Ekim 2014 M. Selçuk ÖZDOĞAN A- A+
A- A+

Ebedi Kurtuluş Yolu, Dr. Murat Kaya

Kıymetli İlkadım Kitaplığı okuyucuları! Bu ayki sayımızda sizlerle Dr. Murat Kaya’nın Erkam Yayınları’ndan çıkan ‘Ebedi Kurtuluş Yolu’ isimli eserini inceleyeceğiz. Dr. Murat Kaya’nın Ebedi Kurtuluş Yolu isimli eseri, güzel dinimizi tanıma konusunda hazırlanmış kısa, güzel ve faydalı bilgilerin bir arada bulunduğu mütevazı bir çalışma şeklinde karşımıza çıkıyor.

Yazarımız bu kitapla ilgili “Biz bu kitapçıkta İslam hakkında uçsuz bucaksız deryadan bir damla misali çok öz malumat vermeye çalıştık. İslam’ın insana, tabiata, hayata, dünyaya ve ahirete bakışını imkânımız nispetinde ele almaya gayret ettik. İslam’ı inceleyip araştırdıktan sonra Müslüman olan insanların tecrübelerini naklettik.” bilgisini veriyor.

Kitabımızın giriş bölümünde insanın nazarının yeryüzüne, gökyüzüne, suya çevrilmesiyle ilgili verilen bilgiler dikkat çekici. Özelikle Güneş’le ilgili verilen bilgiler… Dünya ile Güneş’in uzaklığı 150 milyon kilometre. Güneş’in içine dünyamız gibi 1.300.000 gezegen sığıyor. Ama Güneş, Samanyolu galaksisi içerisinde orta büyüklükte bir gezegen ve tahminen galaksimizde bulunan 200 milyar gezegenden sadece biri.

Güneş’in yüzey sıcaklığı 6000 santigrat derece. Merkezinin sıcaklığı 20 milyon santigrat derece. Yörüngesinde saatte 720.000 kilometre hızla hareket etmekte ki bu, günde 17 milyon 280 bin kilometre yol kat etmek demektir. Güneş saniyede 4 milyon ton, dakikada ise 240 milyon ton madde kaybediyor. Güneşin yaratıldığından beridir tükettiği enerjiyi düşünürsek güneş diye bir gezegenin ortada kalması imkânsızdı. Ama yüce yaratıcımızın ilahî takdiri neticesinde güneş milyarlarca yıldır ısı ve enerji üretmeye devam ediyor. Dünyamız da milyarlarca yıldır güneş gibi bir nimetten faydalanıyor.

Yazarımız kitabını dört bölüm halinde hazırlamış. Birinci bölümde dinimizin başlıca hususiyetleri anlatılıyor. Şöyle ki “dinimizin tevhidi esas aldığı, fıtrî bir din olup akla ters düşmediği, Allah ile kul arasına kimsenin giremeyeceği, dünya-ahiret/madde-mana dengesi kurduğu, adaleti her şeyin üstünde tuttuğu, evrensel bir din olduğu, insanları birbirine eşit tuttuğu, kolaylığı prensip edinip iyimserliği ve ümidi aşıladığı, insana en üstün değeri verdiği” kısa ve gayet güzel bir şekilde özetleniyor.

İkinci bölümde bizleri iman esasları karşılıyor. İman etmemiz gereken hususları, imanımızı tazeleyip yapmamız ve yapmamamız gerekenleri öğrenip dinimizin çevre, temizlik ve suya verdiği önemi tekrar hatırlıyoruz.

Üçüncü bölümde mübarek kitabımız Kur’an’ı Kerim’in genel ve mucizevî özellikleri bizlerin karşısına çıkıyor. Mucize özellikleri olarak fesahati, belagati ve nazmı, gaybdan haber vermesi, ilmî keşiflere ışık tutması ve mucizevî hukuk nizamı güzel bir şekilde açıklanmış.

Son bölümde ise canımız cananımız Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam; çocukluğu ve gençliği, peygamberlik dönemi, hicret ve Medine devri, emsalsiz ahlakından misaller, vefatı, Efendimiz’e aleyhisselam duyulan sonsuz muhabbet ve bazı mucizeleriyle bizlerin istifadesine sunulmuş.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr