Dar’ül Hadis / Nasıl Bir Kardeşlik!
Nisan 2018 Gülsüm KEMİKKIRAN A- A+
A- A+

Dar’ül Hadis / Nasıl Bir Kardeşlik!

"Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah'tan korkup sakının, umulur ki esirgenirsiniz." (Hucurat 49/10)

Ayeti Kerime’den de açıkça anlaşılacağı üzere, ancak iman bağıyla bir araya gelenler kardeş olarak kabul edilmektedirler. Buna göre yeryüzünün neresinde yaşıyor olurlarsa olsunlar, hangi dili konuşuyor olurlarsa olsunlar, hangi kavme mensup olurlarsa olsunlar veya hangi renge sahip olurlarsa olsunlar bütün Mü’minler kelimenin tam anlamıyla birbirlerinin kardeşleridirler, sadık dostlarıdırlar.

Asr-ı Saadette baktığımızda İslam Kardeşliğine verilebilecek en güzel örnek şüphesiz ki Ensar Müslümanlarıdır. Mekke’den hicret eden Müslümanlara karşı öyle bir kardeşlik örneği gösterdiler ki, Rabbimiz ’in övgüsüne mazhar oldular. Hâlbuki onlar ki kan bağı olan kardeşleri değiller İslam kardeşleriydiler. Bu durum ayet-i kerimede şu şekilde bahsedilir:

"Onlardan evvel Medine’yi yurt ve iman (evi) edinmiş olan kimseler kendilerine hicret edenlere sevgi beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı göğüslerinde bir ihtiyaç meyli bulmazlar. Kendileri de fakr-u ihtiyaç içinde olsalar bile onları öz canlarından daha üstün tutarlar.’’ (Haşr 9)

İslam Kardeşliği ile ilgili Hz. Peygamber (sas) şunları buyurmaktadır:

“Mü’minin mü ‘mine bağlılığı, taşları birbirine kenetli duvar gibidir” buyuran Rasulü Ekrem (bu kenetlenmeyi göstermek için iki elinin) parmaklarını birbirine geçirdi (Buhârî)

Mü’minler birbirini sevmede, birbirine acıma ve şefkat gösterme husûsunda bir vücut gibidir Vücudun bir uzvu rahatsızlanırsa, diğer uzuvlar da uykusuzluk ve ateş ile onun acısına ortak olurlar.’’(Buhârî, Müslim)

‘’Kardeşinle mücadele etme, onunla alay etme, ona verdiğin sözden dönme (veya üstesinden gelemeyeceğin bir şeyi vadetme)’’ (Tirmizî)

‘’Müslüman, Müslümanın kardeşidir; ona hıyanet etmez, yalan söylemez ve onu sahipsiz bırakmaz Müslümanın her şeyi; ırzı, malı, kanı Müslümana haramdır takva işte burada (kalpte)dir. Bir kişiye, Müslüman kardeşine hakaret etmesi, kötülük olarak yeter.’’(Buhârî, Müslim)

İslam Kardeşliği ile ilgili ayetler ve hadisler doğrultusunda bir Müslümanın kardeşliği şu şekilde olmalıdır:

  • Bir Müslüman kardeşine verdiği sözden keyfi olarak dönmez.
  • Bir Müslüman kardeşine haset etmez.
  • Bir Müslüman kardeşi ile alay etmez, ona hakaret etmez.
  • Bir Müslüman kardeşinin namusuna göz dikmez, ihanet etmez.

 

Ne mutlu Ensar Müslümanlarına ve onlar gibi yaşamaya çalışanlara…

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Nisan 2018

Sayı: 57

Baciyan Arşiv