Temmuz 2018 Gülsüm KEMİKKIRAN A- A+
A- A+

Daru'l Hadis / Zilhicce'nin İlk On Gününün Fazileti

Hiç şüphesiz Allah Teala; kullarına, yılın bazı günlerini, çokça salih amel işlemeleri için tahsis etmiştir. Bu, Allah Teala'nın lütuf ve ihsanıdır. Bu günlerden birisi de Zilhicce'nin ilk on günüdür. Bugünlerle alâkalı Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Fecr vaktine ve on güne yemin olsun."[1] İbn-i Abbas, İbn-i Zübeyr ve Mücahid gibi alimler bu on günden kastın Zilhicce'nin ilk on günü olduğunu söylemişlerdir. Allah Teala'nın bugünler üzerine yemin etmesinden de anlıyoruz ki bugünler son derece önemlidir.

İbn-i Abbas (r.a.)'tan rivayet olunduğuna göre, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Bugünlerde yapılan salih amelin Allah Teala'ya daha sevimli olduğu başka günler yoktur." 

Sahabe: "Ey Allah'ın Rasulü! Allah yolunda cihad da mı?" dediler.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle devam etti: "Allah yolunda cihad bile... Ancak Allah yolunda canı ve malıyla çıkan ve bu ikisinden hiçbir şeyle geri dönmeyen kimse bunun dışındadır." [2]

Zilhicce'nin bu on gününün ihya edilmesi, yukarıdaki hadisten de anlaşılacağı üzere Allah Teala'nın büyük bir lütfudur. Bize düşen ise bu lütfu fırsata dönüştürmektir.

İlk müslümanlar bugünlerde ibadete sarıldıkları kadar başka günlerde bu denli ibadete sarılmadılar. Biz de tıpkı onlar gibi namaz kılmak, oruç tutmak,imkân nispetinde hac ve umre yapmak, iyilik yapmak, sadaka vermek gibi faziletli amellerin peşinden koşmalıyız. Bu amellerin dışında, bugünlere özgü belirli bir ibadet daha vardır. Bu ibadeti bize Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle haber veriyor: "Allah katında içerisinde salih amel işlenen bu on günden sevabı daha büyük ve O'nun daha çok hoşuna giden başka günler yoktur. O halde bugünlerde bol bol tehlil, tekbir ve tahmid getirin."[3] Bu hadis bize, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bir sünneti hatırlatıyor. İlk müslümanlar hadiste vurgulanan bu sünneti titizlikle yerine getiriyorlardı. Sözgelimi, İbn-i Ömer (r.anhuma) ve Ebu Hureyre (r.a.) Zilhicce'nin ilk on günü çarşıya çıkıp tekbir getirirler, insanlar da onlarla birlikte tekbir getirirlerdi. [4]

Tekbirin söylenişi şu şekildedir: Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber. Allahu Ekber ve lillâhi'l-hamd.

Tehlil, "Lâ ilâhe illâllah" ; Tahmid, "Elhamdulillah" demektir.

 

Ey Allahım! Bizi Ramazan'ın son on gününe kavuşturduğun gibi Zilhicce'nin ilk on gününe de kavuştur.

 

[1] Fecr Suresi; 1,2

[2] İbn-i Mace

[3] İmam Ahmed, Abd b. Huneyd

[4] İmam Ahmed

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Temmuz 2018

Sayı: 58

Baciyan Arşiv