Aralık 2020 Âşık Yusufi A- A+
A- A+

Fikir Sancısı - 3

Her çağın derdi, ilacı, yöntemi farklı

Bütün doğru çözümler; senin özünde saklı

 

Saklı cevheri çıkarır, derin düşünsel sondaj

Duygusuz akletmeler; aldatıcı kamuflaj

 

Seni senden iyi bilir; seni, beni Yaratan

Ne tecrübeler gelmiş, başarılı atadan

 

Biliyorum vaktin yok, yetişeceksin çağa

Sakın gitme tarifsiz, uğramadan ocağa

 

Ocakta sıcak çay, akıl, ruh hepsi var

Gözle yürekten konuşur, dertleşirsin zâr

 

Eski şanlı günleri hep birlikte yâd edip

Edebinle çağı okursun, ediplerden söz edip

 

Devirler değişse de değişmeyen tek gerçek;

Bir tek Yaradan, gayrısı kul; işte ölçek

 

Teslim olursak O'na nice kapılar açılır

Manevî dünyamızdan saadetler saçılır

 

Dünya simülasyon, ahiret gerçek hayat

Ölmeyecek gibi şuursuzuz, Yaradan'a inat

 

Etrafına bir bak, her tarafta bir sanat

Havada uçan kuşa kim takıyor kanat

 

Sayısız cisim, varlık; muazzam kâinat

Bu ahenk içinde başıboş bırakılır mı hayat?

 

İraden var, özgürsün; seçim senin

Seçimlerinle olmaktasın iradesiz cenin

 

Göbeğinden bağlanmışsın dünya nimetlerine

Global ağlarla gömüldün, İblis'in şirketlerine

 

Şimdi hissetmiyorsun; damarlarında dolaşıyor

Hiç değmesen bile pisliği bulaşıyor

 

Titre, düşün, fikret; şimdi tam zamanı

Yarın azar Firavun, yanında da Hâmân'ı

 

Firavun, Hâmân, olmazsa olmazı Kârun

Bu iktidarı ancak yıkabilir, Musa ile Harun (as)

 

Musa'da kavl-i leyyin, Yed-i Beyza ve Âsa

Şimdiki karşılığı fikir, teknoloji ve Siha

 

Harun'da samimiyet, yoldaşlık ve gayret

Kavminin taşkınlıklarına Musa gibi sabret

 

Buzağı heykelleri, Samiriler; maddeye tamah

Her adımda cinayet; gizli, açık günah

 

Su akar, bazen taşar ama yatağını bulur

İnsanlık manevî dünyaya açıldıkça olur

 

Sözünü ok gibi kavl-i leyyin ile sapla yüreğe

Bilim ve teknolojiyle dar et dünyayı köpeğe

 

İnsanlığa hizmeti; bedel gör nafileye

Bireyselliği reddet, katıl fıtrî kafileye

 

Kafilede âlimler, fâkihler yoldaşın olsun

Yoksa şirazeyi kaybetmek olur sonun

 

Milli değerler mühim, gerekli, vazgeçilmez

Onlar olmadan gayrı, senin farkın seçilmez

 

Bizi biz yapan her değere muhtacız

Kuru manevi vâhâda, medeniyyete açız

 

Bir medeniyyet tasavvuru, hepimizde gelişmeli

Çağın çarpıklıklarıyla taban tabana çelişmeli

 

Kadim ulu kaynaktan yeni bir çığır

Bu evrensel çağrıya tüm insanlığı çağır

 

Tek firavun olacaksa; insanlık da tek olmalı

Önce insani değerlerde kendisini bulmalı

 

Düşman tek, cephe tek, insanlık son kale

Eğer insan kalmazsak, Fir'avun'a oluruz köle

 

Azgın Firavunlar, dijital Hâmânlar, Küresel Kârunlar

İktidarınızı yıkacaklar; öze dönmüş Musa'larla Harun'lar

 

Âşığın fikir sancısı; işte bunlardan ibaret

Sözler uçar gider, amelle süslemek marifet

 

Âşık YUSUFİ

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr