Haziran 2014 Abdullah GÜLCEMAL A- A+
A- A+

Kulaklara Küpe Olacak Sözler (1)

Mevlânâ’nın Hocası  Seyyid Burhaneddin Muhakkık Tirmizi Hazretleri:
 “Evlâdım! Cevizin dış kabuğunu yemek nasıl mideyi bozarsa, kabuktan ibâret sözü dinlemek de kalbi zayıf düşürür. Sen sen ol, sözü Hak’tan işitmeye bak. Henüz bu istidadın gelişmedi ise, o zaman da ehl-i hakikatten işit.” diyor..
Elbette, ‘Söz Söylemek’ çok mühim iştir.. Çünkü; söz söylemek insana mahsustur. Sözü süze süze, pişire pişire söylemek gerekir.. Bulanık, dibine tortusu çökmüş, söyleyenden ziyâde dinleyeni rahatsız eden, mânâsız boş lâkırtılarla meşgul edilmemeli insan.. Çiğ insandan pişmiş sözün sâdır olduğunu gördünüz mü?.
Rabbimiz: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.” (Ahzab, 70)
 “İnsanlara güzel ve iyi söz söyleyin.” (Bakara, 83) buyururken; âlemlere rahmet olarak gönderilen kâinatın Efendisi (sav) de:
 “Allah Teâlâ, her söyleyenin söylediğini bilir. O halde kul, Allah’tan korksun, ne söylediğini düşünsün.” diye  bizleri uyarmakta, düşünmeye dâvet etmektedir.
Öyleyse geliniz, bu ikazların ışığında, nice tecrübelerin neticesinde, yunmuş yıkanmış, yerinde ve zamanında mihenge vurularak nice ehl-i hikmet, ehl-i hakikat kimseler tarafından ifâde edilen, boyunlara “gerdanlık” kulaklara “küpe” olacak söz cevherlerine tâlip olalım…
•   Söz TOHUMDUR: Yerini bulmalı, vaktini bilmeli ve ekmeli. Söz, AYNA’dır: Güzeli aksettirmeli. Söz, SİLÂH’tır: Hakkı müdâfaa, dostu muhâfaza, düşmanı te’dîb etmeli. Söz, SOHBET’tir: İlim ve fazîlete dayanarak adam yetiştirmelidir. Söz, dinleyene söylenir. Söz, anlayana söylenir. Söz, tutana söylenir. Yâni SÖZ, İNSANA söylenir…-Ömer Kirazlı
•   Kat’i olarak bilmediğin bir şeyi söyleme, yalancı olursun.-Hz.Ali
•   Ne söylüyorsun, nerede söylüyorsun, kime söylüyorsun dikkat et!.-Hz.Ebûbekir
•   Söz söylemeyi öğrenmek, kılıç kullanmayı öğrenmekten daha zordur.-Ahmed İbşihî
•   Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.-James Howel
•   Gücünün üstüne çıkma, anlamadığın şeye karışma, yapamayacağın şeyi va’detme.-Hz.Hasan
•   Güneşte verdiği sözü, gölgede bozandan hayır gelmez.-Atasözü
•   Suçlar insanların yüzünde görünseydi, aynalar satılmazdı.-İbn-i Şirin
•   Eski başkadır, eskimiş başkadır. Nice eskiler vardır ki hiç eskimez.-Mevlânâ
•   Derdin devasızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır.-İbn-i Sina
•   Sabır; yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.-Cüneyd-i Bağdadi
•   Riyakâr, memnun ettiğin zaman seni sende bulunmayan vasıflarla anan, darılttığın zaman yine seni sende bulunmayan kötülüklerle anıp anlatandır.-İmam Şâfi
•   Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.-Fatih Sultan Mehmed
•   Şükür, nimeti değil, nimeti vereni görmektir.- Şiblî
•   Felâketin bir iyiliği varsa, hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır.-Mevlânâ
•   İki şey aklın eksikliğini gösterir; Konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde konuşmak.-Sâdi
•   Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir.-Ali Fuat Başgil
•   Küçük insanların büyük gururları olur.-İbn-i Şirin
•   Ayrılığın sefasından birliğin kederi, daha hayırlıdır.-Yahya bin Muaz
