Ağustos 2022 İbrahim Cücük A- A+
A- A+

MUHASEBE- Mü’min Olarak Konumumuzun Farkına Varmak

Konumumuz;

1. Önce yaratılmışların en kıymetli oluşumuz

2. Mü’min oluşumuz

3. İslam’ı temsil eden oluşumuz

4. İslam davetçisi oluşumuz

1. Önce Yaratılmışların En Kıymetli Oluşumuz

İçinde bulunduğumuz evren, biz insanlar için ve bize göre tasarlanmıştır. Devlet başkanı insanlar üzerinde nasıl bir konuma sahipse insan da diğer yaratıklara göre öyle bir konuma sahiptir. İşte bundan dolayı idareci konumundaki liderin her sözü ve fiili kaydedildiği gibi bizim de her sözümüz ve her fiilimiz melekler tarafından tespit edilmekte, yazılmaktadır. Ayrıca vücudumuzda kara kutular var, onlar tarafından da tespit edilmektedir.

“Bulut, rüzgâr, ay, dünya, güneş hepsi sana hizmetteler, ta ki eline bir ekmek geçsin de onu gafletle yemeyesin diye.” Şeyh Sadi-i Şirâzî (rahmetullahi aleyh)

Bu konuma göre çok kıymetli ve çok pahalıya mal olan bir varlığız, öyle ise kıymetli işler yapmamız gerekir.

2. Mü’min Oluşumuz

İnsanın kâmili, mü’mindir. Mü’min, Allah’ı rab ve yegâne ilah bilen, gönderdiği İslâm dinini ve bütün peygamberlerin özellikleri ile donatılmış olan Hz. Muhammed’i aleyhisselam tasdik eden, dünyanın fânî, âhiretin bâkî olduğunu idrak eden, özetle âmentüyü tasdik eden kişidir.

Tasdik edene tatbik gerekir. Tatbiki zayıf olanın tasdiki zayıf demektir. Tatbiki kuvvetli olanın tasdiki kuvvetli olur. Tatbik kemale erdikçe tasdik de kemale erer.

Tatbikin kemali, kalpteki niyetin ihlas oranının kemaline bağlı olduğu gibi, uygulamadaki sünnete uygunluğun kemaline de bağlıdır.

3. İslam’ı Temsil Eden Oluşumuz

Bizler bulunduğumuz yerde iyi bir Müslüman yani İslâm’ı temsil eden kimseler olarak biliniyoruz. Bize gereken, bu temsil konumuna dikkat etmek, hassas davranmaktır. Zira bulunduğumuz yerlerde bizler doğrularımızla yanlışlarımızla takip edilmekteyiz. Yanlış yaptığımız zaman, bizi izleyip yanlışımızı tatbik edenden dolayı bizim defterimize de bir şeyler yazılmaktadır.

İslam’ı temsil konumunda olan bizlere gereken, amelî ve ahlâkî açıdan açığımızın olmamasına dikkat etmektir. İslâm’ı temsil mevkiindeki kişi muttakî / takva ehli kişidir.

“Takva, dikenli tarlada ayağına diken batmadan yürümektir.” Ebû Hureyre radıyallahu anh

4. İslam Davetçisi Oluşumuz

İnsanın kâmili, mü’min; mü’minin kâmili, muttaki (İslam’ı temsil mevkiinde olan); muttakinin kâmili ise İslam davetçisi olan kişidir.

İmanımız kâmil, amelimiz sâlih, kalbimiz sâlim, ahlakımız fâdıl olursa her halimiz tebliğ olur.

“İlmini tuz yap, amelini un yap!” İmam Mâlik (rahmetullahi aleyh)

İslâm’ı davette sözümüz tuz gibi az olmalı; amelimiz, ahlâkımız, örnekliğimiz un gibi fazla olmalıdır.

“Esas vaaz, dudaklarınızdan dökülen değil, hayatınızda görülendir.”

“En iyi nasihat; iyi örnek olmaktır.” Malcolm X

İslam davetçisine gereken, İslâm’ı bütün yönleriyle öğrenmek, sonra da başta Hz. Peygamber aleyhisselam olmak üzere diğer İslâm davetçilerini bilmek, çağı ve çevreyi iyi tanımaktır.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr