Ağustos 2015 M. Selçuk ÖZDOĞAN A- A+
A- A+

Eğitim Rehberi & İkametü'l Hucce

Kıymetli İlkadım Kitaplığı okuyucularımız! Bu ayki sayfamızda sizleri iki güzel kitapla daha tanıştıracağız. İlkadım Yayınlarımızdan çıkan Rahmetli Zeki SOYAK Hocamızın Eğitim Rehberi ve Sırrı Fuat ATEŞ’in tahkik ve tercümesiyle İkametü’l Hucce isimli eserleri inceleyeceğiz.

Rahmetli Zeki SOYAK Hocamız’ın 2002 yılında eğitimcilere yaptığı sohbetlerin kaset çözümlemelerinden oluşan çok güzel bir kitap Eğitim Rehberi. Fazilet Toplumu kitabını okuyanlar Hocamızın eğitimle ilgili düşüncelerinin bir kısmını orada okumuştu.

Eğitim Rehberi kitabımız mukaddime ve beş bölümden oluşuyor. Mukaddime kısmında müslümanın olmazsa olmazları olan gaye, usul ve ölçüleri tekrar hatırlatılıyor. "Ölçülerimde herhangi bir sıkıntı var mı?" diye kendimizi bir teste tabi tutuyoruz. İslam’a bir bütün olarak bakabiliyor muyum? Vasıtalarla aram nasıl, vasıtaları hangi konumda tutuyorum? Mezhep, meşrep ve meslek taassubuna dikkat ediyor muyum? İtidal üzerinde olup işlerimi istişare ile yapıyor muyum? Kitabımızın birinci bölümünde eğitim ve öğretimin önemi ve gayesi üzerinde duruluyor. Eğitim Rehberi kitabında da eğitimin üç önemli hususu olan Bilgilendirme, Yönlendirme ve Uygulama kuralları üzerinde iki, üç ve dördüncü bölümlerde örnekleriyle birlikte duruluyor. Bilgilendirelim ama neyi bilgilendirelim, nasıl bilgilendirelim, kimleri bilgilendirelim, bilgilendirirken nelere dikkat edelim? Yönlendirelim ama nasıl yönlendirelim, nereye yönlendirelim, yönlendirirken nelere dikkat edelim? Uygulayalım ama nasıl uygulayalım, uygularken nelere dikkat edelim sorularının cevaplarını bu kitapta gayet güzel bir şekilde buluyoruz. Kitabımızın son bölümünde ise örgün eğitim tafsilatlı bir şekilde açıklanıyor. Muallimin özellikleri ki bu husus bizleri hassaten ilgilendiriyor. Muallim; ihlas, takva,ilim, hilm sahibi olmalıdır….Talebenin özellikleri nelerdir, nelere dikkat etmelidir? Ders kitabı nasıl hazırlanmalı ve hangi özelliklere sahip olmalıdır vb hususlar Rahmetli Hocamızın o veciz Üslubuyla gayet güzel bir şekilde açıklanıyor. Bu kitabı kardeşlerimizin okumasını ve okutmasını ısrarla tavsiye ediyoruz.

İkinci olarak inceleyeceğimiz kitabımız İmam Abdülhay el-Leknevi’ye ait olan İkametü’l Hucca Ala Enne’l-İksara Fi’t-Teabbüdi Leyse Bi-Bid’a (Çok İbadet Etmenin Bid’at Olmadığına Dair Deliller)’dır. Kitabı tahkik ve tercüme eden ise Solhan ilçe müftüsü Sırrı Fuat Ateş Hoca’dır.

Bu eserde neler konu ediliyor? İmam Leknevi bu eserinde, her gün oruç tutmak, Kur’an’ı bir günde hatmetmek, bütün geceleri kıyamla geçirmek, bir gecede bin rekat namaz kılmak gibi, çok ibadet etmenin, riyazet ve mücahede de bulunmanın hükmünü ve bu gibi ibadet şekillerinin, hadislerde varid olan kolaylık ve orta yolu gösteren, aşırırlığı men eden rivayetlerle nasıl telif edileceğini ele almaktadır.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr