Ocak 2015 Abdullah GÜLCEMAL A- A+
A- A+

İki İbret Tablosu

Tarihten ibret almıyoruz! İbret almadığımız için de fert olarak, aile olarak, millet olarak sürekli acılar yaşıyoruz! Akıllı insan; kendi başına gelenlerden değil, başkalarının başına gelenlerden de ibret ve ders alan insandır.

Ne yazık ki bizler ne kendi başımıza gelenlerden, ne de başkalarının başına gelenlerden ders aldık! Bundan dolayı, hayatın her alanında kazancımız hep azalırken, kayıplarımız hep arttı! Bilmiyorum, geçmişten aktaracağım şu iki ibret tablosu uyanmamıza vesile olur mu acaba?

İğrenç Bir Vesika: “Küfür Bataklığı”

İmanımızı boğmak istemişlerdi! Tüyler ürpertici bir vesika. İsmi “Türkün Yeni Amentüsü”. Ankara’da 1928’de “Hâkimiyet-i Milliye” yani bugünkü “Ulus Matbaası”nda basılmıştır. Broşürün kapağının üstünde;

“Hâsılatı Türk Tayyare Cemiyeti”ne aittir diye bir cümle vardır. İşte O Amentü:

“Kahramanlığın örneği olan ve vatanın istiklâlini yoktan var eden Mustafa Kemal’e, onun cengâver ordusuna, yüce kanunlarına, mücahit analarına ve Türkiye için ahiret günü olmadığına iman ederim. İyilikle fenalığın insanlardan geldiğine, büyük milletimin medeni cihanda en büyük mevkii kazanacağına, hamaset destanları ile tarihi dolduran kudretli Türk ordusunun birliğine ve Gazi’nin Allah’ın en sevgili kulu olduğuna kalbimin bütün hususiyle şehadet eylerim.”

Görüldüğü gibi bu sözde amentü, İslam dininin amentüsündeki esasların yerine bir takım saçma ve batıl inançlar koyan kaba bir putperestlik vesikasıdır.

Gülünç olduğu kadar da iğrenç olan bu kepaze paçavrayı kim yazmış ve dağıttırmış olursa olsun, o devirde memleketimizde estirilen dinsizlik ve imansızlık kasırgasına tamamen uyan ve tek merkezden idare edildiğine asla şüphe bulunmayan bir ilhad cereyanının eseri olduğu anlaşılmaktadır.

İmanımıza, din ve vicdanımıza, mukaddesatımıza ve insanlık haysiyet ve şerefimize alçakça saldıran bu kudurmuş zihniyetin utanmaz yüzüne bütün milletin huzurunda bir kez daha tükürüyoruz.
Müslüman daha ne zaman uyanacaksın?1

Amerikan Hahamlar Komitesi’nin Çok Gizli Genelgesi

“Bütün Dünya Fethi İçin” Gizlidir. Bütün Yahudilerin Dikkatine:

“Gayemize ulaşmak üzereyiz. 1. ve 2. Cihan harpleri plânımızı ziyadesiyle ileri götürdü, tatbikata koydu. Milyonlarca Hıristiyan’ın birbirini öldürmesinde, birbirini kırmasında, kalanların da bize herhangi bir zarar vermemesinde muvaffak olduk. Ahmak Hıristiyanları tam kontrolümüz altına alabilmek için artık yapılacak çok az şey kalmıştır. Dünyayı ele geçirmeden evvel işte size son talimatımız:

1- Radyo, TV, sinema, basın, mecmua ve kitaplar üzerindeki kontrolümüzü daha çok artırmaya devam ediniz.
2- Çocuklarınızı hukuk, tıp, eczacılık gibi bütün kazançlı meslek ve ticari sahalarda eğitiniz ve Yahudi olmayanları bu gibi ticaret ve meslek sahalarından uzaklaştırınız.
3- Yahudi olmayanların okullarını ve kolejlerini bizim sosyal devrimlerimiz için birer eğitim kampı haline getiriniz.
4- Hıristiyanlık dinini alay edici hale getiriniz. Halkı hiziplere ayırınız. Kiliseye inançlarını zayıflatınız. Davamız kazanılıncaya kadar Mason, Kardeşlik ve Yoldaşlık inancını genişletiniz.
5- Yahudi olmayan kadınların ve çocukların ahlâkını bozunuz. Onları ahlâksızlığa sürükleyiniz.
6- Yahudi olmayanların mahkemelerini bozup perişan ediniz. Kanunlarını ve anayasalarını bizim yolumuza uygun hale getiriniz.
7- Sınıfları birbirine düşürünüz. Siyahları beyazlara karşı kışkırtınız.
8- Politikacıları satın alınız. Ve onların mahalli, milli hükümetlerini çalışmaz, işlemez hale getirmeye devam ediniz.
9- Yahudi olmayanları ve Hıristiyanları kitle halinde aşılayarak, uyuşturuculara alıştırarak, sularını kirleterek, kafadan sakatlanıp tımarhanelik ettirerek medeni kanunlarını tahrip ve perişan ediniz.
10- Eisenhover, Dulles, Lodge ve Warren gibi istekli, arzulu kişileri kullanınız. Bunlar bizim emirlerimizi yapacaklardır.
11- Merkezî Avrupa ve Ortadoğu’dan Amerika’ya göç edecek, halkımızın göçünü kolaylaştıracak plânlar yapınız.
12- Paranın kontrolünü bizim hesabımıza sıkı tutunuz.
13- Ordu, donanma ve hükümette kilit noktalara ve mevkilere daima Yahudileri yerleştirmeye devam ediniz.
14- Bu Amerikan Cumhuriyetini tahrip etmeli ve yerine Yahudilerin kontrolünde olacak, devlet sosyalizmi ile yönetilecek bir demokrasi koymalıyız.
15- İş hayatını kontrole devam ediniz, sürekli huzursuzluk çıkartıp her türlü entrika ile şiddet ve anarşiye, grevlere devam ediniz.
16- Bilhassa bu metotlarla bu ülkeyi (Amerika) yoksulluğa, mahrumiyete, moral bozukluğuna, iflasa götüreceğiz. İç harbe (isyana) sürükleyeceğiz ve böylece düşmanlarımızın miktarını azaltmış olacağız.
17- Rus Bolşevik harbi bizi Rusya’nın patronları yaptı. Son Dünya harbi de İspanya hariç, bizi Asya ve Avrupa’nın patronları yaptı.
18- Emrimiz altındaki Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile İsrail’i meydana getirdik. Şimdi bu hazinemizi inkişaf ettirip Dünya Hükümet Merkezi haline getireceğiz. Yeni çıkacak bir harp de bizi Amerika’nın patronları haline getirecek.
19- Varlığımızın devamı için bu belgeyi yok edin. Yahudi olmayanlar tarafından herhangi bir sorguya çekilirseniz, hatta yemin ettirilerek sorguya çekilirseniz, Talmut’ta bildirildiği gibi bildiklerinizi inkâr edin. Bu konuda herhangi bir bilgi vermeyiniz. Eğer bu bilgiler, bu talimat Hıristiyanların eline geçerse ne korkunç ve vahim sonuçlar ortaya çıkacağını size hatırlatmanın bir gereği yok.
Yahudi Hedefini Biliyor… Ya Biz?2

Notlar:

1,2 Bu iki ibret tablosu merhum M. Lütfi İkiz tarafından hazırlanan Ramazan Ayı takviminin 28 Şubat 1993 ve 9 Mart 1993 tarihli takvim yapraklarından iktibas edilmiştir.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ocak 2015

Sayı: 318

İlkadım Arşiv