Ocak 2020 Selim ARMAĞAN A- A+
A- A+

KUR'AN İKLİMİ - Reşit

“Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor.”(Bakara, 151)

Gideceği yere karar vermemiş kişi yerinden kalkışında hızlı hareket etse de kısa sürede boşluğa düşecek, şaşkın şaşkın etrafına bakacak ve hızını kaybedecektir. Dünyaya neden geldiğinin bilgisi ve bilincine erememiş, kişiliği gelişmemiş olgunluk ve kemalden nasiplenmemiş ancak sadece yaşadığı yıl sayısı ile bir insanın reşit sayılması ve her şeyden sorumlu tutulması ona yapılacak büyük bir haksızlıktır. Doğal olarak bu insan, hayatı dünyadan ibaret görecek ve en kısa yoldan ona sahip olmak isteyecektir.

Reşit olduğu iddia edilen her bireyin de bir mürşidi, ona doğru yolu gösteren kılavuzu vardır. İnsan, bedeniyle bu dünyaya ait olduğundan hareket ederek onun maddi yönünü işleyen mürşidi kısa sürede onu çıkarlarına aykırı gördüğü ne varsa bitki, hayvan ya da insan ayrım yapmadan her şeye saldıran bir yırtıcı yapacaktır. Onun hakiki varlığını ruhunun temsil ettiğinin farkında olan mürşidi ise maddi yönünü ihmal etmeden onu ruhunun gerçek sahibi olan Rabbine bağlayacak ve ahirete hazırlayacaktır.

Âlemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle “Biz hangi peygamberi gönderdikse, sırf Allah'ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik...” (Nisa, 64 ) ayetinde beyan ettiği gibi binlerce Resul ve Nebiyi bize mürşit olarak göndermiştir. Allah ve Ahiret gerçeğinden habersiz yaşanan bir hayat nefsanî arzuları tahrik eder, dünyevî kazanımlara ve fani oyuncaklara daldırıp götürür. Son nefes gelir de insan hala dünya sarhoşluğu ile başına geleni görmez olur. Sözünden çıkamadığı otoriteler onu Allah’tan, Resulünden ve ruhunun gerçek gıdası olan manevi hayatından uzaklaştırır.

Gerçek yol gösterici El- Hâdi olan Yüce Rabbimizdir; “Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor.” hitabı ile bizi irşat edecek Kuran’a ve Hz. Peygamber Efendimize kulak vermeye, O’na itaat etmeye, O’nun ahlakı ile ahlaklanmaya, O’nun davetine icabet etmeye davet ediyor.

Kalbimiz, nefsaniyet ve ruhaniyet arasında ölene dek çalkalanır durur. Rabbimiz bizi yarattığında nefsimize yerleştirdiği mükemmel bir anlayış ve seziş duygusu ile her türlü fücuru ve takvayı tanıma kabiliyeti ilham etmiştir. Özümüz itibariyle kendi bedenimize ve ruhumuza, ailemize ve toplumumuza neler yararlıdır, neler zararlıdır, neleri yapmalı ve neleri yapmamalıyız, biliriz. “Nefse ve onu biçimlendirene, sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki, elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur. Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.”(Şems, 7-10)

Şimdi kulaklarımızı ve gözlerimizi eskisinden daha çok açalım, hem dışımıza; Allah’ın ayetlerine, Resulünün sünnetlerine; gece gündüz beş vakit bizi Allah’a kulak vermeye ve manevi kurtuluşa çağıran müezzinlere hem de içimize, kalbimize bu ses ve sadayı ulaştırmaya.

İşte Kur’an’dan bize ulaşan ve bizi maddeten ve manen temizleyecek, pirüpak edecek, içimizi hikmetle, gönlümüzü merhametle dolduracak, bilmediklerimizi öğreterek gerçek reşit yapacak ayetlerden bazıları;

“O halde beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah, sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz sezemezsiniz. Şüphesiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri! Onlar başlarına bir musibet geldiği zaman: “Biz Allah'a aidiz ve sonunda O'na döneceğiz.” derler. İşte onlar var ya, Rablerinden, mağfiretler ve rahmet onlaradır. İşte hidayete erenler de onlardır.”(Bakara, 151-157)

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ocak 2020

Sayı: 378

İlkadım Arşiv