Mart 2021 M. Selçuk ÖZDOĞAN A- A+
A- A+

İLKADIM KİTAPLIĞI-Aklın Cinneti Deizm / Osman Nuri Topbaş

Kıymetli İlkadım Kitaplığı okuyucularımız! Bu ayki sayımızda Yüzakı Yayınlarından çıkan Osman Nuri TOPBAŞ Hoca efendinin kaleme aldığı Aklın Cinneti Deizm isimli kitabı inceleyeceğiz.

İlkadım kitaplığı köşemizde muhterem Osman Nuri TOPBAŞ Hoca efendinin eserlerini daha önce çokça inceledik. Her bir eser önemli bir boşluğu dolduracak şekilde hazırlanmış. Önceki eserlerde olduğu gibi bu eser de bu alanda bir kitap yok mu, okusak da istifade etsek dediğimiz bir zamanda hazırlandı.

Osman Nuri TOPBAŞ Hoca efendiyi sosyal medyada takip edenler görecektir ki hangi alanla ilgili bir sıkıntı varsa, hangi alanla ilgili bir açıklama yapılacaksa o konularla ilgili takipçilerini bilgilendirmektedir. Mesela, hayvan hakları ile sıkıntılı bir durum varsa dinimizin hayvan haklarına bakış açısını içeren bir yazısı yayınlanır. Ya da kadın hakları ile ilgili olumsuz bir durum varsa hemen doğrusu ne olmalıdır şeklinde bir açıklama karşımıza çıkar.

Aklın Cinneti Deizm kitabı da bu alanda görülen eksiklik üzerine kaleme alınmış. Çünkü maalesef yeterince çalışma yok. Baştan savma cevaplar ile gençler tatmin olmuyor. Sordukları sorulara tam tatmin edici cevaplar veremediğimiz takdirde dinimizde eksiklik var zannediyorlar. Hâlbuki dinimiz tam ve mükemmeldir ama bizler eksiğiz. Onun için kendimizi gençlere göre hazırlamamız gerekir.

Aklın Cinneti Deizm eserinde 5 bölümde ve son söz bölümünde deizm ile ilgili akla gelebilecek sualler gayet akla uygun bir şekilde açıklanmış.

Bugün, sapma ve inhirafların (doğru yoldan çıkma) temelinde üç sebebi sıralıyor Osman Nuri TOPBAŞ Hoca efendi. Bunlardan birincisi: Dinden uzaklaşması ve bunun acı neticesi olarak cahiliyye anlayışının yeniden insanı kuşatması ve hatta ilim ehlini adeta esir alması. İkinci sebep, bugünkü Hıristiyanlığın içinde bulunduğu perişan vaziyettir. Üçüncü sebep olarak ise materyalist felsefe. Bir başka ifadeyle makinenin terakkisi olmuştur.

Kitabımızın birinci bölümünde imanın en büyük nimet olduğu hususu gayet güzel bir şekilde açıklanıyor. Çünkü Cenab-ı Hakk’ın üzerimizdeki en büyük nimeti bizleri İslam ile şereflendirmesidir. Bizleri iman etmeye nail kılmasıdır.

Aslında deizm denilen düşünce sistemi cahiliyye Araplarında da vardı. Onların da hayatları incelendiğinde şimdi deizm ile ilgili söylemlerde bulunan kişilerin atalarının 1500 yıl önce de var olduğu görülecektir.

İkinci bölümde, iman etmemek mümkün mü, sorusu ile insanı iman etmeye götüren kâinattaki birbirinden güzel ve etkileyici ayetlere dikkat çekiliyor.

Üçüncü bölümde, günümüzde deizm adı altında çeşitli yerlerde sıkça sorulan suallere ikna edici bir üslup ile cevaplar verilmiş.

Dördüncü bölümde, yine deistlerin dine bakış açılarını çürütecek cevaplar mahiyetinde mutlak hakikat ve mutlak din konusu açıklanmış.

Elimize aldığımızda dikkatli ve ilgiyle okuyacağımız bir eser. Vakit kaybetmeden okuyalım, okutalım.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr