KAPAK- İnsan Olmanın Değeri: Salih Amel
Aralık 2020 Arif Arslan KAYNAR A- A+
A- A+

KAPAK- İnsan Olmanın Değeri: Salih Amel

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Hamd, bizlere sâlih amelleri öğreten ve sevdiren Allah’adır. O Allah ki bizi yaratan ve rahmetiyle bize doğru yolu gösterendir. Salâtü selam ise örnek yaşantısıyla sâlih amelleri tatbik eden Âlemlerin Efendisi’ne, âl ve ashabına olsun.

Yüce Rabbimiz, Asr Sûresinde insanlığın durumunu ne de güzel anlatıyor: Ziyan eden, kaybeden bir insanlık... İnsanlığın ancak iman etmek ve sâlih ameller işlemekle kurtulacağını beyan ediyor.

Sâlih amel, ne ola ki imandan sonra zikredilmiş? İman olmazsa olmaz iken sâlih amel de imanı tamamlayan, onu muhafaza eden ve kemâle erdiren bir olgudur. Sâlih amel; her güzel ve iyi iş, davranış ve söz olarak tanımlanır. Sâlih amel; insan olmanın gereği ve fıtratın sesidir; insanın özü, mümin’in süsüdür. Sâlih amel; kalpteki iyi niyetin, zihinde sağlıklı düşüncelere, dilde doğru söze ve diğer azalarda makbul davranışlara dönüşmesidir.

Kalpte niyet iyi olmalı ki aklın sâlih amelleri de iyi olsun. Aklın sâlih ameli, güzel ve iyi düşünmektir; Rabbimizin Kur’an’da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi sellem’in sünnetinde yol gösterdiği gibi düşünmektir. Yeri, göğü, insanlığı hülasa bütün mahlûkatın yaratılışını düşünmektir. Rabbine giden yolları tefekkür etmektir. Daha iyi nasıl kulluk edilir, daha güzel hizmetler nasıl yapılır, semaları kararmış insanlık nasıl aydınlığa çıkarılır, yolunu kaybetmiş ümmet nasıl sırat-ı müstakime yönlendirilir bunları tefekkür etmektir.

Teknoloji ve sosyal medyanın esiri olmuş gençlik, bu zulüm ve vahşetten kurtarılıp arşın gölgesinde gölgelenen gençliğe nasıl inkılâp eder? Parça parça olmuş ümmet nasıl vahdete kavuşur? Dünyalıklara dalmış, hak ve hakikati unutmuş, niçin yaratıldığını sorgulayamaz hale getirilmiş insanlığa nasıl rehber olabileceğini düşünmektir.

Aklın sâlih amelleri saymakla tükenmez. Çünkü sâlih amel niyetle birlikte akılda başlar. Düşünmekle, tefekkür etmekle devam eder. Kişi, sağlıklı bir akla sahip olursa sâlih ameller dile yansır. Dil hep doğruyu söyler. Dil ilahi kelamı konuşur, Rasûlullah’ın muhabbetini ifade eder. Kardeşlik ve dostluk nidaları terennüm eder. Dilden kardeşleri için, ümmet için hayır dualar dökülür. Dil, düşmanlıkları bitirir; dostlukları pekiştirir. Her daim Rabbi zikreder, Rabbe şükreder. Ya hayır konuşur ya da susar.

Kalpte başlayan sâlih amel dilden sonra diğer azalarda da tezahür etmeye başlar. Kulak; hakikati duyar, İslam’ın cihanşümul nidasını işitir. Günde beş kez minarelerden çınlayan ilahî davete icabet eder. Peygamber sallallahu aleyhi sellem gibi hayır kulağı olur.

Göz; Hakkı görür, Hakça görür, Hakka bakar. Hakkın koyduğu, kâinata nakşettiği güzellikleri temaşa eder. Hep güzel görür, güzellikleri görür. Bakışını haramdan korur.

El, hakkı tutar. Zalime yumruk, mazluma umut olur. Kötülükleri men eder, iyilikleri ayağa kaldırır; hakkı yazar. Hayır ve hasenat işler. Sağ elin verdiğini sol el bilmez.

Ayaklar Hak yolunda tozlanır, Hakka yürür ve Hak üzere sabit kalır. Hizmetler için koşturur. Sırat-ı müstakim üzere sabitkadem olur. Bilir ki hak yolunda tozlanan ayakları ateş yakmaz.

Mümin, yirmi dört saatini sâlih amele çeviren kişidir. Uykudan kalkması sâlih amel ile olur. Zira uyuması da tekrar uyanıp sâlih amel işlemek içindir. Yemesi-içmesi hep kulluk içindir. Bilir ki sabah evinden çıkıp ailesinin geçimi için çalışması sâlih ameldir. Çoluk çocuğuna yedirdikleri sâlih ameldir. Selam vermesi, hal hatır sorması, hoş sohbet olması sâlih ameldir. Alışverişte dürüst olması, sözünde durması, ahdine sadık olması sâlih ameldir.

Allah için ilim öğrenmek ve öğretmek, ilim ehline hürmet göstermek sâlih ameldir. Sadaka vermek, karz-ı hasen işlemek; yoksula, yolda kalmışa, muhacire kapı açmak sâlih ameldir. Velhasıl kelam doğru niyetle yapılan her söz ve davranış sâlih ameldir. Ey Müslüman! Dünyanı mamur, ahretini de makbul eylemek için sâlih amellere sarıl.

Ya Rab! Niyetlerimizi halis, düşüncelerimizi temiz eyle.

Bir ömür boyu kul olmayı nasip eyle.

Her ânımızda sâlih ameller yapmaya bizi muktedir eyle.

Ya Rab! Senin rızanı kazandıracak amelleri bize sevdir ve kolay eyle.

Ya Rab, ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzere sabit eyle.

Allahumme Amin. Ya Muîn.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr