İLKADIM KİTAPLIĞI - İzahlı Kırk Hadis - Zeki SOYAK
Mart 2018 M. Selçuk ÖZDOĞAN A- A+ Sesli Dinle    |  
Sesli Dinle    A- A+

İLKADIM KİTAPLIĞI - İzahlı Kırk Hadis - Zeki SOYAK

Kıymetli İlkadım Kitaplığı okuyucularımız. Rahmetli Zeki SOYAK hocamızın külliyatını tanımaya devam ediyoruz. Bu ay, İlkadım yayınlarımızdan çıkan ilk eser olma özelliğini taşıyan İzahlı Kırk Hadis kitabını inceleyeceğiz.

“Her kim kırk hadisi şerifi hıfz eder ve ümmetime naklederse kıyamet günü ben ona şefaatçi ve şahit olurum.” (İmam Nevevi)

Hadisi şeriften de anlaşılacağı üzere kırk hadisi şerifi ezberleyip gereğince amel etmek ve bunu Müslümanlara anlatmak çok güzel bir ameldir. Hocamız da bu hassasiyetten yola çıkarak bu hadisi şerifin uygulaması mahiyetinde olan mezkûr kitabı hazırlamıştır. Rahmetli Hocamızın hayatına şahit olanlar sünnete tam bir ittiba içinde yaşadığına şahit olmuştur. Merhum Zeki SOYAK hocamız bizler için önemli bir hatırlatmada bulunuyor kitabında:

Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden hüküm çıkarmak ve içtihat etmek müçtehit ulemaya mahsus bir iştir. Diğer Müslümanların yapması gereken de ahlak, fazilet, nasihat ve hayırlı iş ve hizmetlere teşvik ile ilgili hadisleri öğrenip mucibince amel etmek ve müçtehit imamlara tabi olmaktır. Ahkâm ile ilgili hadisi şerifleri ise okuyup öğrenmekle beraber, onlardan kendimize göre hükümler çıkarmak gibi tehlikeli bir işe asla tevessül etmemeliyiz. Maalesef zamanımızda bazı kişiler hiç de ehil olmadıkları halde, ayet ve hadislerin meallerine bakarak hüküm vermek, içtihat etmek gibi çok yanlış bir iş yapmakta, hem kendilerini hem de etrafındakileri tehlikeye atmaktadır. Müslümanlar olarak, ehlisünnet vel cemaat imamlarının gösterdikleri nebevi yoldan asla taviz vermeden sünnet-i seniyyeye uygun bir yaşantı için bütün imkânlarımızı seferber etmeliyiz.”

Zeki SOYAK hocamız, hazırladığı kırk hadisi kolayca ezberlenebilecek hadislerden seçmiş. Ayrıca her ortamda rahatlıkla okunup anlatılabilecek hadis-i şerifleri bir araya getirmiş.

Feraset, dua, sevabı kesilmeyen üç amel, akıllı adam, aldanmamak, mal ve takva, malayaniyi terk etmek, amellerin en sevimlisi, iyiliği emir kötülüğü nehiy, kâmil mü’minin alameti, haddi aşanlar, cemaatle namaz kılmak, yetmiş üç fırka … seçilen hadis-i şeriflerden bazıları.

Kitabımızın son bölümünde yer alan ayetlerden seçilen dualar gerçekten çok güzel olmuş. Bu duaları ezberleyip kendimiz için vird haline getirebiliriz.

“Ey Rabbimiz! Sana ibadet ederiz. Senin için namaz kılarız ve sana secde ederiz. Sana sığınır, sana koşarız. Rahmetini ümit eder, azabından korkarız. Muhakkak ki senin azabın kâfirlere ulaşacaktır.”

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr