İLKADIM KİTAPLIĞI-Fetvalar & Din İşleri Yüksek Kurulu
Ağustos 2020 M. Selçuk ÖZDOĞAN A- A+
A- A+

İLKADIM KİTAPLIĞI-Fetvalar & Din İşleri Yüksek Kurulu

Kıymetli İlkadım Kitaplığı okuyucuları! Bu ay sizlerle Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından çıkan Din İşleri Yüksek Kurulunun çeşitli konulardaki fetvalarından oluşan Fetvalar isimli eseri inceleyeceğiz.

Günlük hayatta kendisine gerekli olan dini bilgiyi öğrenmek her Müslümana farzdır. Yapılan her iş; farz, vacip, sünnet, mubah, haram, mekruh gibi dini hükümlerden birinin kapsamında yer aldığından Müslüman’ın hayatında din çerçevesi dışında hiçbir şey yoktur. Bu sebeple sergilenen tutum ve davranışların dini niteliğinin bilinmesi, hayatın dine uygun bir şekilde yaşanabilmesi için zorunludur.

Bizler dinimizi yaşadığımız hayata değil, yaşadığımız hayatı dinimize uydurmalıyız. Önce krediyi çekip sonra kredi ile ilgili fetva aramak yerine önce dinimizde kredi çekme ile ilgili hükümler öğrenilip sonra işlemler yapılmalıdır.

Ya da dini herhangi bir mesele ile ilgili ehil değilsek kesinlikle “bana göre” ile başlayan cümleler ya da “bu benim aklıma yatmadı” gibi aklı ön plana çıkaran sözler kullanılmamalıdır. Fetva işi ehil olanın konuşabileceği bir meseledir. Ehil olabilmek için de iyi bir eğitim sürecine ihtiyaç vardır.

Değişen hayat şartları içinde çözüm bekleyen yeni meselelerin ortaya çıkması, ictihad ehliyetine sahip âlimleri, söz konusu meselelere çözüm aramaya sevk etmiştir. Müctehid alimlerin ürettiği bu çözümlerin ve ictihadi yaklaşımların adı olan fetva, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminden itibaren Müslümanların dini hayatının düzenlenmesi ve yönlendirilmesinde etkili olmuş ve fıkhın güncelliğinin muhafazasında önemli rol oynamıştır.

Elimizdeki kitapta hayatın her alanıyla ilgili Din İşleri Yüksek kurulunun verdiği fetvalar bir araya getirilmiş. Kurul, kolaylaştırıcı bir usül benimseme, birleştirici bir dil kullanma, yaygın dini anlayışları muhafaza etme, fıkhın mirasını önemseme ve onlardan imkân dâhilinde istifade etme gibi ilke ve esasları benimsemiş.

Kitapta ilmihal konularının yanında ihtiyaç duyulabilecek genel fıkhi meseleler de yer alıyor. Toplam 1029 fetva var. “İtikad, taharet, namaz, zeka ve sadaka-i fıtır, aile hayatı, vasiyet ve miras, ticari hayat, helaller ve haramlar ve sosyal hayat” ana başlıklardan bazısı.

Kütüphanemizde bulunması gereken bir kitap.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr