Şubat 2015 Hasan MACİT A- A+
A- A+

İslam’da Müzik

Müzik, genel olarak vokal veya enstrümantal ses ve tonların bir araya getirilmesinden oluşan bir sanattır. Yunan dilinden Arapça’ya geçen musiki kelimesinin Arapça tam bir karşılığı yoktur. Mesela Arapça’daki ‘gına’ kelimesi yalnızca şarkı söylemeyi ‘sema’ kelimesi ise yalnızca şarkı dinlemeyi ifade eder.

Gerek ayetlerde gerekse sahih hadislerde doğrudan müziği belirtmek üzere kullanılmış bir ifadeye rastlanmadığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte müzik, İslam Âlimleri tarafından çokça tartışılmış ve hakkında çok şey söylenen konular arasına dâhil olmuştur. Vehbi Zuhayli; Hanefi, Mâliki ve Hanbeli âlimlerinden bazılarının müziğin mubah olduğu görüşünde olduklarını dile getirir. Ayrıca bu görüşün üstün ve tercih edilen görüş olduğunu ifade eder.

Hayatı inşa eden Kur’an-ı Kerim ayetleri ve Hadis-i Şerifler bizlere hayatımızın her safhasında “itidal üzere” olmamızı emretmektedir. İslam dininde her şeyin bir sınırı ve ölçüsü olduğu gibi müziğin de müzik dinlemenin de sınırı ve ölçüsü vardır. İslam Âlimleri dinlenilen şeyin helal olmasına bakarlar. Bu nedenle bir müziğin helal olabilmesi;

1. Kişiyi Allah’a kulluktan alıkoymamasına ve toplumdan soyutlamamasına,

2. Şehveti uyandıracak ses ve sözlerden uzak olmasına,

3. Şeytan ve yandaşlarına hizmet etmemesine,

4. İslam inancına ve ahlakına aykırı sözlerinin olmamasına,

5. Küfrü taklit etmemesine bağlıdır.

Müziği tamamen hayatımızdan çıkarma düşüncesi ne kadar yanlış bir düşünce ise “müziksiz olmaz” demek ve müziği hayatımızın ayrılmaz bir parçası olarak görmek de en az o kadar yanlıştır. Dinlediğimiz müziği İslami bir amaç doğrultusunda ‘gaye edinmek’ ne kadar doğrudur, bilinmez!

Fakat bir gencin; namaz kılarken, oruç tutarken, Kur’an-ı Kerim okurken ve Allah’ı zikrederken alamadığı huşu’ ve heyecanı dinlediği müziklerden, marşlardan almaya çalışması işe tersinden başlamaktır. İsteğimiz odur ki vasat ümmet olabilme yolunda bu konuda da ölçülerimizi yeniden kuşanmalıyız.

“Her şeyi hakkıyla bilen, mutlak hüküm sahibi olan sadece Allah’tır.”

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Şubat 2015

Sayı: 8

Genç Adam Arşiv