DÜŞÜNCE UFKUMUZ-Allah Yolunun Yardımcıları
Mayıs 2019 Atilla DEĞİRMENCİ A- A+ Sesli Dinle    |  
Sesli Dinle    A- A+

DÜŞÜNCE UFKUMUZ-Allah Yolunun Yardımcıları

Yardım etmek/ yardımcı olmak anlamlarını karşılayan “ensar” kavramı Kur’anî bir kavramdır. Efendimiz aleyhisselam döneminde Mekke’den hicret ederek gelen insanlara yardım eden gönlü zengin Medinelilere verilmiş özel bir isimdir. İnsan esas alınarak kullanılmış olan bu kavram insanın halife olabilme kabiliyetini de kendinde barındırmaktadır. Çünkü yaratılan ne varsa insanın bizzat kendisi dâhil insanın yardımına ihtiyaç duyacak şekilde yaratılmıştır.

Her şeyin yaratıcısı ve maliki olan Allah Teâlâ, Samed’dir. O hiçbir şeye muhtaç değilken her şey O’na muhtaçtır. O’nun tasarrufu altındadır. Allah Teâlâ’nın insanların iyiliği için gönderdiği dini de öyledir. Hal böyleyken yaratılan insana imtihanın gereği olarak cüz’i irade verilmiş ve insandan yeryüzünde Allah adına, Allah için ıslah edici olması istenmiştir. Tabi ki fesat çıkarıcı, bozguncu yönüyle birlikte.

İnsan, yapısı içerisinde çok farklı hatta zıt özellikleri birlikte barındırmaktadır. Birbirine zıt bu özellikler insanı ya Allah yolunun yardımcısı yapacak ya da Allah yolunun düşmanı. Kendisini ve çevresini doğru okuyanlar Allah yolunda; okumayı da gözlemlemeyi de yanlış yapanlar Allah yolunun karşısında olacaktır. Bu tamamen insanın seçme kabiliyeti sonrasında ortaya çıkmıştır.

Allah yolunun yardımcıları olarak ifade ettiğimiz “Ensarullah” kavramı hayatın ve hayat şartlarının tüm zorluklarına rağmen Allah’ın dinini yaşayan, koruyan, tebliğ eden ve yaşanması için çabalayan insanları anlatır. Bu insanların fikirlerini de, niyetlerini de, davranışlarını da hep Allah’ın emir ve yasaklarının yaşanması kuşatmıştır. Yine bu insanlar insanlık gereği küçük ve basit hatalar yapmış olsalar bile İslam zemininden asla vazgeçmezler.

Ensarullah; Allah’ın dininin yerleşmesi ve güçlenmesi için koşturan gayretkeş insanlardır. Bu sebat ehli insanlar yeryüzünde ister dini, ister ahlaki, ister ticari, ister idari anlamda olsun her yerde gerçek söz sahibinin insanın yaratıcısı olan Allah olması gerektiğini dile getirirler. Çalışmaları esnasında insanlardan ne ücret ne de iltifat beklemedikleri için harbi adamlardır. Dertleri bir makama ulaşmak veya birikim sahibi olmak değildir. Tek dertleri tüm insanların iyiliği adına Allah’ın emir ve yasaklarının yeryüzünde hâkim olmasıdır.

Ensarullah; malıyla ve canıyla Allah yolunda savaşan yiğitlerdir. Bedensel özellikleriyle değil gönüllerinde taşıdıkları heyecan ve azimleriyle kendilerini belli ederler. Herkesin yıldığı, bıktığı, yorulduğu süreçlerde bu yiğitler sabır ve metanet yüklenerek insanlara Allah’ı hatırlatırlar. Kendi dönemi için olsun veya sonraki zaman dilimleri için olsun hep özlemleri vardır. Buna ulaşmak için neyi varsa onu feda etmeye hazırdırlar.

Ensarullah; müşterek sorumluluk sahibi Müslüman insanlardır. Hayatı başkalarının üzerine yıkarak -veya eleştirerek- yaşayan insanlar değildir. Gördüğü eksiklikleri düzeltme anlayışıyla olaylara yaklaşır ve bunun mücadelesinde yaşar. Uzaklar onun için iki karışlık mesafedir. Orada kardeşlerinin olduğunu bilmek ve onların dertlerine derman olabilmek için çaba göstermek onun hayattaki ufuk seviyesidir.

Son olarak dünyayı dünya kadar, ahireti ahiret kadar bilen, tanıyan, seven ve değer veren adamlardır, Ensarullah. Sıkıntılarla karşılaşır, bunalır hatta “Allah’ın yardımı ne zaman” der ama Allah’tan, Rasulullah’tan ve İslam’dan zerre miktarı uzaklaşmaz. Şeytanın iğvalarına, dünyanın aldatmacalarına kanmaz. Yanlışa düşerse de tevbe etmeyi bilir. Duası ve niyazı hep Allah’ın kullarının Allah’ın yoluna yönelmesi ve o yolda sebat etmesi içindir.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Mayıs 2019

Sayı: 370

İlkadım Arşiv