Temmuz 2014 Abdullah GÜLCEMAL A- A+
A- A+

Kulaklara Küpe Olacak Sözler-2

Kulağın görevi var, gözün görevi ayrı…

El-ayak, dil ve dudak, gözün görevi ayrı…

Yaratılış gayesi ne ise öyle kullan;

Kabuğun görevi var, özün görevi ayrı…


Dostlar; Mustafa İslâmoğlu Hocaefendi şöyle bir tesbitte bulunuyor:

“Kulağın işini göze yükledik, göz kendi işini de yapamaz oldu. Dikkat edin !... Her şeyi görselleştiren modernler sayesinde kulak bitiyor; kulağı bitenin aklı da biter. 

Sohbet dinlemek demektir; sahabe sohbetle yetişti…

Gözün kapağı vardır, kulağın yoktur.

Göz kamaşır, kulak kamaşmaz.

Göz kayar, kulak kaymaz.

Göz aldanır, kulak aldanmaz.

Göz karanlıkta göremez, kulak karanlıkta işitir.

Gözün sınırları vardır, kulağın da sınırları vardır.

Yaratılmış olmak, sınırlanmış olmaktır.”

Biz sınır ihlâli yapmayalım. Kulağın görevini göze yüklemeyelim. Gelin dostlar, kulak verelim sözü olanlara…

•Başkalarını sık sık affet; ama kendini asla!.- P.Syrus

•Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsanız, hazırlığınızı ona göre yapınız.- Ömer bin Abdülaziz 

•Şüphesiz dünya fâni, sona ermesi ânidir. Suları serap, neticesi haraptır. Hakîki dem 

sürülecek hayat ise, ahret hayatıdır.- İmam-ı Birgivi

•Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken, yine aynı insanlara rastlayacağız.- Cenap Şehabettin

•Yunan Harbi’nde Türk’ü Yunan’a üstün kılan ve zafere ulaştıran mânevi gücün, ellerimizle yetiştirdiğimiz nesilde, yok denecek kadar azaldığını gördükçe, içim sızlıyor.- İstiklâl Harbi Kahramanlarından 

•Din ve ahlâk duygularının zayıflaması, zekânın zayıflaması kadar tehlikelidir.- Alexis Carrel

•Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun çokluğuyla değil, akıl ve fazilet sahibi insanların çokluğuyla belli olur.-Viktor Hügo

•Yuvasını seven bir kadın için, tahammül edilmeyecek güçlük, katlanılmayacak fedakârlık yoktur.- Hz.Ali (r.a.) 

•Benim düşünebildiğim en mutlu evlilik; sağır bir erkekle, kör bir kadının evlenmesidir. Çünkü aile hayatında bazı şeyler duyulmamalı, bazı şeylerde görülmemelidir.-CalvinColeridge

•Ahlâkça bozulan âlim, insanlığın başında düşünebilecek felâketlerin en korkuncudur.-Süfyân-ı Sevri 

•Bilgisiz başköşede yer bulursa; başköşe eşik, eşik de başköşe sayılır.-Yusuf Has Hâcib

•İnsan, Allah’a hava ve su kadar muhtaçtır.-A.Carrel 

•Uğradığın dertlerden mahlûkata şikâyeti kes, aksi takdirde merhametliyi merhametsize şikâyet etmiş olursun.-Hz.Ali (r.a.)

•Kalben sevmediğiniz insanların şerrinden sakınınız.-Hz.Ömer (r.a) 

•Akrabalar arasındaki düşmanlık, ormandaki ateş gibidir.-Hz.Ebûbekir (r.a.) 

•Vefâlı, sır saklayan ve en zor günde yanınızda olacak insanlarla dostluk kurun.-Golti 

•Gücümüzü hırlaşmak için değil, birleşmek için harcamalıyız..-Malcom X

•Bizim Müslümanlar, ya mezarlıkta, ya zindanda birleşirler.- Osman Yüksel Serdengeçti 

•Serseri; câhil bırakılmış çocuğun büyümüşüdür.-Bıçakcızâde İ.Hakkı 

•Câhil insan kendi kendinin bile düşmanıdır; başkasına dost olması nasıl beklenir? 

