Ağustos 2022 Mahmut AVEDER A- A+
A- A+

HADİS İKLİMİ- Kimi Sevdiğine Dikkat Et

Abdullah b. Mes'ud tarafından nakledildiğine göre, Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur: "Kişi sevdiğiyle beraberdir." (Buhari)

Sevgiyi kullarının kalplerine yerleştiren Cenab-ı Hak'tır. Allah, bütün sevgilerin kaynağı, varlık sebebidir, sevgisi sonsuz olandır. O, Vedud'dur. Hem seven hem sevilendir. Vedud isminin ifade ettiği sevgi, lütufkâr ve merhamet dolu bir sevgidir. Bu sonsuz sevgi sayesinde O, tüm varlıklara rızık verir. Bu sınırsız sevgi ile kullarının da kendisini tanımasına, sevmesine yardımcı olur ve bu sevgi ile kullarını bağışlar.

Allah Teâlâ, kulunu sevdiği zaman, adeta onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı (mesabesinde) olduğunu, kendisinden istediği zaman ona ihsanda bulunduğunu, kendisine sığındığı zaman da kulunu koruduğunu bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz, kulun (farz ve nafile) ibadetlerde bulunarak Allah'ın sevgisini kazanabileceğini haber vermiş ve Allah'ın sevdiği kullarını nimetleriyle mükâfatlandıracağını müjdelemiştir.

Cenab-ı Hakk'ın varlıklara duyduğu bu sonsuz sevgi ve şefkatin bilincinde olan bir Müslümanın yüreğinde en çok yer verdiği sevgi Allah sevgisidir. Bu sevginin üstünde hiçbir sevgiye yer vermez. Diğer bütün sevgiler, Allah'ı sevmenin, O'na boyun eğmenin bir gereğidir.

Hayatını Allah sevgisi ile yoğurmuş bir insanın kalbinde Allah sevgisini, Allah’ın habibi Resulullah'ın sevgisi izler. Zira Hz. Muhammed aleyhisselam, Hz. İbrahim aleyhisselam gibi Halilullah'tır, Allah dostudur. "Halilullah" olacak kadar Allah'a yakındır. Müminlere canlarından daha yakın olan Allah Resulü'nün muhabbeti, onunla hemhal olan ashabını kuşatmıştır. Sahabenin peygambere hitaben, "Anam babam sana feda olsun!" deyişlerinden daha güzel bir sevgi ifadesi olabilir mi?

Asr-ı saadet, sevginin insanı nasıl değiştirebileceğinin harika örneklerine sahne olmuştur. Birbirlerini hiç acımadan öldüren, birbirlerine zulmeden, birbirleriyle düşman olan topluluklar, nesep kardeşliğini geride bırakan ulvi bir kardeşlik bağına sahip olmuşlardır.

Sevgiyi değerli ve anlamlı hale getiren, dünyevi çıkar ya da gaye gütmeksizin yaşanması, Allah'ın vereceği karşılık dışında hiçbir karşılık aranmamasıdır. Resulullah'ın aleyhisselam anlattığı bir kıssada, sırf Allah için kardeşini ziyarete giden bir kişinin karşısına çıkan melek ona şu müjdeyi vermiştir: "Sen Allah'ı hoşnut etmek için o adamı sevdiğinden dolayı, Allah da seni seviyor." (Müslim)

Allah tarafından sevilmenin bir işareti de dünyada insanlar tarafından sevilmektir. Buna dair Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur: ''Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e, 'Allah falan kulu seviyor, sen de onu sev!' diye seslenir. Cebrail de o kulu sever. Sonra Cebrail gök ehli içinde, 'Allah falanı seviyor, onu sizler de sevin!' diye nida eder. Bunun üzerine o kulu gök ehli de sever. Sonra yeryüzündeki insanların gönlüne o kimsenin sevgisi yerleştirilir." (Buhari)

Böylece hem gökte melekler hem de yeryüzünde insanlar tarafından sevilme bahtiyarlığına erişir. Ve kıyamet gününde Allah Teâlâ şöyle nida eder: "Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler! Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. (Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları, özel himayeme alacağım)." (Ahmed bin Hanbel)

Her insan, sevdiklerine “kendisi için istediğini din kardeşi için de istemek” olgunluğunu gösterdiği sürece uzun süreli, huzurlu ve sevgi dolu ilişkiler yaşamak hiç de zor olmayacaktır. Çünkü sevginin başlıca düşmanı bencilliktir. Oysa sevgi, paylaşmayı, el ele vermeyi ve sevdiğini kendine tercih etmeyi gerektirir.

Sevgiyi öğrenmemiş, sevgiye kapılarını açmamış, sevmeye yeteneksiz bir kalp, mümin kalbi olamaz. Hz. Peygamber aleyhisselam bu durumu şöyle ifade eder: "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız." (Müslim) Bu nedenle müminin kalbi, kemale ermiş bir imanı elde etmek uğruna sevgiyi arar, sevmeyi ister. Allah ve Resulü'nün sevgisi nihayetinde cennete girmeye vesile olur. Zira kıyamet günü için Allah ve Resulü'nün sevgisini hazırladığını söyleyen sahabiye, Sevgili Peygamberimiz "Kişi sevdiğiyle beraberdir."(Buhari) buyurmuştur.

Rabbim bizlere; kendisinin, habibinin ve onların yolundan gidenlerin sevgisini versin. Amin.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr