A- A+

Peygamber ve Ahlak

Ahlak: İnsanın kendisi de dâhil tüm varlıklara karşı görevlerini yerine getirmesi için sahip olması gereken olumlu özelliklerin tümüdür. Arapçada ki “hulk” kelimesinin çoğuludur. Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleridir. Ahlakın konusu insan davranışlarıdır. İradeli ve bilinçli olarak gerçekleştirdiği davranış örüntüleridir.

İnsanların ahlaksız bir arada yaşamaları mümkün değildir. İnsanlar ahlaki ilkeler nedeniyle nasıl davranmaları gerektiğini bilirler, başkalarının nasıl davranacaklarını bildikleri için güven içinde hayatlarını devam ettirirler.

Toplumun kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilmesi için onu oluşturan insanların bazı kuralları içselleştirmesi gerekmektedir. Bu noktada yeni nesillere ahlaki değerlerin öğretilmesi çok önemlidir.

Müslüman olarak bizim önümüzdeki en güzel örnek alınacak insan Hz.Muhammed(SAV)’dir. Her Müslümanın onu en güzel şekilde öğrenip tanıması; onun yüce ahlakını kendine model alması lazımdır, çünkü onun ahlakı Kur’an ahlakı idi.

‘’Allah Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır.’’(Ahzab 21)

Peygamber efendimizin güzel davranışlarına şunları örnek verebiliriz.

İnsanlara değer verirdi, güvenilirdi, doğru sözlüydü, emanete ihanet etmezdi, hoşgörülüydü, adaletliydi, iyiliği emreder kötülükten men ederdi, savurganlıktan kaçınırdı, kimsenin arkasından konuşmazdı, yardımseverdi, güler yüzlüydü, çalışkandı, yumuşak ve tatlı sözlüydü, başkalarının ayıpları ile uğraşmaz, onları örterdi.

Peki, toplum olarak yukarıda sıraladığımız ahlaki davranışların ne kadarını sergileyebiliyoruz. Öğrenme tekniklerinden bir tanesi de “Model Alarak Öğrenme”dir.  Bandura’ya göre bireyin her şeyi doğrudan öğrenmesine gerek yoktur. Başkalarının deneyimlerini gözleyerek de pek çok şeyi öğreniriz.

Sahabe Allah Resulünü modelledi. ‘’Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim’’ diyen bir peygamberi kendilerine örnek aldılar. En kötü ahlaksızlıkları yapan, çalan, haksız yere adam öldüren, kız çocuklarını diri diri toprağa gömen o insanlar İslam’ın güneşi ile aydınlandılar. Allah Resulü’nün bütün davranışlarını modellediler. Güzel ahlakın timsali oldular.

Bizler şu anda kimleri model alıyoruz. Şarkıcıları, futbolcuları, dizi kahramanlarını mı örnek alıyoruz. Her gün evlerimizde TV ekranlarında, bilgisayarda kimleri misafir ediyoruz. Onların hangi davranışlarını sergilemeye başladığımızı bile bazen fark edemiyoruz.

Peygamber efendimiz şu anda bizimle yaşamıyor olabilir, onun davranışlarına tanık olmaktan mahrum olabiliriz. Ancak onun ahlakı ile ahlaklanmak bizim sorumluluğumuzdur. Kur’an ve sahih sünnetten Peygamberimizin hayatını öğrenmek, onun davranışlarını genç nesillere de aktarmak en önemli görevimizdir. Hepimiz İslam’ı en güzel şekilde davranışlarımızda yaşamalıyız ki, çocukların ve gençlerin önündeki modeller de biz olalım.

İslam, ideal bir toplumun oluşmasında iyiliklerin ve ahlaki değerlerin öne çıkarılıp desteklenmesini, bunun yanında kötülük ve her türlü olumsuzluğa karşı topyekûn mücadele edilmesini fert ve toplumun sorumluluk alanı içinde sayar. Hepimiz bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışırsak kötülük ve ahlaksızlıklar toplumda uygun zemini bulamayacak ve engellenmiş olacaktır.

Rabbim bütün İslam ümmetine güzel ahlakı nasip et, Resulünün ahlakı ile ahlaklanmamız için de bize yardım et.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Nisan 2015

Sayı: 45

Baciyan Arşiv