Haziran 2022 Arif Arslan KAYNAR A- A+ Sesli Dinle    |  
Sesli Dinle    A- A+

KAPAK - Hayatın Adı ve Tadı: Kur’an

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Hamd olsun okuyalım diye Kur’an’ı bizlere kolaylaştırana,

Hamd olsun düşünelim diye Kur’an’ı bizlere kolaylaştırana,

Hamd olsun anlayalım diye Kur’an’ı bizlere kolaylaştırana,

Hamd olsun yaşayalım diye Kur’an’ı bizlere kolaylaştırana,

Kur’an’ı okuyarak, yaşayarak, tebliğ ederek bizlere Üsve-i Hasene olan kutlu Nebiye, âl ve ashabına salat ve selam olsun.

Kur’an, hayatın adı ve tadı. İnsanlığın semasını aydınlatan sönmez bir kandil. Muttakilere hidayet rehberi. Müslümana yoldaş, mümine şifa, kabirde nur, mahşerde şahit ve şefaatçi. Dünyada şeriat, ahirette dost. Müminler için rahmet, kâfirler için azap. Salihler için zikir, münafıklar için zillet.

Rabbimiz, sonsuz rahmetinin eseri olan Kur’an’ı bizler anlayalım, tefekkür edelim ve yaşayalım diye kolaylaştırdı. Özellikle onun okunmasını kolay yaptı. Her samimi kişi anlamını bilmese bile kolayca onu yüzüne okuyabilir. “Biz Kur’an’ı senin diline kolaylaştırdık.” (Meryem 97; Duhan 85)

Allah Teâlâ insanların kalbini ona meylettirdi. Onun okunuşunu duyan her kulağa, her kalbe huzur ve mutluluk verildi. Tekrar tekrar okuma ve dinleme isteği, sevgisini var etti. Öyle ki Kur’an’ı hiç duymayan ve Kur’an’a inanmayanlar bile onun tilavetinden etkilendiler, Müslüman oldular.

Rabbim lütfetti, her insan ona kolaylıkla ulaşsın diye onun nüshalarını yeryüzünün her köşesine yaydı. Dili Arapça olmayanlar bile anlasın diye Arapçayı sevdirdi. Nice âlimlerin kalemleriyle onun başka dillere meallendirilmesini sağladı. Onun şeriatı, ahkamı, haram ve helalleri, misalleri, iman esaslarını daha iyi anlaşılması için tefsirler yazılmasına vesileler kıldı. Dilden dile, gönülden gönle ulaşsın diye yollar var etti. Bülbül edası ile şakıyan Kur’an hamili hafızlar lütfetti. Onun hıfzını o kadar kolay eyledi ki başka hiçbir kitaba verilmeyen bir özellikle sayıları her geçen gün artan hafızlar var etti.

Rabbim buyurdu ki“ And olsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?” (Kamer, 17) O kadar kolay oldu ki her seviyede insan biraz çaba ile onu anlayabilir. Yeter ki iyi niyetle yaklaşsın. Mesele şu ki günümüz insanı bakışını başka taraflara çevirdi. Kur’an’ın aydınlığını terk edip bâtılın karanlık yüzüne dönüldü. İmanın nurunu bırakıp şirkin, küfrün karanlığına saplanıldı. Gönülleri katılaşan Müslümanlar, Kur’an’ı anlayamaz, tefekkür edemez oldular. Bakışı dünyaya, maddeye, menfaate dönen Müslümanlar, Kur’an’ın hayatbahş hakikatlerini anlamaz-görmez oldular.

Evet, bu durumda ne yapmak gerekir? Yeniden nesillerimizi Kur’an’la nasıl buluşturacağız? Kur’an’ın hayatbahş nizamını hayatlarımıza nasıl hâkim kılacağız?

Evvelen: Büyük-küçük, yaşlı-genç, kadın-erkek, amir-memur her Müslümana Kur’an’ı yüzünden okumayı öğreteceğiz.Şüphesiz ki sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”

Sâniyen: Her Müslüman her gün bir hizb (5 sayfa) Kur’an okuyacaktır.

Sâlisen: İmkânı olanlar Kur’an’ı anlamak için belirli bir düzeyde meal-tefsir okumalıdır.

Râbian: Asgaride kısa sureler, aşırlar, Yasin, Mülk, Nebe, Fetih, Hucurat vb. gibi surelerin anlamını çalışmalı ve tefsirlerini okumalıdır.

Hâmisen: Kur’an’ı tebliğ etmekle iştigal edenler derinlemesine Kur’an ilimlerini tedris etmeli.

Sâdisen: Hafızlar yetiştirmenin yanı sıra Kur’anî ilimlerde âlimler yetiştirilmelidir. Özellikle de zeki yavrularımızı bu ilimlere yönlendirmeliyiz. Ne zaman ki İslam toplumları Kur’anî ilimleri baş tacı ettiler, işte o zaman yükseldiler. Î’la-yı Kelimetullah sancağını burçlara taşıdılar. Kur’an’la yüceldiler. Onunla gönüller-ülkeler fethettiler. Kur’an’ın şeriatını, ahkâmını hayatlarına hâkim kıldıkça yükseldiler.

Ya Rab!

Bizlere Kur’an’ı okumayı-anlamayı lütfet.

Bizlere Kur’anî nesiller yetiştirmeyi nasip et.

Bizlere Kur’an’ın ahkamını hayatımıza hakim kılmayı müyesser eyle.

Bizlere Kur’an’ı hidayet rehberi, dost, şifa, şefaatçi ve nur kıl.

Bizlere Kur’an’ın hayatbahş hakikatlerini yaşamayı kolaylaştır.

Allahumme Âmin Yâ Muîn.

Hamd, Kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e Kur’an’ı inzal eden, Kur’an’ın nuruyla bizi nurlandıran ve onu bizim için kolaylaştıran Allah’a olsun.

Vesselam.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr