LA HAVLE - Unutan Unutulur
Mart 2020 Abdullah GÜLCEMAL A- A+ Sesli Dinle    |  
Sesli Dinle    A- A+

LA HAVLE - Unutan Unutulur

Kabuğa dalıp da özü unutma.

Kızgın saca bakıp köz’ü unutma.

“Elest” zamanında “Belâ” demiştin,

Allah’a verdiğin sözü unutma.”

 

Kul Sadi

 

“Hâfıza-i beşer nisyan ile ma’lüldür” diye güzel bir söz vardır. Yani insan aklı nisyandan (unutmaktan) hâlî değildir. İnsan, unutulması gerekenleri elbette unutacaktır.

Ama unutulmaması gerekenleri de unutmamak mecburiyetindedir.

-“Onlar ki, dinlerini alay ve eğlenceye aldılar. Dünya hayatı da kendilerini aldattı. İşte onlar, bu günlerine kavuşmayı nasıl unutmuş idiyseler, âyetlerimizi nasıl bilerek inkâr etmiş idiyseler, bizde bugün onları öylece unuturuz.” (A’raf: 51)

Feridüddin Attar hazretleri der ki:

“Allah’ı unuttuğun an yoldaşın şeytan olur.” Yoldaşı şeytan olan insan; şeytanla yolculuğa devam ettikçe Rabbini unutacak, rahmetten kaçacak, azaba doğru koşacaktır.

Yoldaşı şeytan olan insan, aklını kullanamayacak. Yaratılış gâyesini unutacak. Oyun ve eğlenceye dalacak. Hesap gününü unutacak…

İman etmesi gereken hakikatleri inkâr edecek. Dünya imtihanı bitecek ve inanmadığı o hesap gününde hesaba çekilecek. Nihayet kaybedecek ve unutulanlardan olacak!

Allah dostlarından Muhammed Es’ad Erbili hazretleri, insanı gaflet uykusundan uyarmak için canhıraş feryâd ediyor:

Câhınla sakın Hâlık-ı âgâhı unutma;

Bağla kemer-i hizmeti Allah’ı unutma;

Ey gâfil uyan, rıhlet-i nâ-gâhı unutma;

Yol korkuludur, korkusu çok râhı unutma!

 

Makam-mevkî hırsına kapılarak her şeyi bilen Yaratıcı’yı unutma!

Hizmet kemerini bağla, Allah’ı unutma!

Şu dünya hayatına aldanıp sonundaki kuyuyu (mezarı) unutma!

Ey gâfil kendine gel, ânî göçü (ansızın gelen ölümü) unutma!

Yol (ölüm) ve sonrası korkuludur, bu çok korkuludur yolu unutma!

 

-“Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.” (Haşr: 19)

Rabbimize “Elest bezminde” verdiğimiz sözde durabilirsek kurtuluruz unutmaktan ve unutulmaktan.

Verdiğimiz o “bela” sözüdür bizi hüsrandan felâha kavuşturacak olan. O sözdür bizi imanla, sâlih amelle, hakkı ve sabrı tavsiye etmekle mükellef kılan.

O halde Rabbimizi unutmayacağız, Rabbimiz de bizi bize unutturmayacak inşaallah.

Unutma;

Bazen güneş bazen ay, bazen akıl tutulur.

Unutma! Unutanlar gün gelir unutulur!

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr