Ağustos 2014 Genç Adam A- A+
A- A+

Gençler Üniversite Okrken Nelere Dikkat Etmeli?

Mehmet Erturan
Çok şey bilmelerine gerek yok, hadlerini ve sorumluluklarını bilsinler yeter. Önce kul sonra öğrenci olduklarını unutmasınlar. Öncelikle kendilerine sonra da arkadaşlarına ve bulundukları ortama hâkim olup sahip çıksınlar. Bu hassasiyete ulaşabilmek için kendilerini yetiştirmeli, olgunlaştırmalılar. Bir ahlaksızlık veya yardım durumu gördüklerinde “ne yapabilirim, nasıl yapabilirim?” sorularını kendilerine sorup cevap için harekete geçebilmeliler.

Davalarını hemcinslerine anlatsınlar. Bir hilafet devleti mensubunda neler olması gerekiyorsa kendilerini mutlaka o özelliklere sahip biri olarak yetiştirmeye gayret etsinler. Katılımcı olmaktan ve sorumluluk almaktan kesinlikle çekinmesinler. Bir ahlaksız ve namussuzdan daha cesur olmak zorundalar.

Baki Öncel
•   Zamanı iyi kullanmaya,
•   Gelişimine destek olacak kalıcı dostluklar kurmaya,
•   Dünya’dan kopuk olmadan hayatın içinde olup bitenlerden haberdar olmaya,
•   Kulluğu zirvede yaşayabilmek için manevi gelişim programlarına uymaya dikkat etmeli.

Rüştü Yeşil
1.   Planlı olma; her ne olursa olsun işleri erteleme hastalığından uzak durma; zamanı etkili ve verimli kullanma.
2.   İçinde bulunduğu zamanı, mekânı ve imkânları; hedef ve ideallerine hizmet edecek şekilde organize etme gayreti içerisinde olma.
3.   Birlikte olabileceği insanları belirleme; bu insanlarla işbirliği yapma, koordineli hareket etme, yardımlaşma ve dayanışma içinde olma; bu amaçlarla sık sık onlarla bir araya gelme.
4.   Aklını, duygularını, davranışlarını hiçbir ideoloji, kişi ya da kuruma kiraya vermeyip düşünme, irdeleme, akletme çerçevesinde kararlar verme; verdiği her kararın sorumluluğunun yine kendisine ait olduğunu ve hesabını vereceğini unutmama.
5.   Yalnızca var olan etkinliklere entegre olma, takipçi olma şeklinde edilgen bir yaşam tarzını değil; etkinlik organize eden, görev alan, gündemi oluşturan ve belirleyen etkin bir yaşam tarzını tercih etme.

Mustafa Aydoğdu
Bilginin olmadığı yerde taklit ve zan vardır. Allah Teâlâ, En’am, 35’de “…Sakın cahillerden olma.” buyururken Araf, 199’da da “…Cahillerden yüz çevir.” buyurmaktadır. Yapmamız gereken öncelikle itikatla ilgili bir eser okumak. Bu eseri okurken de bilgi ve takvasına güvendiğimiz birisiyle görüş alışverişinde olmak.
Ardından ibadetle ilgili bir eser okumak. Şems, 7-10 arasındaki ayetler gereği bir ahlak kitabı okumak. Anne-baba, arkadaşlık, karşı cins ve ideolojik saplantısı olanlara karşı ilişkilerimizle helal-haram çizgisinin nasıl olması gerektiğini bilebilmek için muamelatla ilgili bir eser okumak. Helal gıdayla ve doğru beslenme usulüyle ilgili bir eser ve Ümmet-i Muhammed’in dirilişi için bize tarih şuuru verebilecek bir eser okumak.

Çağımızda insanlığı bekleyen tuzaklar, tehditler ve psikolojik baskılara dair bir eser ve mesleğimizin fıkhını bize öğretecek bir eser. Kur’an’ı -sahabenin yaptığı gibi- iman ve amel dengesine dikkat ederek okumak. En az, bir kırk hadis kitabını okumak. Okuma eylemini hayatın tamamına yaymak için gayret etmek.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ağustos 2014

Sayı: 6

Genç Adam Arşiv