Mayıs 2022 İsmail ARIK A- A+
A- A+

Arif Neslin İzinde Âlim Nesil

Yokluk içinde kaybolmuş akılların ve varlık içinde yol tutamamış istençsiz bedenlerin, ölçüsüz hayat standartlarını fütursuzca sergilediği ve anormalin, temel sosyolojik  normlarının ölçütü haline geldiği teknoloji(?) çağında, hakikate ulaşan yolların sayısız tali-batıl yollar ile kamufle edildiği ve yüce İslam felsefesinin yine yeni ebter akımlar tarafından yerle yeksan edilmeye çalışıldığına şehadet ediyor olmanın bilincine ve bahtsızlığına  ermiş, omuzlarına çiçekler dolusu yük alıp kıyamet saatine dek sabırla ve aşkla taşımaya hevesli nice genç dimağ, davasını dönümler dolusu tarlalara bir tohumken ekip sevgiyle, sabırla, duayla, mücadele ve vaktinden hayli gönlü bolca ayırma ile yeşertip gencecik fidanlar haline getirdiğine şahit olmanın ve dahi bu kutlu topluluğun bir ereni olmak için ömrünü, disipliner yaşam tarzlarını sorgulayan ve ‘ey örtüsüne bürünen’ sırrının, aldığı her nefeste ne denli düzenli ve (u)yanık bir hayat yaşaması gerektiğine delalet ettiğinin farkına varan bir Mü’min olarak sarf etmesinin elzem olduğuna inanan nice hayat ve varlık abidesi, bugün gözlerinizin tam önünde, o neslin hayalini kuran nice darbe ve istibdat mağduru gönül erlerinin karşısında, omzu dik ve aklı ve dahi feraseti-basireti köklerine kadar açık, geleceği lemalanmış, mücadelesi ile saf ve samimi halde sözlenmiş ve yoluna ekilmiş işaretlerin hakiki mana ve icazına vakıf halde dikilmektedir.

 Eskinin o istibdat mağduru, mücadeleci ve vazgeçmeyi defterden ebediyen silmiş medeniyet ehli banileri, kurdukları ile yetinmeyi benliklerine haram etmiş nice gönül ve dert eri âlimane öncüleri ve mutlak ve mukayyet itaatin sırrına ermiş âmme-i mü’minat’ı bugün bu tablonun biricik ressamları ve dahi göz ardı edilemez öncüleridir.

Şimdi ise hedef; arif olan eskinin koyduğu bu çıtayı daha yükseklere çıkarma vaktidir. Mücadelenin, vazgeçmemenin, fedakârlık yapmanın, uykuyu yenmenin, ilmin ve onu yüceltmenin, itaatin, sebatın, ibadetin, cihadın ve onun parlak kutsallığının, onulmaz küfrün karşısında dik durma riskini almanın, onu aşağılayıp toplumun dışına atan için dahi ‘rabbim onlar bilmiyor’ gizi ile dua etmenin, diğerkâmlığın ve kardeşliğin gerektirdiği nice fedakârlığın, disipliner ibadet yaşantısına adapte olmanın ve onu; yükünü boşaltıp deşarj olacağı kutlu bir istasyon gibi görmenin, gözlerinin ferini, bet-benizini, aldığı her nefes ve kalbinin pompaladığı her damla kanı ilahi kudretin yoluna vakfedilmiş bir nefer gibi görmenin, canlarından ve mallarından eksiltme ile dahi olsa imtihanın kutsal sırrına ermenin ve bunu dahi hikmet ve hakikat sahibi yüce kudretin hediyesi ve dahi sevgisinin bir tecellisi mesabesinde görmenin, ruh dünyasını terbiye etmenin ve taşlı yollarda yalın ayak yürümenin, dikenli yollarda eteklerini kaldırmasını emreden o nebevî öğretinin itaatkar ve hevesli bir gönüllüsü olmanın ve dahi burada o kutsal, derin, tümüyle anlaşılamaz ve alınlarında nur peyda ettirici hayat felsefesinin her zerresine sahip olmanın nice leziz meyvelerini tatmış ve İmanın o ruh dünyasını tedavi edici, bedeni hafifletici, ömrü uzatıcı, çektiği her nefesten tat aldırıcı, gayesini unutturmayıcı, ayaklarını sabit kılıcı, ömrünü bereketlendirici, yokluğa üzdürmeyici-varlığa sevindirmeyici nefeslerini heba ettirmeyici-yaşlılıkta pişman ettirmeyici, yatağında ölse dahi şehadet ile şereflendirici, cennetti koklatıcı-cehennemden sakındırıcı, bilmediğini öğretici-malayaniyi terk ettirici, sevgisine derinlik-nefretine istikrar, istikbal ve dahi istimalet verici, kıyamet günü alnında nur huzmesi ile yürütücü, defterini temizleyici-sayfalarını necasetten koruyucu, ahlaksızlıktan men edici-letafete sevk edici ve dahi varlığının derin karmaşıklığını anlamlandırıcı etkisini, bedeninin her zerresinde kalıcı halde hisseden bu öncü neslin geçtiği her yolu ışık hızında geçmeli, ayaklarımızı, onların dahi görmediği afakın bir gezgini yapmayı benliğimize görev addetmeli ve nurun her zerresine layık olmanın ehemmiyetini neslimize ve gözlerimizin önünde yetişecek nesillere beyan etmeli, aksinden sakındırmalı, ihtar-ı cehennemi hakkıyla yerine getirmeli ve medya kuşlarının hain akıl oyunlarına ve onların isyana teşvik edici organizasyonlarının kof ve çürük felsefelerine kanmayacak, iman etmenin gerçek sırrına varmış, zeki ve akıllı nesillerin bizden sonra yer edinmesine vesile olmalı ve en önemlisi gönlümüzü 4 açmalıyız.

Hakikat yoluna baş boymuş yüce İslam nesillerinin, ilmi yüce Âdem aleyhisselamdan yine ömrü yüce Muhammed aleyhisselama kadar nice kutlu peygamberin ömrünün bereketi ve gönlünün güzelliği ile ve dahi peygamberlerinin yoluna baş koymuş kutlu sahabelerinin cihat sevdası ile dolup taşan ruhlarının bereketi ile bereketlenmesi duası ile…

VESSELAM

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Mayıs 2022

Sayı: 37

Genç Adam Arşiv