İlkadım'dan: Kıssalar Tarih Tekerrür Etmesin Diye Var!
Şubat 2017 Editör A- A+
A- A+

İlkadım'dan: Kıssalar Tarih Tekerrür Etmesin Diye Var!

Kıssalar Tarih Tekerrür Etmesin Diye Var!

Kıymetli okuyucu,

İlkadım dergisi bu ay, sahabe ve mü’minlerin eğitiminde önemli bir yeri olan kıssalar konusunu ele aldı. Müslümanların sabretmesinde, cihadında, ahlakında, imanında ve daha birçok tavrında kıssalar hep önemli bir yer tuttu.

Allah Teâlâ, kulu ve elçisi olan Hz. Muhammed aleyhisselam’ı teselli ederken veya başına gelenlerin daha öncede tecrübe edilen ve imandan taviz verilmemesi gereken hususlar olduğunu anlatırken O’ndan önce gönderdiği peygamberlerin yaşadıklarından yani kıssalardan örnekler verdi.

Peygamberimiz aleyhisselam’ın da ashabın soruları ve bazı tavırları karşısında aynı yöntemi kullandığı oldu. Tahammül sınırlarını zorlayan işkence ve imtihanların yaşandığı dönemlerde bir güzel sahabe gelip de “Allah’ın yardımı ne zaman?” diyerek sesli düşününce peygamberimiz, sohbet ve yol arkadaşlarına sabretmeleri gerektiğini, Allah’ın yardımının muhakkak olduğunu “Sizden önceki kavimlerde iman edenler nice işkencelere maruz kaldılar, etleri bedenlerinden demir taraklarla sıyrıldı da yine vazgeçmediler, gevşemediler” mealinde naklettiği kıssalarla cevap verdi.

Kıssalar daha çok bir eğitim vasıtası olarak aktarıldı, anlatıldı. Kıssalar, bir meselenin daha iyi anlaşılıp kavranmasında somut örnekler, şahıslaştırılmış misaller olarak karşımıza çıktı.

Allah Teâlâ kimi zaman da müşriklerin ve ehli kitabın peygamberimize geçmişte yaşamış kimseleri veya yaşanmış olayları ve onların aslını sormaları üzerine ayetleriyle kıssaları bildirdi.

Allah Teâlâ bin nasihat fayda etmediğinde bir musibetten ibret alınması noktasında helak ettiği kavimlerin durumlarını da bize kıssa ile izah etti.

Allah’ın gazabına uğrayan, lanetlenen kimselerin bu gazap ve lanete uğramalarına sebep olan süreçler, olaylar, tavırlar İsrailoğulları üzerinden anlatıldı. İsrailoğullarının yaşadıkları sadece İsrailoğullarına ibret olsun diye değil, Müslümanlar da aynı duruma düşmemek için onların kıssalarından hisseler çıkarsın diye sayfalarca ayet ayet anlatıldı. Ki Hz. Musa, Kur’an-ı Kerim’de ismi en çok anılan peygamber oldu.

Hz. Yusuf da İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendi. Hz. Yusuf’un baba evinde başlayıp da Mısır’da saray ve zindanlara uzanan hayatının anlatıldığı kıssaya Allah Teâlâ “ahsenül kasas” dedi. Hz. Yusuf’un yaşadıklarını mü’minlere “en güzel kıssa” olarak takdim etti.

Ashabı Kehf, Ashabı Uhdud, Bahçe Sahipleri, Şehre Koşarak Giren Adam, Talut ve Calut, Yüz Kişiyi Öldüren Adam gibi kıssaların hepsinden herkes için çıkarılabilecek hisseler mevcut. Kıssalar dün olduğu gibi bugün de kendilerinden gerekli dersleri çıkarıp imtihanda başarılı olmak, sabrı tecrübe etmek, ahlakı güzelleştirmek, tehlikeleri sezip bertaraf edebilmek isteyen herkesin gözünün önünde, yazılmış satırlarda duruyor. Dileyen herkes Allah’ın muradından payına düşen hissesini benden alabilir diyen kıssalar okundukça güncelleniyor.

Ömer SARIKAYA, Zeynep VARIR, Doç. Dr. Şahin GÜVEN, Mikail USTA ve Fatih YILMAZ zihnimizde kıssaları, onlardan alınabilecek muhtemel hisseleri, Kur’an kıssalarının önemini, tarihi gerçekliğini ve tekrarının hikmetlerini bizler için hazırladı.

Yazılarımızda Hz. Süleyman’ı, Bahçe Sahipleri’ni, Firavun’u, Karun’u, Belam’ı, İmran Ailesi’ni, Hz. Meryem’i, Asiye’yi, Hz. Nuh’un ailesini, Hz. Lut’un eşini, Ashab-ı Kehf’i, Ashab-ı Uhdud’u, Talut ve Calut’u, Firavunun Sihirbazları’nı, Hz. Yusuf’u, Hz. Yunus’u andık.

İstenildiği takdirde istifade edilebilecek bir sayı hazırladığımızı ümit ediyoruz.

Allah’ın bize misal gösterdiği isimleri ve olayları hakkıyla anlayıp gerektiği şekilde amel edebilmek duasıyla diyelim.

Allah’a emanet olunuz.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Şubat 2017

Sayı: 343

İlkadım Arşiv