Mayıs 2016 Mehmet ŞENTÜRK A- A+
A- A+

Haydin Miraca

Kelime olarak “yükselmek, yükseğe çıkmak, yükselmeyi sağlayan vasıta” anlamlarına gelen miraç; insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin, Cenab-ı Hakk’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ederek, O’nun huzuruna yükseldiği mukaddes ve manevî bir yolculuk, kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî bir buluşmadır.

Miraç; hicretten bir buçuk yıl kadar önce milâdî 621 yılında, Recep ayının 27. gecesinde, Peygamberimizin amcası Ebu Talib ile eşi Hz. Hatice’nin vefat ettiği, müşriklerin baskılarının arttığı, Taif ziyaretinde saldırıya uğradığı ve müşriklerin baskılarına dayanamayan bazı Müslümanların Habeşistan’a göç etmek zorunda kaldığı bir zamanda vuku bulmuştur.

*Miraç olayının, Müslümanlar için önemli sonuçlarından birisi hiç şüphe yok ki, İslam dininin temel direği ve mü’minlere bir miraç hediyesi olan namazdır. Onun içindir ki, “Namaz mü’minin Miracı” olmuştur. Miracın diğer bir önemli sonucu, Bakara suresinin son iki ayetinin nazil oluşudur.
*Miracın bir başka sonucu ise, Hz. Peygamber’in ümmetinden, Allah’a şirk koşanlar dışındakilerin affedilebileceklerinin vaat edilmiş olmasıdır.

Namaz: Mü’minin Miracı

Namaz ergenlik çağına gelmiş, akıllı her Müslümanın üzerine farzdır. Amr İbnul As radiyallahu anh anlatıyor: “Rasulullah aleyhisselam buyurdular ki: “Çocuklarınıza, onlar yedi yaşında iken namazı emredin. On yaşında olunca namaz(daki ihmalleri) sebebiyle onları (hafifçe) dövün, yataklarını da ayırın.” (Ebu Davud, Salât 25, (495, 496); Tirmizi, Salât, 299 (407); Şamil İslam Ans. Namaz maddesi)

Namaz dinin direği, ibadetlerin en üstünüdür. Yüce Allah’a karşı en önemli ibadet görevimiz günde beş defa kıldığımız namazlarımızdır. Namaz, bizi yaratan, yaşatan, sayısız nimetleri veren yüce Allah’a karşı bir kulluk görevimizdir. Kur’an’a göre her şey kendi tarzınca Allah’a hamd ve O’nu tesbih eder: “Yedi gökle yer ve bunların içinde bulunanlar O’nu tesbih ve tenzih ederler. Hiçbiri hariç olmaksızın hepsi O’na hamd ile tesbih eder. Fakat siz onların tesbihini iyi anlamazsınız. O, hakikaten hâkimdir, bağışlayıcıdır.” (İsra, 44) Müslümanların namazı bir bakıma bütün yaratıkların muhtelif ibadet şekillerini bir arada toplamaktadır yani namaz kâinatın ibadet modeli olmaktadır.

Cemaatle Kılınan Namaz 27 Derece Daha Üstündür

İbni Ömer radiyallahu anh anlatıyor: "Rasulullah aleyhisselam buyurdular ki: “Cemaatle kılınan namaz münferid kılınan namazdan yirmi yedi derece üstündür. (Yirmi beş derece" diye de rivayet edildi.)” (Buhari, Ezan 30, 31; Müslim, Mesacid 249, (650); Tirmizi, Salât 161, (215); Nesâi, İmamet 42.)

1. Namaz Allah’ı Hatırlatır
2. Namaz Dinin Direğidir
3. Namaz Verilen Nimetlere Karşı Allah'a Bir Teşekkürdür
4. Namaz Vaktin Kıymetini Öğretir
5. Namaz İnsanların Eşit Olduğunu Hatırlatır
6. Namaz Müminin Miracıdır
7. Namaz Sağlığı Olumlu Şekilde Etkiler
8. Kıyamet Günü İlk Soru Namazdan Olacaktır
9. Namaz Günahlara Kefarettir.
10. Namazı Kılmamak Büyük Günahtır.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: “Onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ilerde azgınlıklarının cezasını çekeceklerdir.” (Meryem, 59)

Kıyamet günü, cehennemliklere, cehenneme girmenize sebep nedir diye sorulduğunda onların; “Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula da yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik. Ceza gününü yalanlardık.” (Müddessir, 74/42-46) diyecekleri Kur’an’da haber verilmektedir. İşte İslam’da insanın en fazla yükselişi, hem de günde beş defa olmak üzere, Cenab-ı Hakk’ın huzurunda oluşu ve Hz. Muhammed’in miracının hatırası olarak Allah tarafından mü’minlere hediye edilen namaz budur. Miracın, mü’minleri ilgilendiren yönü, mahiyetinden daha çok sonucu ve bu sonuçtan alınabilecek işaret ve mesajlardır. İsra suresin 22-38. ayetleri arasında kulun Allah’a yükselmesine vasıta olacak salih ameller zikredilmektedir.

*Yalnız Allah’a ibadet etmeli,
*O’na hiçbir şeyi ortak koşmamalı,
*Anne-babaya iyi davranmalı,
*Hısım akrabaya, fakir ve yoksullara yardım etmeli,
*İsraf ve cimrilikten sakınarak kazancı yerinde harcamalı,
*Çocukları öldürmemeli,
*Toplumu ve aileyi temelinden sarsan zinaya ve ona teşvik eden sebeplere yaklaşmamalı,
*İnsan hayatına saygı gösterilmeli,
* Yetimlere iyi davranarak onların haklarını korumalı,
*Verilen sözde mutlaka durmalı,
*Ölçü, tartıda ve her söz ve davranışımızda doğruluğa dikkat etmeli,
*Hile yapmamalı,
*Bilinmeyen bir şeyin ardına düşüp körü körüne onun peşinden gitmemeli,
*Yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürünmemelidir.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr