A- A+

Rabb Kullarını Eğitiyor

“Şüphesiz Rabb’ın insanları kuşattı”(isra 60)

İsra sonu Y harfi ile “SRY” kökünden oluşan bir kelime olarak ele alındığında “gece yürütmek” anlamına gelir. “SRV” kökünden ele alındığında da “yükseltmek” anlamını ifade eder. İşte Yüce Rabb’imiz “geceleyin yürütme ile yükseltme” arasındaki ilişkiyi İsra suresinde örneğiyle birlikte ortaya koymaktadır.

Menfi anlamda verdiği örnek Hz.Musa ve Hz.Nuh’un (a.s.) kavimleridir. Bu usul eğitim biliminde, temsil yoluyla öğretimdir. Yüce Allah bu iki kavmi 3. 4. ve 5. ayetlerde bozgunculuktan, kibirden sakınmayı geceleyin karanlıkta yürüyüşün emin adımlarla tökezlemeden gerçekleşmesi için örnek göstermektedir. Gittikleri yolun yanlışlığını onlara rehber kıldığı peygamberler ile açıklamaktadır. Bu bozgunculukların, büyüklük taslamaların kendilerine zarar vermesini engellemek için peygamberler göndermiştir. Nitekim Davutlar eliyle Calutlar, Harunlar eliyle Karunların yok edilmesi toplumsal barış, huzur ve sükûn için şarttır.

Cenab-ı Hak milletlerin içinden çıkan bozgunculuk ve büyüklük taslamayı peygamberleri aracılığıyla tasfiyeden sonra; yine sosyal düzeni bozan putlara tapınma, içki, zina, faiz, kan içme, fakir ve mazlumları ezmenin mutlu ve huzur içerisinde yaşamayı ortadan kaldıracağını ifade etmektedir (5.ayet). Allah bunlardan uzaklaşmak için yürüyüşe geçenlere, yardım edeceğini beyan eder(6.ayet). Bu yürüyüş serapa iyilik için atılan(7.ayet), aynı zamanda kâfirler için hazırlanmış olan cehennem çukurlarından uzaklaşmayı sağlayan adımlardır da (8.ayet). Böyle bir yürüyüş, sıratı müstakim ve salih ameldir(9.ayet). Ahiret hayatını kazanabilecek bir mü’minin emin adımlarıdır(10.ayet). Allah’ın arzında, Allah’ın ayetlerinden gece ve gündüzü(12.ayet) tefekkür ederek, nefsin hilelerinden(14.ayet), zenginlik mal ve mülk tutkusundan(16.ayet), dünyanın çekiciliğinden kurtulmak için(17.ayet), Hz.Nuh’dan sonra helak ettiği nice nesiller gibi olmamak(17.ayet) ve Allaha vasıl olmak(20.ayet), ahiret hayatındaki dereceleri kazanabilmek(21.ayet) için atılan adımlardır.

  İnsan, karanlıkta yürürken, bir yere tökezlememek ve düşmemek için ayaklarını sürüyerek, elleriyle sağı, solu yoklayarak yürür. Kendisine ve çevresine zarar vermemek ve ayağını sürçmemek için kendini korur. Herhangi bir yere çarpmamak kendisine veya çevresine zarar vermemek için temkinli adımlar atar. Bu surede Allah, ahiret hayatına yürüyüşte insanlara önündeki dünya ve ahiret hayatına zarar verecek engelleri sıralamaktadır. Bu engellerin başında Allah’a ortak koşmak gelir. Allah’a ortak koşmak O’na ibadeti boşa çıkarır(22.ayet). Ana ve babaya iyiliği (23.ayet), kalp temizliğini emreder(25.ayet). Yakınlarına yardımı(26.ayet) , israftan kaçınmayı öğütler(26.ayet). Yardıma gücü olmadığı takdirde ihtiyaç sahiplerine yumuşak davranmayı(28.ayet), zinadan uzak durmayı(32.ayet), yetimi korumayı(34.ayet), ölçü ve tartıda hakkaniyeti(35.ayet), kulak, göz ve kalp gibi organların masivadan korunmasını emrederek…“Bütün bunların Rabbimiz katında kötü ve sevilmeyen şeylerden olduğunu(38.ayet) haber vererek; yaşarken her adımda dikkat edilmesi gerekenleri emretmektedir.

SRV kökünden “İsra”ya mana verildiğinde yükseltmek anlamına geldiğinden söz etmiştik. Surenin başından sonuna kadar Rabbimiz, koyduğu emir ve yasakları sıralayarak mü’minin rotasını çizmekte, kulunun yükselmesini, yücelmesini istemektedir. Allah Rasulünün miraca çıkmadan önce bu suredeki ve Kur’anın diğer yerlerindeki emirleri yerine getirerek; miraca yükseldiğini beyan etmektedir. Allah Rasulünün miraçta Rabbimizle buluştuğu gibi bu dünyadaki atılan adımlarımızın O’na uygun olması ile cennette O’na kavuşmamızın şartlarını sunmakta, kulun derecelerini yükseltebilmesinin, adımlarını öğütlemektedir.

Yüce Rabbimiz, inşallah O’na kavuşturacak bir yaşayışı, bizlere nasip eder.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Eylül 2012

Sayı: 290

İlkadım Arşiv