Helake Sürükleyen Aşırılık
Ekim 2016 Atilla DEĞİRMENCİ A- A+
A- A+

Helake Sürükleyen Aşırılık

Birbirine taban tabana zıt duygularla, kabiliyetlerle, anlayışlarla ve hissiyatlarla donatılarak farklı karakterlerde yaratılmışız. İmtihanımız bu yapının farkına varmak ve lütfedilen bu nimetlerden istifade sağlayarak yaratıcımızın istediği biçimde dengeye ulaşmaktır. Aslolan ve zor olan dengeye ulaşmak ve ömrümüz boyunca istenilen denge seviyesinde sebat edebilmektir.

Ne var ki insanız, aciziz. Zor olana sabredemez hemen kolaya kaçarız. Bin bir zorlukla ulaşmaya çalıştığımız dengeyi kısa bir zaman diliminde bozarız. Bu yönümüzle bizden önce yaşayanların da bizden sonra yaşayacakların da büyük dertlerinden birisi aşırılığa meyletmektir. Aşırılık, hayatın hangi alanı olursa olsun insana gücünün üzerinde kurallar ihdas ederek Allah Teâlâ’nın yolundan uzaklaşma olarak tarif edilmiştir.

Aşırılık, Kur’an-ı Kerim’de başta Yahudiler, Hıristiyanlar olmak üzere kâfirlerin ve fâsıkların belirleyici vasfı olarak nitelenmiştir. Allah Teâlâ’nın kurallarını inkâr etme, gelen kitapları tahrif etme, emirlere riayet etmeme, yeni kurallar ortaya koyarak o kuralların peşinden gitme, Allah’ın dinini statü elde etme ve geçim tarzı olarak görme, Allah’ın ayetlerinde dünya metaı için değişiklik yapma, yanlış yorumlar oluşturma aşırıya kaçanların faaliyetleri olmuştur.

Günümüz Müslümanları’nın söylem, eylem ve anlayışlarında da aşırılığın emarelerini görebiliyoruz. Kur’an’ın önüne kitaplar geçirme, Sünnet’in önüne davranışlar yerleştirme, doğduğu yeri ve ırkı üstünlük vesilesi kılma, hayatı anlamak için Kur’an’ı tek başına yeterli görme, topluluğunun kurallarını İslam’ın kurallarından üstün görme, ümmet bakış açısını küçümseme, Müslüman’a yardım edeceğine ayağını kaydırma, müstehab olan bir konuya farzdan daha fazla önem verme, haramın iğrençliğinden çok mekruhları gündeme getirme, bireysel ibadetlere çokça yönelerek sorumluluklarını kaçırma önemli aşırılık emarelerinden sadece birkaçıdır.

Bu çerçevede “İnsanın aşırılığa yönelmesinde hangi psikolojik etkenler rol oynar?” sorusu bir yandan tahlil yapmamızı diğer yandan neleri tedavi edeceğimizi gösterecektir. Öncelikle mükemmel olma sapkınlığı, öne geçmek/görünür olmak arzusu, insanların dikkatini çekme isteği, önemli olana yönelememe tembelliği, bireysel (nafile) ibadetlerden tatmin olma ve İslam’ın emirleri yerine kendi bakış açımızı üstün görme aşırılık belasının temellerini oluşturur.

İslam; ahiretle dünya, ruhla beden arasında Allah’a kulluğu esas alan bir denge kurulmasını ister. Kurulacak denge Kur’an ve Sünnet’in sapasağlam temellerine dayandırılmıştır. Her kim bu sapasağlam temellere sarılır ve kendisine dünya hayatı için takdir edilenlerden razı olursa aşırılık belasından kurtulur. Değilse boş hayal ve heveslerin peşinde kendi kendini helake sürükler.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ekim 2016

Sayı: 339

İlkadım Arşiv