Ağustos 2010 M. Selçuk ÖZDOĞAN A- A+
A- A+

İLKADIM KİTAPLIĞI

Kıymetli okuyucularımız! Bu ay sizlerle iki kitabı daha tanıyarak İlkadım Kitaplığına kazandıracağız. Bizler kendi kitabımızı tam bileceğiz, tanıyacağız ki diğer kitapları değerlendirirken asıl kaynaktan uzaklaşmayalım. Bu bağlamda Doç Dr. Hayati AYDIN’ın kaleme aldığı iki eseri tanıyacağız. Birincisi Kur’an’da Psikolojik İkna isimli eser, ikincisi ise Kur’an’da İnsan Psikolojisi isimli eserdir. Her iki eserde uzun bir çalışmanın ve araştırmanın ürünü olduğu belli olan eserledir. Özellikle belli bir dava şuuru olan insanların okuması gereken iki eser diye düşünüyorum. Avrupalı bazı yazarların insanları çeşitli yönleriyle tanıtmak amacıyla yazdıkları eserler dikkatle okunurken bu tür eserlerin okunmaması büyük bir eksiklik olacaktır. Çünkü insanı yaratan Allah Teâlâ. Kur’an-ı Kerim’i gönderen Allah Teâlâ. O zaman bizi bizden daha iyi tanıyan, tabiî ki bizi yaratan Allah Teâlâ’dır.

Her iki eserimizi de kısaca tanıyalım.

İlk olarak Kur’an’da Psikolojik İkna isimli eseri tanıyalım. Eserin giriş bölümünde Kuran’ı Kerim’le ilgili çok güzel bilgiler bizimle paylaşılmış. Kur’an’ın insanı en iyi tanıtan bir kitap olduğu; Kur’an’ın bütün insanlar için inmiş bir kitap olduğundan ayetler üzerinde tefekkür ederken bu zaviyenin unutulmaması gerektiği; ayetleri sebeb-i nüzülle ilişkilendirilirken günümüze dair mesajlarının da göz ardı edilmemesi, özetle Kur’an’ın evrensel bir kitap olduğu bizlere anlatılıyor. Devamında da Kur’an’ın insanı betimlemesinin fertleri değil bütün insanları kapsadığı; Kur’an’daki ilkelerin de herhangi bir kuşağa veya topluma değil bütün toplumlar ve kuşaklar için evrensel nitelik taşıdığından bahsediliyor. Eserimizde psikolojik ikna olarak Kur’an-ı Kerim’in terhib(korkutma) ve terğib(isteklendirme)den faydalandığı belirtiliyor. Kur’an Kerim’de Allah Teâlâ, insanları korkutmak amacıyla; dünya yaşantısı ve musibetlerini, geçmiş milletlerin helakini, kıyameti ve özellikle de cehennemi kullanmaktadır.

İnsanları isteklendirmek amacıyla da dünyada verilen bol rızıklardan ve en önemlisi cennetten ve oradaki yaşantıdan bahsedilmektedir. Allah Teâlâ insanların iyi bir kul olmaları için terğibi daha fazla kullanmıştır. Bu şekilde insanların iyiye kanalize olmaları istenmiştir.

İkinci eserimiz olan Kur’an’da İnsan Psikolojisi isimli eser diğerine göre biraz daha hacimli. Eser bir doktora tezi olarak hazırlanmış. Daha sonrada gözden geçirilerek Müslümanların istifadesine sunulmuştur.

“Kur’an ve Sünnet’in en esaslı gayesi, insanın ruh derinliklerinde, Allah’a karşı yönelişe engel olan etmenleri tespit ederek, kişinin basiretine sunup, Allah’la olan münasebetinin yüksek şuurunu uyandırmaktır.” diyor yazarımız eserinin giriş bölümünde. Daha sonra insanı çeşitli yönleriyle bizlere tanıtıyor ve bizleri insanı tanıma yolculuğuna çıkarıyor. İnsanın biyolojik, psikolojik ve sosyal zaaflarının olduğunu başlıklar halinde veriyor. İnsanın biyolojik olarak yeme içme, uyuma, cinsellik gibi zaaflarının olduğu; psikolojik olarak, acelecilik, kıskançlık, cimrilik, nankörlük, şüphecilik, hırs, bencillik, gaflet, zan, kendini beğenmişlik vd. duygularının olduğu; sosyolojik olarak da taklit, cehalet, kötü lakap takma, ayıplama, gıybet, fitne, yalan şahitlik vd. gibi olumsuz davranışların bulunduğu sıralanıyor. Kısacası insanın olumsuz bütün özellikleri ayetler ışığında açıklanıyor ve çözüm yolları da yine ayet ve hadislerle sunuluyor.

Bizler bu iki eser okuduğumuzda muhatap olduğumuz fertleri daha iyi tanıyacak ve davranışlarımızı ona göre şekillendireceğiz.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr