Kasım 2019 M. Selçuk ÖZDOĞAN A- A+
A- A+

İLKADIM KİTAPLIĞI - 365 Kur’an Kelimesi / Murat Arslan

Kıymetli İlkadım Kitaplığı okuyucularımız! Bu ayki sayımızda Erkam Yayınlarının Genç Kitaplığından yayınlanan Murat ARSLAN’ın kaleme aldığı 365 Kur’an Kelimesi isimli kitabı inceleyeceğiz.

Kur’an’i kavramlar bizlerin diline o kadar çok yerleşmiştir ki artık o kelimeler bizim dilimizden olmuştur. Bu kavramlar bizlerin zihin dünyasını da Kur’an’ileştirmiştir. Günlük hayatımızda kullandığımız çoğu kelime artık hayat kitabımız Kur’an-ı Kerim’de geçen kelimelerden olmuştur.

Çocuklarımıza isim koyarken Kur’an’da geçmesine ayrıca dikkat eder hale gelmişiz. Zaman gelmiş yönetici tabaka insanımızın Kur’an’la olan bu ilgisini kesmek için çeşitli teoriler üretmişler ve buna uygun kitaplar neşretmişlerdir. Bir kelime Avrupai dillerden geliyor ise kabul, Doğu dillerinden özellikle de Arapçadan geliyor ise reddedilmiştir. Öz Türkçe adı altında yapılan sadeleştirmeler gerçekten dikkat çekici boyuta ulaşmıştır.

Kavramlar ve kelimeler ile düşünürüz. O zaman hangi kavramlar düşünce dünyamıza hâkim? Kendimizi kontrol etmeliyiz.

Murat ARSLAN hocamız da yukarıda belirttiğimiz dertten muzdarip olduğu için 365 Kur’an Kelimesi isimli çalışmayı yapmıştır. 365 Kur’an Kelimesi isimli eseri; Kur’an-ı Kerim dinleyen müminlere bazı Kur’an’i kelimelerin manalarını hatırlatması, günlük dilde kullanılan kelimelerle Kur’an kelimeleri arasında irtibat kurulmasına yardımcı olur, böylece duygu ve düşüncelerin Kur’an-ı Kerim’e yönlendirilmesi amacıyla yazılmıştır.

Dr. Adem ERGÜL hocamızın ifadeleriyle: “Tarih boyunca bütün saptırıcılar, hep kelimelerle maharetlerini ortaya koymaya çalışmışlardır. İnsanları Hak yolundan alıkoymaya niyetlenenlerin yaptığı ilk şey, ilahi kelamın kelimelerini tahrif etmek; yani ya mevcut kelimenin içini boşaltıp ona farklı bir mana yüklemek ya da o kelimeyi kaldırıp yerine başka anlam ifade eden kelimeler uydurmaktır. Kur’an-ı Kerim bu şeytani yaklaşıma şöyle dikkat çeker:

“Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar…” (Nisa, 46)

365 Kur’an Kelimesi’ni hazırlarken Murat ARSLAN hocamız önce kelimenin manasını, daha sonra kelimenin geçtiği ayetlerden bazılarını, seçtiği kelime ile alakalı kelimeleri, mesela başlığında geçmişte sıkça kullanılan kelimeleri, değişik başlıklar altında başlığında ise ya kısa bir tefsir ya çeşitli hadisler ya da kıssalarla konuya açıklık getirmeye çalışmıştır.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr