Batılılaşma Zinaya Bir Adımdır
Şubat 2017 Enes Yüksel DEMİR A- A+
A- A+

Batılılaşma Zinaya Bir Adımdır

İnsanlar maden gibidir, çeşit çeşit karakterleri ve huyları vardır. Ama bazılarının huyu kötüdür. İnsanları düzeltmemiz içinse önce kendimizi düzeltmemiz gerekir.

Bir zamanlar herkesin emin olduğu dürüst bir devletimiz ve herkesin emniyet içinde yaşadığı güzel bir yurdumuz vardı. Üç kıtaya dallarını uzatmış bir vatan toprağında İslam medeniyetinin parıldayan yıldızları medrese, cami, tekke, zaviye, kervansaray, sanayi ve ticaret merkezleri; sakinleri için birer huzur ve sükûn kaynağıydı. İnsanların hiçbir ırk, mezhep ve meşrep farkı gösterilmeden tanışıp kaynaştığı, buluşup kucaklaştığı ve İslam kardeşliğinin doruk noktada yaşandığı bir ana kucağı, bir baba ocağıydı. O devrin insanlarının tek düşünceleri vardı: İyi bir kul olmak ve kulluğun icabı olan hizmetleri yerine getirmek.

Bu gidiş nereye? Bu gidiş nereye kadar devam edecek. Allahu âlem önü alınamaz, pişman olup geri dönülemez ise cehennemde son bulacağa benzer. Müslim-gayrimüslim bütün toplumlarda büyük bir bozulma, şehvet isteği artmaktadır.

Atalarımız bu duruma (şehvet, zina…) karşı çok tepkiliydiler. Bize ne oluyor, Allah’ı mı unutuyoruz? “Allah’ı unuttuğumuz an yoldaşımız şeytan olur.” diye bir söz var. Nefsimiz neden ağır basıyor, biz Müslümanız, Allah’tan korkarız deyip neden ortaya çıkmıyoruz, yoksa imanımız mı zayıf ya da cahil miyiz? Cahilsek, öğrenmek için taklit yaparız. Biz kimi taklit ediyoruz? Gayrimüslimleri mi? Ama biz Müslümanız. Bizim davamız var. Bizim tek olan, yüce olan Allah’ımız var.

Bizim Allah’tan hem korku duyup hem de O’nu sevmemiz lazım. Sevelim ve korkalım ki sözlerini dinleyip hafife almayalım. Tabi ki Allah’ın elçisi, bizim örneğimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in de sözlerini hafife almayalım. Ayeti kerimede “Zinaya yaklaşmayın!” buyruluyor. Allah celle celalühu ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir iş hakkında hüküm koydukları zaman bir şey diyemeyiz. Çünkü biz Müslümanız.

Ama bu zamandaki Müslümanlar Batı’ya/gayrimüslimlere özendiği için zinayı iyi bir şey zannediyorlar. İşte taklit burada ortaya çıkıyor. Şimdiki gençliğin taklit yeteneği çok yüksek ama yanlış kişileri taklit ediyorlar. Bu durum bazen ebeveynler tarafından da engellenmiyor/oluşuyor. Oluşmasının sebebi de cahillik. Ebeveynler cahilliği bırakıp da gençlere İslam’ı, Kur’an’ı, sünneti, hadisi öğretseler her yönden örnek olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e özenir ve O’nu taklit ederler.

Ama nefsine uyup da gayrimüslimleri taklit eder, zinaya yaklaşır hatta zina yaparsa cehennemin en pis kokan yerlerini boylarlar. Batılılaşma, cahillik olmasın ve Allah’ı hatırlayalım ki zina denen şey ortadan kalksın. Zaten ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Demek istediğimiz şu ki; tevbe edelim, mefkûremiz İslam olsun, Allah celle celalühu’yu her zaman hatırlayalım, zikredelim.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Şubat 2017

Sayı: 16

Genç Adam Arşiv