Ağustos 2017 Burak PEKCAN A- A+
A- A+

İnternetin Olası Zararlarına Karşı Anti Virüsler

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte internet kullanımı oranı hızla artış göstermektedir. Günümüzde olmazsa olmazlarımız arasına giren internet, hayatımızı birçok açıdan kolaylaştırmaktadır. Önceki yıllarda saatler alan işlemler internet sayesinde saniyeler içerisinde halledilmekte ve birçok işimizi daha hızlı yerine getirmekteyiz. İnternetin yararları ve hayatımıza getirdiği kolaylıklar oldukça fazladır ve her birimiz bunların farkındayız lakin yararları kadar zararları olduğunu çoğu zaman görmezden geliyoruz.

Günümüzde internet kullanım amaçlarına dair istatistikler incelendiğinde gençlerin ve hatta insanların çoğu sosyal medya için interneti kullanmaktadır. Bilgisayar kullanım oranının artışıyla birlikte lügatimize giren bir kavram olan ‘virüs’ gibi yayılan bu bilinçsiz internet kullanımı karşısında gerekli ve yeterli tedbirler alınmaması durumunda yarınlarımız açısından büyük sorunlar bizleri ve geleceğimiz olan yeni nesilleri beklemektedir.

Peki bu virüslere karşı yine bilgisayarî bir tabir olan ‘anti virüsleri’ nasıl geliştirmemiz gerekiyor? Öncelikle gençler arasında yaygınlaşan bir tabir olan boş zaman geçirme aktivitesi kavramının derinlemesine incelenip bu şekilde bir düşüncenin Müslüman bir birey için uygun olmadığının belirtilmesi gerekmektedir. Zira İslamiyet’in belirlemiş olduğu bir yaşam tarzı içerisinde bir Müslüman beş vakit namazlarını kıldıktan sonra rızkı için çalışmalı, ilim öğrenmeli, nafile ibadetler yapmalı, ailesi ile vakit geçirmeli… Bunları arttırabiliriz.

Olaya bu şekilde yaklaştığımız zaman israf üzerinde oldukça fazla duran bir dine mensup olduğumuzu unutup zaman gibi önemli bir kavramı gereksiz ve bilinçsiz bir şekilde internet kullanımı ile israf ettiğimizin farkına varmamız gerekiyor. Bilinçsiz internet kullanımı için edinmemiz gereken anti-virüslerden söz edecek olursak, yetişkin bireylerin vakitlerini daha etkili kullanmak için kendi öz kontrollerini arttırmaları, sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlenmeleri gerek fıkhi gerekse ahlaki açıdan sosyal medyanın zararlarının bilincinde olmaları, çocuklarının internet kullanımlarını etkin bir biçimde takip etmeleri gerekmektedir.

Nitekim günümüzde çocukların interneti bilinçsiz bir şekilde kullanmaları sonucu hem sosyal açıdan hem de sağlık açısından birçok sorunla karşı karşıya kaldıkları bilinen bir gerçektir. Özellikle fazla vakit geçirme sonrası algıda körleşme günümüzde en çok karşılaşılan sonuçlardan/sorunlardan biridir. Gençlerimizi ve çocuklarımızı bilinçsiz internet kullanımı kurbanı yapmamak için denetim şarttır. Boş vakit geçirme olarak algılanan zaman israfını engellemek için çocuklarımıza ve gençlerimize okuma alışkanlığı kazandırmalı ve günlük uğraşlarından arta kalan zamanı kitap okuma ile geçirmelerine vesile olmalıyız.

Benzer şekilde özellikle okul döneminde olan çocuklar ve gençler için öğretmenlerinin özellikle vermiş oldukları ödevleri internet üzerinden araştırma yerine daha çok kaynak kitap, ansiklopedi tarzı kütüphane taraması şeklinde yönlendirme yapmaları hem öğrencilerin kütüphanede kültürlerini geliştirecek hem de internetten kolaylıkla ödevlerini yapıp kalan zamanı verimsiz kullanmalarının önüne geçecektir.

Ailelerin -özellikle evde interneti bulunanların- çocuklarına örnek olma açısından internette vakit geçirme konusunda daha dikkatli ve bilinçli olmaları ve aynı bilinci çocuklarını kontrol anlamında da geliştirmeleri gerekmektedir ki bu anlamda atılacak en önemli adımlardan biri de internet kullanılan bilgisayarın ebeveynin kolay kontrol edebileceği bir odada bulunmasıdır.

Bu yazıda, üzerinde durulan konu internetin zararlarına ilişkin alınabilecek tedbirler olmakla birlikte internetin hayatımıza olan katkıları ve sağladığı kolaylıklar da göz ardı edilmemektedir.

Algısı körelmiş, tabiri caizse uyuyan/uyutulan bireylerden olmamak için, vaktimizi israf etmemek, geleceğimizi kaybetmemek için bahsi geçen konular üzerinde durmalı ve internet kullanımı konusunda bilinçlenmemiz gerekmektedir.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ağustos 2017

Sayı: 18

Genç Adam Arşiv