•Atak ve cesur ol. Bir gün geriye dönüp baktığında yaptıklarından çok, yapmadıkların için pişmanlık duyacaksın!-Hukemâ’dan 

•Mektebinde, şehâdet olan bir milletin esâreti yoktur.-Hz.Osman (r.a.) 

•Harbe hazır olmayan millet, esârete hazır demektir.-Osman Gâzi 

•Çocuklarımızı kuzu gibi büyütmeyelim ki; ileride koyun gibi güdülmesinler.-Şeyh Sâdi Şirazî 

•Civcivler büyük olsun diye, tavuğun altına kaz yumurtası korsanız; kaz kafalı tavuk yetiştirmiş olursunuz.-Yaşar Ergincan 

•Çocuklar donmamış beton gibidir; üzerlerine ne düşse iz bırakır.-Haim Jinot 

•Eğer toplumdan dini kaldırırsanız,geriye sadece  bir sürü eşkiyâ kalır.-Napolyon

•Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, dünyadakiler birbirlerini kırıp geçiriyorlar.-İmam-ı Gazâlî

•Bu dünyaya kiracı  gibi yerleş; ev sahibi gibi yerleşirsen, ayrılması zor olur.-Abdülaziz Bekkine

•Dünya, deliklerle dolu bir tahtaya benziyor; dört köşe insanlar yuvarlak deliklere, yuvarlak insanlar da dört köşe deliklere girmek istiyorlar.-Berkeley

•İşleri tecrübeli kimselere danış. Onlar pahalıya mâl olmuş doğruları,sana bedavaya verirler.-Lokman Hekim

•Tilki, kümesi iyi tanıyor diye, bekçi yapılır mı?-H.Truman 

•Mâzeretlerin olduğu yerde, başarı yokluğa mahkûmdur.-LâEdri 

•Hedefi aşan okla, hedefe ulaşamayan okun ikisi de isabetsizdir.-Emerson 

•Eğer yürüdüğünüz yolda hiçbir engel yoksa; o yol sizi hiçbir yere götüremez.-Bernard Show

•Arkadaş! Zamanın Nemrut’larını iyi tanı ki, sen de iyi bir İbrahim olasın! –Muhammed İkbâl

•Gençliğin ruhunu, işlenmeyen bir tarla gibi kendi haline bırakırsanız, orada ısırganlar, dikenler yetişir.-Snelman

•Hayret ederim o kişiye ki; hastalık korkusuyla yemekten perhiz eder de, cehennem kokusuyla günahtan perhiz etmez.-Yahya bin Muaz 

•Çok dinleyip az konuşmamız için, Allah bize iki kulak,bir dil vermiştir.- Lâedri 

•Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer.-Beaders 

•İnsan, ne kadar az düşünürse, o kadar çok konuşur.-Montesquieu

•Söylediğimiz yüzünden kazandığımız düşmanlar; yaptıklarımız yüzünden kazandığımız dostlardan daha çoktur.-E.Hubbert 

•Batı, her şeyin aslını bedava alır, sahtesini pahalı satar.-S.Yaşar 

•Müslüman, çağın gözüyle İslâm’a bakmaz, İslâm’ın gözüyle çağa bakar.-Rasim Özdenören

•Hiçbir şey insan kadar yükselmez ve onun kadar alçalmaz.-Hölderlin

•İnsana; “Kendini bil” denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil; aynı zamanda değerini bildirmek içindir. –Çiçero

•Dünya üç gündür: Dün, bugün, yarın..Dün geçti, yarın meçhûl.. Öyleyse bugünün kıymetini bil.- Hz.Mevlâna

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Temmuz 2014

Sayı: 312

İlkadım Arşiv