Mart 2023 Abdulkadir YILMAZ A- A+
A- A+

KAPAK-Ölçüler Şaşarsa

Bismillahirrahmanirrahim

Değerli okurlarımız, bu yazımızda inşallah Şuayb Aleyhisselam'ın kıssasıyla günümüzde yaşadığımız büyük deprem felaketi arasındaki benzerlik üzerinde duracağız. Öncelikle şunu belirtelim ki, biz bu depremin felaketin nedenini bilmiyoruz. Onu bilen ancak Allah'tır, şu sebepten olmuştur, şu eksiğimizden, şu günahımızdan olmuştur, diye bir iddiada bulunmuyoruz. Fakat insanoğlunun içinden çıkamadığı, meselelerin önüne bir duvar gibi durup önünü göremediği anlarda Peygamberlerin rehberliği onlara bir çıkış yolu gösterir. Biz de bu düşünce ve anlayışla peygamber kıssalarına baktık, Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi olan Medyen halkının depremle helak olduğunu gördük. Onların nasıl bir hayat yaşayıp da böyle bir sonuçla karşılaştıklarını görerek bunu sizlere aktarmak istedik.

Medyen halkı tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşan zengin ve müreffeh bir hayat yaşardı. Yaşadıkları bölge, özellikle ticaret için çok müsait, ticaretin çok yaygın olduğu ve ticaretle zengin olan insanlarla dolu bir yerdi.

Parayı ve gücü elinde tutan, Kur'an'ın "Mele" diye isimlendirildiği elit bir tabaka vardı. Bunlar zenginin daha zengin olduğu, fakirin daha da fakirleştiği bir sistem kurmuşlardı. Köylünün malını mizan ve mikyal ölçüleri aracılığıyla -bunlarda yaptıkları hilelerle- ellerinden alırlardı. Onlar, bu zenginlik ve varlık içerisinde Allah'ı unutup putlara tapmaya başlayıp, ölçüyü tartıyı bozmada ve haksızlıkta had safhaya ulaştıkları zaman, Allah kendilerine Şuayb Aleyhisselam'ı uyarıcı olarak gönderdi. Allah'ın elçisinin uyarılarını dikkate almayınca da depremle acıklı sona ulaştılar.

Olayın Kur'an'da anlatıldığı bölümlerden bazıları şöyledir:

Araf suresinde;

﴾85﴿Medyen’e kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Size rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın, insanların mallarının değerini düşürmeyin, düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır.

﴾91﴿ Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında yere serilip kaldılar.

﴾92﴿ Şuayb’ı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar, Şuayb’ı yalanlayanlar oldu.

﴾93﴿ Şuayb onlardan ayrıldı ve (bu arada) “Ey kavmim!” dedi; “Ben size rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kâfir bir kavme nasıl acırım!”

Kur'an'da haber verilen bu bilgiler elbette ki bizleri uyarmak içindir. Bize düşen "سمعناواطعنا (işittik ve itaat ettik)" deyip rabbimizin emirlerine uymaktır.

Oysa ki biz Rabbimiz'in emirlerini, yetiştirdiğimiz mühendislerimize, müteahhitlerimize, kısacası nefsimize ve neslimize gereği gibi öğretip gereği gibi davranmayı başaramadık. Küçük dünya menfaatleri bizi çalmaya, yolsuzluğa, haksızlığa götürdü. Ölçüye ve tartıya dikkat etmedik. Allah'ın emirlerine uymamanın, yasaklarını çiğnemenin basit, hafif bir şey olduğunu zannettik. İşte, sadece günahlarımızdan bir bölümü olan ölçüden ve tartıdan çalmanın dünyadaki en hafif bedeli; yıkılan binlerce ev ve on binlerce can. Ya bunun ahiretteki bedeli? Bunu düşünebiliyor muyuz, aklımız alıyor mu? Bir insanı haksız yere öldürmenin bedeli belliyken on binlerce insanın ölümüne vesile olmak... hafezanallah...

Kardeşlerim, sorunumuz mühendis, doktor, profesör vb. yetiştirmek değil. Sayısız doktorlarımız çok bilgili ve yetenekli mühendislerimiz var, bunlar da hiçbir eksiğimiz yok. Bu binaları yapanlar, gerekli seviyede matematik, fizik veya teknik bilgi bilmedikleri için binaları bu şekilde yapmadılar. Onları bu şekilde yapmaya sevk eden şey bilgi yetersizliği değil. İman, inanç yetersizliği.

Asıl mücadelemiz, inancımıza, itikadımıza, ahlakımıza zarar veren inançsızlık depremiyle, Ahiret inancından ve Allah korkusundan uzaklaştırılmış eğitim sistemi ile olmalıdır. Unutmayalım ki ahlaki çöküntüyü önlemeden maddi çöküntüleri önlememiz mümkün değildir. Şunu da bilelim ki; asıl zarar dine gelen zarardır. Maddi sıkıntılar, geçici dünyada geçici zararlara sebep olabilir, ama imansızlık, kulluk bilincinden uzaklaşma sıkıntısı, ebedi azaplara, ebedi sıkıntılara sebep olur.

Onun için neslimize depreme hazır olmayı öğrettiğimiz kadar hatta ondan daha fazlasıyla ölüme, ahirete, cennete hazır olmayı da öğretmeliyiz. Her ölen depremden ölmez, ama unutmayalım herkes mutlaka ölür ve Allah'ın huzuruna varır. İşte nefsimizi ve neslimizi buna hazırlayalım. "Ölüme hazır olmak" belki de tablo yapılıp duvarlarımıza asılması gereken bir söz bu.

Rabbim bizlere ve neslimize kendisinin arzu ettiği gibi inanmayı, onun istediği gibi yaşamayı, ölçüyü bozmamayı, nizamı ve intizamı ayakta tutmayı nasip etsin.

Zira;

İnançtaki ölçü ve tartı şaşması kişiyi Şirke,

İbadetteki ölçü ve tartı şaşması kişiyi Günaha,

İhlastaki ölçü ve tartı şaşması kişiyi Riyaya,

İnsaftaki ölçü ve tartı şaşması kişiyi Zulme,

İlimdeki ölçü ve tartı şaşması kişiyi Cehalete götürür.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr