Mayıs 2016 Süleyman BEYAZ A- A+
A- A+

Gün Ah Etme Günü Değil Mücadele Günüdür

‘Gençsin…’ diye başlayan cümlelerin şerrinden Rabbine sığın Genç Adam! Zira bu cümleler ekseriyetle genç olmanın ve biraz hızlı yaşamanın, sana günah işleyebilme ve Allah’ın sınırlarında rahatça dolaşabilmenin iznini verdiğini sanan bir grup ahmağın marşıdır.

“Gençsin, daha yaşın erken. Namazla, ilimle, cihadla kısacası insanı eşref-i mahlûkat kılan bütün eylemlerle kaybedecek vaktin yok.” dercesine “Git eğlen keyfine bak, zaten cihad da eskide kaldı.” diyen adam zannetme ki yaşıyor.

Tam bu noktada belki bu cümleleri sık duymadığını sanıyorsun ama izlediğin diziler, filmler ve reklamlar, popülarite ve sosyal medya bombardımanı sana bunları haykırıyor. Bunlara uyup günah işlemeye ve gününe ah etmeye hakkın yok. Çünkü Allah sana bir iman nasip etti ki o iman nelere kadir değil…

Bu modernite denen tek dişli ihtiyar şeytanın kuklaları olan yukarıda saydıklarım sana ne vaat ediyor? Sonsuz bir hayat desen; yok! Birkaç anlık zevk ve oyalanmadan başka bir şey değil. Peki seni bu uğraştan ne kurtarır? Hayata geldikten sonraki aşama; iman!

İman, aşk ve azim senin bugün inandığın dinin zaferlerinin altında yatan asıl tılsımdır. Tılsımı bozma Genç Adam. Bu seviyede iman ettiğin Allah’ı, O’nun yolladığı dini ve bu dinin kılavuzu Peygamberini iyi tanı ki ayağın kaymasın. “Eee… Sonraki aşama?” der gibisin sanki. O ise Eyyub El Ensari’yi 93 yaşına, zayıf bedenine ve hastalığına rağmen yerinde durdurmayan ve bu halde tekbirlerle İstanbul’a yürüten eylemin adı olan cihad.

Cihad, fikir ve zikrinde tuttuğun sancağın. O sancak ki ne yiğitler eskitti. Meselenin aslının insan ömrünü özetleyen üç kelime Hayat, İman ve Cihad olduğunu, bizlerin ise hayata gelip iman edip cihad etmekle ah’tan, günahtan kurtulacağını sakın unutma.

Çünkü bizler Musaca iman ettik “Kella inna mahiye rabbi seyehdin (Asla, ben Allah’la beraberim, O bana bir çıkar yol gösterir.) sözü Kızıldeniz’i yarıp firavunu bitirdi. Dünyanın şu andaki mutlu azınlığını mı paramparça edemeyecek!

Ücretlerin ve cezaların taksim edileceği o günü de aklından çıkarma. Üstadın nasihatini de unutma. “Ey genç adam bu düstur sana emanet olsun / Öteden habersiz nizama lanet olsun.” Kur’an haritan, aklın pusulan, imanın ise önünü aydınlatan fenerdir. Son sözlerimizden biri de “Ey kâfirler; yenileceksiniz! Ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz.” olsun.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Mayıs 2016

Sayı: 13

Genç Adam Arşiv