Ocak 2022 Ömer Faruk ÖZCAN A- A+
A- A+

SOSYOLOJİK SİYER- Niyet Ettim Niyetimi Düzeltmeye

Hayatta düzeltmemiz gereken o kadar çok şey var ki, saymaya kalksak bu makale bir tarafa onlarca köşe yazısı yazmamız gerekir.

Yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesi de hep başkalarını eleştirmek, kendimize hiç toz dahi kondurmamak.

İnsanoğlu ilk önce kendisini eleştirmeli, kendisini eleştirmeye de niyetinden başlamalıdır.

Kafamda Deli Sorular

Niyeti sağlam olmayan bir insanın ameli düzgün olabilir mi?

Çok kaliteli bir iş ortaya koyduk fakat niyetimiz sağlam değilse kazanacağımız ne olabilir?

Niyet neden bu kadar önemli?

Bu sorulara yanıt olacak özel bir hadisimiz var.

Sadece bu sorulara değil, niyetle alakalı birçok soruya cevap verecek nitelikte özel bir cevap peygamber efendimizden (sallallahu aleyhi ve sellem) bizlere bin dört yüz sene önceden mesaj olarak geliyor.

Öyle güzel bir mesaj ki, asırlardır Müslümanların rotasını düzeltiyor ve düzenliyor.

Nebevi Manifesto

Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer ibn Hattab (ra) Rasulullah’ı (sav) şöyle buyururken dinledim, dedi:

“Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah’a ve Resulüne varmak, onlara hicret etmekse eline geçecek sevap da Allah’a ve Rasulüne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir.”(1)

Alimlerimizin Hadisten Çıkarımları

Fıkıh ilminin yüz akı alimlerimizden İmam Şâfii, bu hadisin yetmiş ayrı konuyla ilgisi bulunduğunu, bu sebeple de onu din ilminin yarısı saymak gerektiğini belirtmiştir.

Hadis ilmi deyince, ilk sıralarda haklı bir şöhrete ulaşan büyük imamımız Buhari de kitap yazanlara bir nasihatte bulunarak, eserlerine bu hadisle başlamalarını tavsiye etmiştir.

Bu hadisle, İslâmiyet’in üçte birini anlamanın mümkün olduğunu söyleyen büyük alimlerimiz vardır. Ahmed b. Hanbel bu büyük isimlerden sadece bir tanesidir.

Alemlere Rahmet Efendimizin Bu Rehberliğinden Bize Düşen Hisseler

  1. Kalbimizin ameli niyetimizdir.

Dilimiz konuşur, elimiz işler ama sevap haznesine mi yoksa günah haznesine mi yazılacak eylemimiz, tam bu noktada belirleyici unsurların başında kalbimiz hangi renkteydi sorusunu yanıtlamamız gerekir. Niyetimizde yalan, yalan niyetimiz olamaz.

  1. Amellerin önderi niyetimizdir. Bedenin patronu kalp ve beyindir. Eylemlerin motoru ise niyettir. Kimi zaman huşu ve huzurun kaynağıdır niyet, bazen de hüsranın anahtarıdır. Alkışlarken ele ritmi verme rolündedir bazen niyetimiz, bazen de konuşmalarımızın ahengidir. Kalpten geçen düşünceler, iyi niyete dayandığı zaman Allah katında değer kazanır. Bu esnada kalbin uyanık ve şuurlu olması gerekir. Dil bir şeye niyet ederken kalp bu düşünceye katılmazsa, niyet makbul olmaz.

 

  1. Niyetimiz amelimizin öncü duasıdır.

Abdullah ibn Ömer’in âlim ve zahid oğlu Medine’nin yedi fakihinden biri olan Sâlim, halife Ömer b. Abdülaziz’e yazdığı mektupta şöyle demişti:

“Şunu iyi bil ki Allah Teâlâ’nın kuluna yardımı kulun niyeti kadardır. Kimin niyeti tam olursa Allah’ın ona yardımı da tam olur. Niyeti ne kadar azalırsa, Allah’ın yardımı da o kadar azalır.” Samimi bir şekilde yapılan dua ve içtenlikle yapılan hüsnü niyet hem birbirini tamamlar hem de diğer ibadetlere rehberlik yaparlar.

  1. Niyetimiz insanları değil, Allah’ı memnun etmek olmalı.

Bu maddemizi yine Efendimiz (sav) açıklıyor.

Hadis-i şerife göre kıyamet gününde ilk defa bir şehid hakkında hüküm verilecek. Allah Teâlâ ona ne yaptığını sorduğunda:

-Senin uğrunda çarpıştım, şehid edildim diyecek. Fakat Cenâb-ı Hak ona:

-Yalan söyledin. Sana cesur adam desinler diye çarpıştın, buyuracak ve o adam yüz üstü sürüklenerek cehenneme atılacak.

Daha sonra ilim öğrenip öğreten ve Kur’an okuyan bir kimse getirilecek. Ona da ne yaptığı sorulacak.

-İlmi öğrendim ve öğrettim. Senin rızanı kazanmak için Kur’an okudum, diyecek. Allah Teâlâ ona:

-Yalan söyledin. İlmi, sana alim desinler diye öğrendin. Kur’an’ı ise güzel okuyor desinler diye okudun. Nitekim öyle de denildi, buyuracak. O adam da yüz üstü sürüklenerek cehenneme atılacak.

Hadis-i şerifin devamında zengin bir kimsenin huzura getirileceği, onun da malını Allah rızası için harcadığını söyleyeceği, ona “cömert adam” desinler diye malını sarfettiği söyleneceği ve diğerleri gibi onun da cehenneme atılacağı belirtilmektedir.(2)

  1. Niyetimiz iyi olup eylemimiz başarıya ulaşmasa dahi sevap kazanabiliriz. Bu durum sevap avcısı olan Müslümanların öncelik listesinin başlarında yer almalıdır.

Niyet ettim niyetimizi düzenlemeye diye başladık yazmaya fakat yazılacakların yarısı kadarını yazamadık. Biz yine de niyet edelim düzelmeye ve düzenlemeye niyetimizi ve kendimizi.

Selam ve Dua ile…

KAYNAKÇA

1- Buhârî, Bed’ü’l-vahy 1, Îmân 41, Nikâh 5, Menâkıbu’l-ensâr 45, İtk 6, Eymân 23, Hiyel 1; Müslim, İmâret 155. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Talâk 11; Tirmizî, Fezâilü’l-cihâd 16; Nesâî, Tahâret 60; Talâk 24, Eymân 19; İbni Mâce, Zühd 26

2- Müslim, İmâre 152.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr