Mart 2012 M. Selçuk ÖZDOĞAN A- A+
A- A+

Kur’an Surelerinin Kimliği & Yusuf’un Üç Gömleği

Kıymetli İlkadım Kitaplığı okuyucularımız! Bu ay sizlerle iki yeni eser daha tanıyıp İlkadım Kitaplığımıza yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Mustafa İSLAMOĞLU’nun hazırladığı Kur’an Surelerinin Kimliği ve Abdullah YILDIZ’ın hazırladığı Yusuf’un Üç Gömleği isimli eserleri tanıyacağız.

Bütün kitaplar bir kitabin anlaşılması için yazılırlar. O kitap da Kur’an’dır. Elimizdeki Kur’an Surelerinin Kimliği isimli eserin yazılış amacı da Kur’an’ı daha iyi anlamaktır. Bizler Kur’an’ı tanıdıkça Rabbimizi daha iyi tanıyor ve O’nu bilinçli bir şekilde daha çok seviyoruz. Kur’an bizleri Allah Teâlâ’ya götüren en güzel rehberdir. Mustafa İSLAMOĞLU bizleri En Güzel Rehberi daha iyi anlamamız için İcmali Tefsir türüne giren bir eser hazırlayarak, Kur’an semasının burçları olan 114 tane sureyi, ayetler arasındaki bağlantılara dikkat çekerek tanıtıyor.

Sureler tanıtılırken Surenin İsmi ile başlanıyor, Surenin Nüzul Yeri ve Zamanıyla devam ediliyor ve Surenin konusuyla Kur’an’ın burçları bizlere tanıtılıyor. Sureler tanıtılırken Mustafa İSLAMOĞLU’nun orjinal tespitleriyle karşılaşıyoruz. Mesela, Nahl Suresi 98. ayetteki “Bundan böyle Kuran okuduğun zaman, öncelikle kovulmuş Şeytan’dan Allah’a sığın.” ayetindeki istiazeyi akla abdest aldırmakolarak yorumlayıp devamında Kuran abdestsiz bir akılla okunmamalıdır, uyarısında bulunuyor. Buna benzer daha birçok güzel yorum bizleri bekliyor. Kitabımızı anlama noktasında hep beraber bir adım atalım ve Hayat Rehberimizi tanımaya başlayalım. (Akabe Vakfı Yayınları)

İkinci olarak tanıyacağımız eser Yusuf’un Üç Gömleği. Abdullah YILDIZ bu kitabı Genç Öncüler Kitaplığının ilk kitabı olarak hazırlamış. Eserimizde Yusuf Suresi işleniyor. Hz. Yusuf’un hayatının üç devresi meşhur gömlekle bağlantılı olarak ele alınıyor ve aralarda genç öncülere ayetlerden dersler sunuluyor. 1. Bölüm; Sahte Kanlı Gömlek: Masumiyet/ Mağduriyet/ Mazlumiyet Gömleği. 2.Bölüm; Arkadan Yırtılan Gömlek: İffet/ İsmet ve İhlas Gömleği. 3. Bölüm; Yusuf Kokulu Gömlek: İktidar, İstikrar ve İstikamet Gömleği başlıklarıyla bizlere tanıtılıyor. Günümüz gençliğinin örnek alması gereken bir insan Hz. Yusuf. İffetin ve sabrın zaferi. Allah Teâlâ’nın her zaman doğruların yanında olduğunun kanıtı bir surenin tanıtımı.

**

Eserin içinden: Bugün, yönetici elitlerin yalan, dolan, hırsızlık, yolsuzluk, adam kayırma gibi olumsuzluklara battığı bir dünyada; doğru sözlü, emin, lekesiz, ehliyetli mü’min yöneticiler Yusuf aleyhisselamın istikrar ve istikametini sembolize eden iktidar gömleğini kuşanmalı; tıpkı O’nun gibi, iktidardan önce nasıl iseler iktidarlarında da öyle olmayı ve öyle kalmayı başarabilmelidirler.  

(Pınar Yayınları)

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr