Ocak 2024 Feyza Aydoğdu A- A+
A- A+

Müslüman Kadın ve Şahsiyet

Öncelikle Rabbimiz ilim öğrenmeyi bize farz kılmıştır. İlimle meşgul olmayı ibadet saymıştır.

“De ki; Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” buyururken ilimle meşgul olanların üstünlüğünü dile getirmiştir. Peygamberimiz de: “İlim öğrenmek kadın-erkek her müslümana farzdır.” derken ilim öğrenmenin önemini ifade etmiştir.

Eğitimin ilk aşamasını ve en önemli temel yapısını kadın oluşturmaktadır. İnsanlığın ihtiyaç duyduğu nesilleri yetiştirecek olan kadının ilim öğrenmesi daha da büyük önem arz etmektedir. Kadının eğitimli bir birey olması, gelecek nesillerin hem ruhsal hem zihinsel olarak sağlıklı bir şekilde yetişebilmesi için gereklidir. Kadın öğrenirse çocuklarına da öğretir.

Rahman’ın biz inananlara örnek olarak gösterdiği kadın kullarını tanımak, Kur’an’a konu olan, Nebî’nin yanında onunla aynı amaç uğruna mücadele eden, anlatılmaya ve bilinmeye değer hayatlar yaşayan kadınları bilmekte müslüman kadın kişiliği oluşturmakta oldukça önem teşkil etmektedir.

Masumluğun ve iffetin sembolü Hz. Meryem, Tüm varlığını Allah yolunda feda etmekten bir an bile geri durmayan Hz. Hatice, Evladını Allah’a adayan  ve bir an bile kararlığını kaybetmeyen Hanne, Yüce Allah’ın inananlara örnek gösterdiği Hz. Âsiye, Efendimiz (s.a.v) ve Hz. Ebu Bekir için Sevr Dağına yemek taşıyan, o dönemde kadının en önemli sembolü olan kuşağını Allah için feda eden Esmâ bint-i Ebu Bekir,  Evladı için ıssız çölde su arayan kahraman bir anne, tam bir teslimiyet ve fedakarlık örneği Hz. Hâcer, yetkin yönetici kadın Belkıs gibi  pek çok hanım (Allah onlardan razı olsun) yalnızca kadınlara değil, bütün insanlığa örnek olmaya devam etmektedirler.

 Müslüman bir kadının da en büyük gayesi, Rahman’ın kadın kulları gibi olmaya çalışmak, İslam'ın belirlediği ve telkin ettiği erdemleri yaşamak ve böylece tüm insanlara örnek olmaktır.

Buradaki birkaç örnekten anlaşılacağı üzere İslam'ın ilk döneminden itibaren kulluk yarışında erkekler kadar kadınların da katkısı ve sorumluluğunun olduğunu görüyoruz. O hâlde bu yarışta her iki cins de üzerine düşeni yapmalı ve çalışıp gayret etmelidir. Asıl hedef ise Allah’ın hoşnutluğunu kazanıp cennetine girmek olmalıdır.

Nitekim Rableri de onlara (dualarını kabul ederek şöyle) icabet etti: “Şüphesiz Ben, erkek olsun kadın olsun, sizden (hayırlı) bir işte bulunanın işini boşa çıkarmayacağım. (Zaten) Siz birbirinizdensiniz.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ocak 2024

Sayı: 80