Mayıs 2012 Abdullah GÜLCEMAL A- A+
A- A+

Mayıs Ayında Tarihe Bir Yolculuk

Bil ki tarih ne dündür, tarih ne de bugündür,

Maziyle istikbali kavrayan bir bütündür…

İnsanlık tarihinde, gerek dünyayı, gerekse muhtelif coğrafyalarda kurulmuş çeşitli devletleri veya o devletleri kuran milletleri derinden etkileyen hadiseler olmuştur !...

Doğumlar, ölümler, yangınlar, sel felaketleri, depremler, savaşlar, fetihler, mağlubiyetler, iktisadi buhranlar, siyasi entrikalar, katliamlar, işgaller vs…

Eğer bu hadiseler insanlık için müsbet veya menfi bir anlam ifade ediyorsa; (ki mutlaka ediyordur.) istikbalde yaşayacak nesillere unutulmaması, unutturulmaması bakımından yer, zaman ve tarih belirtilerek sebep ve sonuç ilişkileriyle birlikte zamanın tarihçileri tarafından kayıt altına alınır.

Aslında herkes bir anlamda yaşadığı zamanın tarihine şahitlik eder. Önemli olan adalet ve vicdan terazisini dengede tutarak, hadiseler karşısında hakkaniyet duygusundan ayrılmadan, yalancı şahitliğe tevessül etmemektir.

Her şey, maalesef önemini bir türlü gereği gibi idrak edemediğimiz bir zaman diliminde gerçekleşiyor !...

Peki, zaman nedir? Zamanın ölçüsü nedir? Veya insanın elinde zamanı ölçecek, tartacak, bir zaman ölçü birimi var mıdır?

Saat diyoruz… Gün diyoruz… Hafta diyoruz… Ay diyoruz… Yıl diyoruz… Ve böylece asırlar geçiyor, ömürler tükeniyor!

Nihayet hiç beklemediğimiz bir anda göçüyoruz bu imtihan dünyasından… Burada ne bıraktığımızı, oraya ne götürdüğümüzü ancak o ilâhi hesap gününde göreceğiz…

Şu anda 2012 yılının mayıs ayındayız…

Mayıs ayı! Alıp bizi nerelere götürüyor ?…

29 Mayıs  1453 tarihi, Peygamber müjdesine mazhar olmuş, 21 yaşındaki bir ordu komutanının atını aşkla denize sürerek, Bizans’ın surlarında dalgalanacak hilâlin gölgesinde getirilen tekbir seslerini hatırlatarak bizleri, heyecana gark ederken,

27 Mayıs 1960 tarihini hatırladığımızda; bağrımıza bir hançer saplanır, acıların en ağırı oturur yüreğimizin taa ortasına !...

Söndürülen ocaklar, öksüz ve yetim bırakılan yavrular, kurulan dar ağaçlarında idam edilen üç vatan evladı… Onlara Allah’tan rahmet dilerken, milletin iradesine darbe vuran güçlere lanetler okuruz millet olarak…

İşte bu düşünceden hareketle gelin mayıs ayında tarihe bir yolculuk yapalım… Hafızalarımız yoklayalım…

1 Mayıs

1925  : 1914’de Kıbrıs’ı tek taraflı olarak ilhak eden İngiltire’nin Lozan Antlaşmasıyla bu

  Kararı Türkiye’ye kabul ettirmesi.

2 Mayıs

1954  : Yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti 404 milletvekiliyle tekrar iktidara geldi.

3 Mayıs

1481  : Fatih Sultan Mehmet, seferdeyken geldiği Gebze’de vefat etti ve yerine oğlu Bayezid

  geçti.

4 Mayıs

0672  : Ebu Eyyüb El Ensari (Eyüp Sultan) Hz. “Konstantiniye’yi fetih” gayesiyle geldiği

  İstanbul Surları önünde bir kuşatma anında şehit düştü.

5 Mayıs

1920  : Büyük Millet Meclisi ilk toplantısını yaptı.

6 Mayıs

0767  : Hanefi Mezhebi’nin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin vefatı.

7 Mayıs

1884  : Yıldız Mahkemesince idama mahkûm edilen cezaları padişah tarafından sürgüne

  çevrilen Mithat ve Mahmut Celalettin Paşalar Taif’de boğulmak suretiyle öldürüldü.

8 Mayıs

1972  : İsmet İnönü 33 yıl sürdürdüğü CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa etti.

9 Mayıs

1258  : Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi Söğüt’te dünyaya geldi.

10 Mayıs

1529  : Kanuni Sultan Süleyman’ın I. Viyana Seferi.

1868  : Danıştay’ın “Şûrâ-yı Devlet” ismiyle kuruluşu.

