KAPAK - Anne Babanın Evladına Vereceği İlk Öğüt
Ocak 2020 Abdulkadir YILMAZ A- A+
A- A+

KAPAK - Anne Babanın Evladına Vereceği İlk Öğüt

“...Yavrucuğum! Allah'a asla ortak koşma! Çünkü şirk büyük bir zulümdür.” (Lokman, 13) Kur'an, yavrularımıza yapacağımız ilk öğüdün ne olması gerektiğini Lokman aleyhisselam’ın ağzından çok açık ve net bir şekilde haber veriyor. Zira İslam bir hayat nizamıdır ve bu nizamın bütün ayrıntıları verilmiş, bizlere de sadece çizgileri çok net olan bu nizama uymak kalmıştır. Allah’ın bu harika nizamına uyan insan daha dünyada cenneti yaşamaya başlar.

Güzel Bir Bitki “Nebaten Hasenen” (Âl-i İmran, 37)

“Rabbi onu güzel bir bitki olarak yetiştirdi.” Rabbimiz Hz. Meryem'i güzel bir bitki gibi yetiştirdiğini belirtir.

Demek ki çocuklarımızı narin, güzel bir bitki hassasiyetiyle eğitmeli, yetiştirmeliyiz. Sağlıklı bir bitki için; her aşamada itina göstermek, onu soldurmadan, örselemeden, yıpratmadan yetiştirmek ne kadar önemlidir! Küçük bir ihmal nasıl ki mahsulün verimine, kalitesine etki ederse, çocuklarımızın yetişmesi esnasında yapılacak en küçük hatalar da, büyük ve kapanmaz yaralar açabilir. Belki de çocuk eğitimini, bitki yetiştirmekten farklı kılan, zorlaştıran en önemli etken, çocuk yetiştirmedeki sürenin çok daha uzun olması ve her dönemde hassasiyetin devamlılığının gerekliliğidir. Aynı zamanda ona güzel bir örnek olabilmektedir. Belki biraz zorlu bir eğitim, ama kâr da o oranda büyük; bazen bir Meryem, arkasından da bir İsa Rabbi onu güzel bir bitki olarak yetiştirdi kadar…

Çocuk Eğitimine Ne Zaman Nereden Başlamalı?

İslam'da çocuk eğitimi anne karnında hatta anne - baba seçimiyle başlar. Anne için baba seçimi ile baba için de anne seçimi ile başlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem; “Kadın dört şey için nikâhlanır, ya malı için, ya soyluluğu için veya güzelliği için, yahut da dindarlığı için, sen dindar olanı seç, elin dert görmesin.” (Müslim, nikâh: 53) buyurmaktadır. Hiç şüphesiz baba adayı seçilirken de aynı duyarlılığı göstermek gerekir.

Sonra, anne babanın helal lokma ile beslenmesi çok mühimdir. Zira çocuk anne karnında ve süt emme döneminde sadece annenin yediği içtiği ile beslenir. Annenin hamilelik ve süt emzirme dönemindeki mutluluğu, neşesi, stresi ve benzeri psikolojik halleri de, çocuğun huyuna, ahlakına, zekâsına, ilerideki başarısına direk etki eden unsurlardır. Hamilelik döneminde çok Kur'an okuyan annelerin çocuklarının daha kolay hafızlık yapabildiğinin birçok örneği mevcuttur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, “Çocuklara sütanne seçerken dahi, güzel huylu kadınların tercih edilmesini, sütle benzemenin meydana geleceğini” haber vermiştir.

İlk Duyduğu Söz; “Allahu Ekber”

Müslüman bir ailede doğan çocuğun dünyaya gözlerini açtığında duyduğu ilk söz “Allahu Ekber” kelamıdır. Dünyaya ilk adım ve ilk eğitim.

İslam’ın çocuk eğitimindeki hassasiyeti baktığımızda; çocuğa, Allah'tan başka ilah olmadığı, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in Allah'ın resulü olduğu, kurtuluş'un Allah'a kullukta olduğu telkin ediliyor. Sağ kulağa ezan, sol kulağına kamet...  İşte bundan sonraki dönemde bu verilen telkine, uygun bir eğitimin titizlikle devam ettirilmesi daha da önemli hale geliyor.

İnsan eğitiminde örneklik büyük bir önem arz ediyor. Zira Rabbimiz kullarına öğretmen olarak gönderdiği peygamberlerine, insanlara örnek olarak onları eğitmelerini öğretmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in eğitim başarısındaki en büyük etken de örnek olması değil miydi? Eğitimde örneklik, rehberlik en büyük etkendir. Çocuklar duyduğunu değil, gördüğünü yapıyor.