•   Bir kitabın kaç dakikada okunduğunu bırak, kaç senede yazıldığını düşün.-Yahya Kemal Beyatlı
•   Maddî hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler. İçtikçe susuzlukları artar.-Muhiddin İbn-i Arabî
•   Cesaretin bittiği yerde esaret başlar.- Akif Cemil
•   Azarlaması çok olanın arkadaşları az olur.-Fudayl bin İyad
•   Hakikatler belki yaşlanır, ama asla ölmez.-Abdullah el Müzenî
•   Olgun adam bilgisini saat gibi taşır, çıkarıp herkese göstermez. Lüzumu olunca kullanır.-İmam Ahmed
•   Bir çocuğu eğitmek için işe önce büyükannesinden başlamak lâzımdır.-Hacı Bektaş-ı Velî
•   Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar.-Mevlânâ
•   Hırsızın  ilk soyduğu yer kendi vicdanıdır.-İmam Şafî
•   Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.-Hz.Ali
•   Bilgi, küçük adamı kibirlendirir, vasat (orta) adamı şaşırtır, büyük adamı ise alçak gönüllü yapar.-Molla Cami
•   İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece. Onlar ömür boyu gayret ediyorlar; sen ömür boyu hayret ediyorsun.-Mehmet Âkif Ersoy
•   Kendinizi geliştirmek için öyle çaba harcayın ki, başkalarını tenkit etmeye zamanınız kalmasın.-Mevlânâ
•   Kendisini çok seven, çevresinde az sevilir.-Cenab Şahabeddin
•   Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur.-N.F.Kısakürek
•   Tembellik, hür adamı esir yapar.-Firdevsî
•   Yaşlanarak değil, yaşayarak tecrübe kazanılır; zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır.-Peyami Safa
•   Ne etrafınızı kıracak kadar sert, ne de karşınızdakilere cesaret verecek kadar yumuşak olunuz.-Sadî
•   Sesini değil, sözünü yükselt. Zambaklar yağmurlarla büyür, gök gürültüleri ile değil.-Yunus Emre
•   Ölümü, yattığın zaman yastığının altında, kalktığın zaman burnunun ucunda bil.-Hz.Ömer
•   Elde edilen hikmetli sözler, balın peteğine taşınan çiçek özleri gibidirler. Yüzlerce olsalar da süzüle süzüle ikiye inerler. Bunlar, çekilen cefa ve yapılan iyiliğin unutulmamasıdır.-Lokman Hekim
•   Peygamberler bile, başkalarını yenmek için, kendileri gibi düşünen yol arkadaşları bulmak zorundadır.-İbn-i Haldun
•   Eskiden iyilik yaparlardı söylemezlerdi. Sonra hem yapmaya hem de söylemeye başladılar. Şimdi ise yapmıyorlar fakat söylüyorlar.-Ömer bin Haris (r.a.)
•   Ey insan.. Kafdağı kadar yüksek olsan da, kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma… Her şeyin bir hesabı var, üzdüğün kadar üzülürsün.-Şems-i Tebrizi
•   Yürürken başımın yerde olması sizi rahatsız etmesin. Benim tek derdim; yere düşen edebinize takılmamaktır.-Mevlânâ
•   Dünya bir köprüdür. Üzerinden geç, tamirine bakma.-Hz.İsa (a.s.)
•   Dünya ve ahiretten her biri için, içinde kalacağın kadar çalış.-Süfyan-ı Sevrî
•   Dünya ve ahret iki kuma gibidir. Birini ne kadar hoşnut edersen, öbürünü o kadar kızdırırsın.-Mevlânâ
•   Cinâyete ses çıkarmayan, cânînin suç ortağıdır.-Cemil Meriç
•   Şahsiyetsiz adam, toplumun dolgu maddesidir.-Lâedri
Toplumda bu kadar dolgu maddesi olmasa, mahalledeki tüm köpekler aynı anda havlamaya başlar mıydı be Dostlar!...

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Haziran 2014

Sayı: 311