıksal ve bilinçsel yönlendirmeyi esas alıyordu. Gündeme gelecek haberler bir yerden kaynaklanacak ve aynı duyguların gelişmesi sağlanacaktı. Bu nedenle ya boş ve ahlaksız konular ya da gereksiz/kıymetsiz konular haberleştirilecekti. Planlarını uyguladılar ve tüm insanlığın üzerinde tahakküm kurdular.

Müslümanlar olarak oynanan bu oyunların farkına varamadık. Veyahut farkına vardığımızda birçok insanımızı ve birçok anlayışımızı kaybetmiştik. Kendi insanımız onlar gibi düşünmeye, onlar gibi davranmaya, onlar gibi eğlenmeye başlamıştı. Doğruları ve yanlışları başkaları tarafından belirlenmiş olduğundan birbirimizden bile uzaklaşmıştık. Artık konuşamıyor, anlaşamıyor, yakınlaşamıyor ve dertleşemiyorduk. Emperyal anlayış insanları birbirine yabancılaştırmayı başarmıştı.

Mevcut durumu ortaya koyduk ki bir hareketlilik, bir canlanma, bir kıyam yeniden başlasın. Mevcut halden ümitsizliği anlamak sadece heyecanını kaybedip zihinsel anlamda teslim olmuş zavallıların acizliğidir. Bu durum yeni gelişmeler için mücadele ortamı hazırlayacaktır. Elimizde bizi her türlü sapmışlıktan kurtaracak Kur’an ve Sünnet bulunduğu müddetçe.

Mücadelemizin önemli bir aşaması yaşadığımız çağı çok iyi anlamak olmalıdır. Kim hangi oyunlarla ifsad ediyor? Ahlaksızlığı yaygınlaştırmaya çalışanlar insanın hangi bölgesine odaklanıyor? Ayrımcılığı artırmak için hangi kavramlar üretiliyor? Reklamcılık mantığının gelişmesi insanda hangi gelişimleri engelliyor? Günah değirmeni nasıl çalışıyor ve insanı nasıl öğütüyor? İnsanı ve insana ait her şeyi düzeltecek olan İslam’a ulaşılmaması için hangi çalışmalar yapılıyor? Zihinler hangi kıskaçlar arasında sapkınlığa yönlendiriliyor? Bu soruların cevabı mücadele sahamızın boyutunu ortaya koyacaktır.

Bu hengâmeden çıkışın bir aşamasını da gündem takiplerimiz oluşturacaktır. Müslüman mutlaka gündemi takip etmelidir. Ancak takip ettiği bu gündem magazin anlayışında birilerinin belirlediği gündem değil kendi inancı çerçevesinde şekillenen gündem olacaktır. Müslüman elbette ki olaylardan, yaşananlardan, gelişmelerden haberdar olacaktır. Bunların yanı sıra kendi gelişimi ve yaşadığı toplumun refahı için gündemler belirleyip gereklerini yapacaktır. Tüm bunlar oynanan oyunların kısa bir zamanda bozulmasına neden olacaktır, inşallah.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Şubat 2018

Sayı: 20

Genç Adam Arşiv