İlk Sözü “Allah”

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çocuklar konuşmaya başlarken ağzından çıkacak ilk sözün Allah olması için gayret etmemizi tavsiye etmiştir. Çocuğun konuşmaya başlayacağı dönemde sık sık tekrar ettirilerek bu sağlanır.

Adab-ı Muaşeret

Çocuklarımıza her türlü edeb eğitimini o eğitimin ‘kritik yaş’ döneminde vermeliyiz. Hâlihazırda eğitim sistemimizin en büyük sorunu adab-ı muaşerettir. Hâlbuki İslam’ın en çok önem verdiği husustur bu. Örneğin, yemeğin helalliği çok önemli olduğu gibi çocuğa yeme içme adabını öğretmek de çok önemlidir. Yemeğe ‘Besmele’ ile başlamak, sonunda ‘Elhamdülillah’ demek, elleri yıkamak gibi.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in çok net uyarılarından birisi de sağ elle yemek ve sağ elle içmek hususundadır: “Sizden biriniz sakın sol eliyle yiyip içmesin. Zira şeytan sol elle yer ve içer “ (Buhari, et'ime: 2; Müslim, eşribe: 13)

Namaz

“Çocuklarınız yedi yaşına geldiklerinde onlara namazı emredin...” (Ebu Davud, salât: 26)

Namaz ibadeti, içinde bulunduğumuz zaman diliminde ümmete en ağır gelen, ümmetin en çok zorlandığı bir ibadet herhalde. Bunun nedeni de alt yapı eksikliği. Rabbimiz: “ …Allah'tan hakkıyla korkanlardan başkasına namaz ağır gelir.” (Bakara, 45) buyurmaktadır.

Bunun için yavrularımıza Allah sevgisini, Allah'a itaati bu yaşa kadar vermeliyiz ki namaz onlara ağır gelmesin. Yoksa ‘haydi oğlum namazını kıl’  demek yetmiyor.

Zamanı geldiğinde çocuğumuzun çok zorlanmadan namaz kıldığını görmek şimdiye kadar yaptığımız eğitimlerde başarılı olduğumuzu gösteren önemli bir turnusol görevi görmektedir.

Eğer yavrularımız Namaz Kılan Bir Yiğit olurlarsa bundan sonraki işimiz daha kolay olacaktır.

Okul - Öğretmen Tercihi

Yavrularımızın okul - öğretmen tercihlerini yaparken de Allah'ın rızasına öncelik verirsek, onlara Allah'ı ve ahireti daha çok hatırlatacak okul ortamlarını tercih edersek, bu alanda da yapacağımız eğitimde başarılı oluruz Allah'ın izniyle.

Unutmayalım ki asıl gelecek ahiret geleceğidir. Yavrularımızın geleceğini tehlikeye atmayalım.

Son Görev

Çocuklarımıza karşı belki de son görev diye bir şey yoktur, ama onlara salih veya saliha bir eş seçmek onların cenneti kazanabilmeleri ve dünyada mutlu olabilmeleri için en önemli mihenk taşlarındandır. "...Dindar - ahlaklı olanı tercih et, elin (çocuğunun eli/gönlü) dert görmesin."

Bütün Bunları Yaparken...

Onun narin bir nebat, özel bir emanet, senin cenneti kazanmandaki en büyük sermayen ve kapanmayacak amel defterin olduğunu unutma! Ona nazik davran, güzel hitap et. Kur'an'da babaların evlatlarına hitabı; Hz. İbrahim aleyhisselam, Hz. Yakub aleyhisselam, Hz. Lokman aleyhisselam. Örneklerinde olduğu gibi hep ‘Yavrucuğum!’ diye başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çocuklara karşı hep bu ve benzeri ifadeleri kullanmıştır.

Yavruna güzel söz söyle, sözünün içindeki sevgi kendini göstersin. Ona dua et, Kur'an bunu tavsiye ediyor: "Rabbic'alni...” (İbrahim, 40). “Rabbena heblena…” (Furkan, 74).

Çünkü gönle dokunmadan hiçbir şey olmaz. Gönüllere hükmedebilen de sadece ve sadece Allah'tır, O'ndan yardım iste... Çocuğuna güzel örnek olmaya çalış.

“Çocuklarınızı terbiye etmeye çalışmayın zira zaten size benzeyeceklerdir. Kendinizi terbiye edin yeter." der İbn Haldun.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr