Ağustos 2017 Osman KARAKETİR A- A+
A- A+

İnternetin Kafa Kâğıdı

İnternet, kelime olarak “kendi aralarında bağlantılı ağlar” anlamına gelmektedir. Interconnected Networks kelimelerinden türeyen internet kelimesi bugün web ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Web, yani internetin tarihi 1970’e dayanmaktadır.

İnternet aslında oldukça kısa bir geçmişe sahiptir. İlk bilgisayar ağı 1970’te Amerika Birleşik Devletlerinde 15 bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşturulan ARPANET yani Amerikan Gelişmiş Savunma Araştırmaları Dairesel Ağıdır. Bu ağ kurulduktan sonra internetin en önemli bileşenlerinden biri olan e-mail yani elektronik posta ortaya çıkmıştır.

Bir ülke ve 15 bilgisayar ile başlayan bu serüven 1994 yılı sonuna kadar 110 ülke, 10.000 bilgisayar ağı, 3 milyondan fazla bilgisayar ve 25 milyona yakın kullanıcının içinde bulunduğu dev bir havuza dönüştü. 1995 yılında www ve html ile web sayfası kavramının kullanıma girmesiyle 60 milyona yakın kullanıcıya ulaştı. 2014 verilerine göre dünya üzerinde 3 milyardan fazla insan aktif internet kullanıcısı durumundadır. İnternetin en yaygın kullanılan terimleri www, html, http, url, ip ve dns’dir.

World Wide Web kelimelerinin kısaltması olan www’nun temeli sunucu mantığına dayanmaktadır. Milyonlarca resim, video ve metinden oluşan web sitelerini tek tek kullanıcılara ulaştırmak yerine sunucu adı verilen bilgisayarlara kaydedilerek herkese açık hale getirilmesidir. Her bir web sitesinin www ile başlayan bir adresi vardır.

Zengin metin işaretleme dili anlamına gelen html internet üzerinde web sayfası oluşturmak için kullanılır.

http, internette web sitelerinin bulunduğu sunucu bilgisayar ile kullanıcı bilgisayarları arasında bilgilerin nasıl aktarılacağına dair kural ve yöntemleri düzenleyen bir protokoldür.

Standart kaynak bulucu anlamına gelen url, bir web sitesine ulaşmak için yazdığımız web adresidir. İnternet üzerinde her bir url’nin bir ip adresi vardır.

Internet Protocol kelimelerinin kısaltmasından oluşan IP’yi internete doğrudan bağlı her bilgisayarın sahip olduğu kimlik numarası olarak tanımlamak mümkündür.

DNS alan adı sistemi anlamına gelmektedir. DNS sistemi internet uzayını bölümlemeye, bölümleri adlandırmaya ve bölümler arası iletişimi sağlamaya yarayan bir sistemdir. DNS yardımıyla karmaşık IP numaraları yerine daha kolay hatırlayabileceğimiz www.ilkadimdergisi.net gibi anlamlı sözcük grupları oluşturulur. Bu sözcük gruplarıyla yazılan url’ler de web sitelerine daha kolay erişmemizi sağlar.

Son olarak şu bilgiyi paylaşabiliriz; 2020 yılında internet yardımıyla birbirine bağlı 24 milyar cihaz olacağı tahmin edilmektedir.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ağustos 2017

Sayı: 18

Genç Adam Arşiv