Ocak 2023 Abdullah GÜLCEMAL A- A+
A- A+

LA HAVLE- Göz Terbiyesi

Bir bilge kişi der ki:

“Bir terbiye sistemi seçmek, bir millet için hükümetini seçmekten daha hayâtîdir.”

Bir başka bilge de der ki:

“Neslimizin geleceği, terbiye sistemimize bağlıdır.”

Bir başka bilge ise:

“Bir erkeği terbiye etmek, bir tek insanı yetiştirmektir; bir kadını terbiye ise (aileyi ve ondan) gelecek nesilleri yetiştirmek demektir.” buyurur.

Elbette her medeniyet kendi insan tipini yetiştirir. Her ağaç kendi meyvesini verir.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyuruyorlar ki:

“Edde benî Rabbî” yani “Beni Rabbim terbiye etti de terbiyemi ne güzel etti.”

Allah (celle celâlühu) tarafından terbiye edilen O güzel mürebbînin terbiye ettikleri de zulmün karanlığından kurtulup, her biri bir yıldız misâli gönül semasında ışık saçmaya devam etmektedirler.

İmam Rabbani Hazretleri diyor ki:

“Gönül göze tâbidir. Göz eğitilmedikçe, gönlü korumak kolay değildir. Gönül de bozulunca, artık şehvet ve cinsî isteklere dizgin vurmak ve nefsi korumak imkânı yoktur.”

Yani eğitilmeyen, terbiye edilmeyen göz harama bakmaktan sakınmıyor, utanmıyor. Harama bakınca da göz kirleniyor, öz kirleniyor, söz kirleniyor, gönül bulanıyor.

Bundan dolayı Rahman ve Rahim olan Allah -celle celâlühu- O en güzel mürebbîsine buyuruyor ki:

“Mü’min erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu davranış, onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.” (Nur: 30)

“Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) Görünen kısım müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini, yakalarının üstünü örtecek şekilde koysunlar.” (Nur: 31)

Her şeyi gören, bilen, duyan ve bütün yaptıklarımızdan haberdar olan Rabbimiz; bizlere gözlerimizi harama bakmaktan sakınmamızı ve ırzlarımızı korumamızı emrederken, bu davranışımızın daha nezih, daha temiz olduğunu beyan ediyor.

Rabbimiz ayrıca mü’min kadınların nasıl giyinmeleri ve başörtülerini nasıl örtmeleri gerektiğini bildiriyor.

Başörtüsü, inanan mü’min kadınların başları üzerinde taşıdıkları bir âyettir. Onlar o başörtülerini, bu şuur içinde ve şerefle taşırlar.

Bu idrâk, bu şuur içerisinde “Rabbimin emridir” diye örtünen mü’min kadınlar başörtülüdür. Bu şuurdan mahrum olarak diğer saiklerle örtünen kadınlar ise, başı örtülüdür.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr