Doğruluk
Ocak 2020 Gülsüm KEMİKKIRAN A- A+
A- A+

Doğruluk

İslam’ın kilometre taşlarından birisi olan doğruluk, insanın sözleri ile fiillerinin, içi ile dışının uyum içinde olmasıdır. Bu ahengin olmaması durumunda doğruluğun yerini yalancılık alır ve yalancılık dinimizce büyük günahlardandır. Zira İbn Mes’ud (r.a.) ‘dan rivayete göre Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurur ki: “Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik insanı cennete götürür. Kişi doğruyu söyler ve doğruyu arar da sonunda Allah katında doğru sözlü diye kaydedilir. Yalan da haddi aşmaya, haddi aşmak da ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı araştırır da sonunda Allah katında yalancı diye kaydedilir. (Buhari)

Allah insanı en güzel şekilde yaratmış insandan dosdoğru bir yaşam idame etmesini emretmiştir. İnsan fıtratına uygun olanı, yani dosdoğru olmayı terk ettiğinde bunun yerini yalan, güvensizlik, nifak gibi dinimizle taban tabana zıt hasletler doldurmaktadır. Halbuki yalandan ateşten kaçar gibi kaçmak ve doğruluk üzere onurlu bir davranış sergilemek, en başta gelen dini ve ahlaki yükümlülüklerden birisidir. Doğruluktan sapıp yalan gibi zilletli bir duruma düşmek asla kabul edilebilir bir durum değildir.

Bir insanda imandan sonra bulunması gereken hasletlerin en başında doğruluk gelir. Bu hususta Ebu Amr Süfyan ibn. Abdullah şöyle demiştir: Peygamber’e (sallallahu aleyhi ve sellem), “Ey Allah’ın Rasulü! Bana İslam hakkında öyle bir söz söyle ki, o hususta senden başka kimseye soru sormayayım” dedim. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), “ Allah’a iman ettim de! Sonra da dosdoğru ol!” buyurdu. (Müslim) Rivayete göre Allah’a iman ve doğruluk var olduğu sürece yalan, nifak gibi davranışlardan korunmak mümkün olabilecektir.

Doğruluk söz konusu olunca, Hud suresinin 122. Ayetinden bahsetmemek olmaz. Allah azze ve celle buyurur ki: “…Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bu emrin kendisini ihtiyarlattığını belirtmiştir. Bu bile doğruluğun ve kadar önemli ve onurlu olduğuna başlı başına yeter.

Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) davet süresince öne çıkan en önemli özelliği doğru ve dürüst bir kişiliğe sahip olmasıydı. Ashabı da Peygamberimizi (sallallahu aleyhi ve sellem) örnek almış ve doğruluktan ayrılmamaya özen göstermiştir. Biz de her alanda olduğu gibi özellikle doğruluk konusunda önemle örnek almalıyız.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ocak 2020

Sayı: 64

Baciyan Arşiv