HADİSLERE GÖRE SOSYAL MEDYA AHLAKI
Ekim 2021 Betül ABLAK A- A+
A- A+

HADİSLERE GÖRE SOSYAL MEDYA AHLAKI

İlk insanın yaratılması insan için dinî hayatın başlama çizgisidir. İnsan hiçbir zaman başı boş bırakılmamıştır. Her zaman kulların hayatında helaller ve haramlar olagelmiştir. Helaller ve haramlar belli olmakla birlikte insanın onları uygulama sahası değişkenlik göstermektedir. Bu yüzyılda ise yeni bir saha ortaya çıkmıştır. Sosyal medya!

Sosyal medya nedir peki? Bunu internette arattırdığımızda "tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir" tanımını görürüz. Fakat biliyoruz ki, sosyal medya bundan çok daha fazlasıdır. Gelin Hz. Peygamber'den (s.a.v.) öğrenelim sosyal medyanın ne olup ne olmadığını. Çünkü insan her yerde insan, Hz. Muhammed de insanların en hayırlısı olduğuna göre bu mecrada da O'na uymak yolların en güzelidir.

Sosyal Medya Ne Değildir?

*Gösteriş yeri değildir. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Allah bana, o kadar alçakgönüllü olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin, kimse kimseye zulmetmesin, diye bildirdi."[1]

*Yalan ve iftira yeri değildir. Hz. Peygamber (s.a.v.): Yalandan sakının, çünkü yalanla günah yan yanadır ve ikisi de insanı cehenneme götürür." buyurmuştur. [2]

*Haram olana nazar kılma yeri değildir. Cerîr (r.a.), Hz. Peygamber'e (s.a.v.) ansızın (haram olan bir şeyi) görmenin hükmünü sormuştur. O da (s.a.v.): "Hemen gözünü başka tarafa çevir." buyurmuştur.[3]

*Boşa zaman geçirme yeri değildir. Hz. Peygamber (s.a.v.): "Kendisini (doğrudan) ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, kişinin müslümanlığının güzelliğindendir."buyurmuştur.[4]

*Sahih bilgi kanalı değildir. Çünkü bilginin sıhhati, yayılma hızı ve görünürlüğüyle değil araştırılmasıyla anlaşılır. Allah (c.c.) "Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, bir fasık size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın."buyurmuştur.[5]

*Kalp kırma yeri değildir. Hz. Peygamber (s.a.v.): "Müslüman, dilinden ve elinden diğer müslümanların güvende olduğu kişidir."buyurmuştur.[6]

O halde Sosyal Medya Nedir?

*Dönemin en güzel tebliğ kanallarından biridir. Bu bazen sosyal medyada örnek bir duruş sergileyerek olur, bazen bir sözle, fotoğrafla, videoyla. Hz. Peygamber (s.a.v.): "Hidayete davet eden kimseye, kendisine tâbî olanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da bir şey eksiltmez."buyurmuştur.[7]

*Müslümanlara destek olma yeridir. Öyle zamanlar gelmiştir ki, atılan bir tweet büyük bir zulmün önüne geçmiştir. Böyle durumlarda Hz. Peygamber'in (s.a.v.), müslümanın sıkıntısını gideren kişinin Allah'ın kıyamet günü sıkıntısını gidereceğine dair müjdesini[8] hatırda tutmak gerekir.

*Hayrı yayma yeridir. Yapılan güzel etkinlikleri, yeni çıkan kitapları, düzenlenecek istifadeli sempozyumları bir başkasına ulaştırmak hayrı yaymanın bir çeşididir.

* Hakkı savunma yeridir. Hz. Peygamber (s.a.v.), şair sahabî Hassan b. Sabit'e "Hassan, beni (müşriklere karşı) savun" demiş ve "Allah seni Cebrail eliyle desteklesin" diye dua etmiştir. Bir Müslümanın gücü nispetinde Hz. Peygamber'i savunması, O'nun ahlakını ve şahsiyetini anlatarak Hz. Peygamber (s.a.v.) etrafında oluşmuş şüpheleri bertaraf etmesi Hz. Hassan için edilen bu duaya mazhar olma vesilesidir.

Fakat unutulmamalıdır ki, bu sayılanları kişi güzel bir üslupla, ibadetlerini/kulluk vazifesini aksatmadan, sorumluluğunda olan kişi ve işleri ihmal etmeden yapmalıdır.

8 Müslim, Zikir 38; İbn Mâce, Mukaddime 17

 


[1] Müslim, Cennet 64; Ebû Dâvûd, Edeb 40; İbn Mâce, Zühd 16, 23

[2] Müslim, Birr, 103-105; Müsned, 1, 3, 5, 7, 8; İbn Mâce, Muḳaddime, 4, 5

[3] Müslim, Selâm 2; Ebû Dâvûd, Nikah 23; Tirmizî, Edeb 28

[4] Tirmizî, Zühd 11; İbni Mâce, Fiten 12

[5] Hucurat, 49/6

[6] Buhârî, Îman 4, 5, Rikak 26; Müslim, Îman 64-65

[7] Müslim, İlim, 16

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ekim 2021

Sayı: 71