11 Mayıs

1919  : Batı Anadolu’yu işgale girişen İtalyanlar Bodrum’a asker çıkardı.

1949  : Terör devleti İsrail BM genel kurulunca üyeliğe kabul edildi.

12 Mayıs

1881  : Fransa cebren Tunus’u işgal etti.

13 Mayıs

1940  : II. Dünya Savaşı’nın önemli bir safhası olarak, Fransa’nın Alman orduları tarafından

  işgali başladı.

14 Mayıs

1950  : Yapılan genel seçimlerde CHP’nin 27 yıllık dikta idaresi sona erdi. Türkiye’de

  “Beyaz İhtilal” günü DP tek başına iktidara geldi.

1955  : Doğu Bloku ülkeleri NATO’ya karşı Varşova Paktı’nı kurdu.

15 Mayıs

1458  : Atina’nın Osmanlılar tarafından fethi.

1948  : Filistin toprakları üzerinde, Yahudiler tarafından İsrail Devleti’nin resmen kurulması.

16 Mayıs

1475  : Fatih Sultan Mehmet’in Kırım Seferi.

1926  : Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin İtalya’nın San Remo şehrinde vefat

  etti. Mezarı Şam’da bulunmaktadır.

17 Mayıs

1638  : İran ile Osmanlı Devleti arasında Kasr-ı Şirin Antlaşması yapıldı.

1874  : Norveç, İsveç’ten ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

18 Mayıs

1521  : Kanuni Sultan Süleyman’ın I.Belgrat Seferi.

1622  : Genç Osman’ın tahttan indirilişi.

19 Mayıs

1919  : Bandırma Vapuruyla İstanbul’dan yola çıkan Mustafa Kemal’in 19 arkadaşıyla

  birlikte Samsun’a çıkışı.

20 Mayıs

1878  : II. Abdulhamid’i devirmek için Ali Suavi tarafından yapılan Çırağan Baskını yahut

  Ali Suavi Vak’ası.

21 Mayıs

1971  : Laikliğe ve Atatürkçülüğe aykırı bulunarak Necmettin Erbakan tarafından Milli

  Nizam Partisi’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması.

22 Mayıs

1766  : Yaklaşık 2,5 ay kadar muhtelif aralıklarla devam eden kesin ölü ve yaralı sayısı tespit

  edilemeyen büyük İstanbul depremi.

1919  : Menemen’in Yunanlılar tarafından işgali.

25 Mayıs

1983  : Mukaddes bir dava yolunda, ötelerden habersiz bir nizamın mahkûmiyet kararıyla

  ömrünü tamamlayan büyük edip ve şair Necip Fazıl Kısakürek’in vefatı.

26 Mayıs

1515  : VIII. Osmanlı Padişahı Sultan II. Bayezid’in vefatı.

27 Mayıs

1935  : Milli Bayramlar ve tatil günleri hakkında 2739 sayılı kanunun çıkartılması. Hafta

  tatilinin Cuma’dan Pazar’a alınması.

1960  : Demokrat Parti İktidarına karşı sonu kanla, kinle, hüzünle noktalanan 27 Mayıs

  İhtilali yapıldı.

28 Mayıs

1927  : Rejim muhalifleri olarak görüldükleri için yurda dönmeleri yasaklanan meşhur 

   150’liklerin, T.C. vatandaşlığından da çıkarılmasına dair 1064 sayılı kanun kabul 

  edildi.

29 Mayıs

1453 : Peygamber müjdesine nail olan II.Mehmet tarafından İstanbul fethedildi. Bu hadise

  Orta Çağ’ın kapanıp, Yeni bir çağın başlamasıyla dünya tarihine damgasını vurdu.

30  Mayıs

1876  : Sultan Abdülaziz Han tahttan indirildi. Daha sonra intihar süsü verilerek öldürüldü.

1960  : İçişleri Eski Bakanı Namık Gedik 27 Mayıs darbecileri tarafından tutuklu

  bulundurulduğu Harp Okulu penceresinden atlayarak intihar etti. Cesedi çöp

  kamyonuyla götürüldü.

31 Mayıs

1664  : Osmanlı’nın Kanije Zaferi.

1945  : Muş’un Malazgirt ve Varto İlçelerinde 3000’den fazla evin yıkıldığı şiddetli deprem.

  Tarih milletlerin hafızasını canlı tutmanın gereğini öğütlüyor bizlere. Tarih, din ve devlet şuuruyla, dünü unutmadan bugünü değerlendirerek daha aydınlık yarınlara hayırlı yolculuklar dilerken;

  İslam için ter döken, fedai can eden tüm şehitlerimizin aziz ruhlarına rahmetler niyaz ediyorum.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Mayıs 2012

Sayı: 286