Temmuz 2022 M. Selçuk ÖZDOĞAN A- A+ Sesli Dinle    |  
Sesli Dinle    A- A+

İLKADIM KİTAPLIĞI- Hadis-Sünnet Üzerine Tartışmalar ve Değerlendirmeler / Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

Kıymetli İlkadım Kitaplığı okuyucularımız! Bu ayki sayımızda İFAV Yayınlarından çıkan Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN hocamızın kaleminden Hadis ve Sünnet Üzerine Tartışmalar ve Değerlendirmeler isimli kitabı inceleyeceğiz.

Biz Müslümanlar açısından iki temel değer ve kaynak vardır. Bunlar hayat kitabımız olan Kur’an-ı Kerim ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem’in Sünnet-i Seniyyesi’dir. Son zamanlarda oryantalistlerin yoğun çabaları nedeniyle özellikle Sünnet-i Seniyye’nin yazılı bilgi ve belgeleri olan hadisler üzerine yoğun bir eleştiri akımı yapılmaktadır. Bu eleştiriyi değişik kişiler ve farklı kesimler ısrarla sürdürmeye çalışmakta ve insanımızın zihnini bulandırmaya çalışmaktadırlar.

Bu kesimin en büyük özelliği akıllarıyla uyuşmayan hiçbir hadisi ya da dini kuralı kabul etmemeleridir. Aklı vahyin önüne geçirince de hem kendilerini hem de onları dinleyenleri farklı yollara sokmaktadırlar. Gayet güzel bir çalışma olan tefsir sohbeti yaparken bile işi nasıl oluyorsa hem hadis karşıtlığına getiriyorlar, kendi akıllarına uyan hadisleri de kullanıyorlar.

Bizler biliyoruz ki kültürel egemenlik sağlama amacından kaynaklanan ve daha ziyade yabancı menşeli (veya destekli) bu eğilim, ülke insanını kültürel köklerine ve kaynaklarına yönelik olumsuz düşüncelere sürüklemektedir.

Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN hocamız da zaman içinde müdahil ya da muhatap olma durumunda kaldığı Hadis ve Sünnet’le ilgili bazı tartışmalara yönelik düşünce ve değerlendirmelerini bu kitapta bir araya getirmiş. Kitabımız Giriş, Tartışmalar ve Değerlendirmeler, Sonuç bölümlerinden oluşuyor. Meraklıları için gerçekten faydalı bir eser. Eserle ilgili özet cümleler verecek olursak:

  • Sünnet, İslam medeniyetimizin uygulama anlamında ilk ve gerçek formu ve oluşturucu gücü, yaşama güvencesidir.

 

  • İslam pratiği demek olan Sünnet, dönüşüm ve geliştirmede ıslahatçı bir yaklaşıma sahiptir. Geçmişi toptan inkâr eden, karalayan ve bütünüyle kesip atan devrimci bir yaklaşımı kesinlikle benimsememektedir.

 

  • Bizim dünyamızda bireysel ve toplumsal problemlerin vazgeçilmez çare ve çözüm kaynağı Sünnet’tir.

 

  • İslami yaklaşımlardan uzak medeniyet ve dünya görüşleri oluşturarak insanlığın problemlerine insan yaratılışına uygun olmayan çözümler üretmek -iddialar ve gerekçeler ne olursa olsun- sonuçta, sadece bir ütopya ve aldatmacadan ibarettir.

 

  • Peygamberler mirasının en gelişmiş şekli demek olan Sünnet-i Muhammediyye’yi her çağda bireysel ve toplumsal değerler adına imdada çağırmak en isabetli yol olacaktır.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr