Nisan 2017 Atilla DEĞİRMENCİ A- A+
A- A+

Diriliş Diziyle Değil Ahirete İmanla Başlar

İmtihan için geldik bu dünyaya. Bizden öncekilerin imtihan edildiği konulardan bizler de imtihan ediliyoruz/edileceğiz. Aynı sıkıntılar ve sevinçler karşısında Allah’ı ve bu dünyanın anlamını unutmadan hareket edenler imtihanda başarı sağlayacak ve ödülü hak edecektir. Ve bir gün ölüm denilen nimetle imtihan sona erecektir. İmtihan bittiyse dünya da bitmiştir. Yeni bir hayata başlanır, artık. Yeni hayat; Ahiret Hayatıdır.

Ahiret kavramına sözlüklerde son, diğer, sonra gelen anlamları verilmiş. Bu ruhsuz tanımlamayı bir kenara bırakıp ulemanın ahiret tanımına bakalım. “Ahiret; dünya hayatının ardından gelen, ölümle başlayan, çeşitli merhaleleri olan (berzah, kıyamet, mahşer, cennet, cehennem gibi), dünya hayatındaki imtihan sonuçlarının alındığı ebedi hayattır.”

Kur’an-ı Kerim’de 115 kez kullanılan ahiret kavramı yirmiye yakın farklı tamlamalarla ifade edilmiştir (Yevmi’d din, Yevmü’l huld, Yevmü’l âzife, el-karia gibi). Müfessirlerimiz böyle bir anlatım tarzının hem dikkat çekici olduğunu hem de insanlara bilinç verme yönünden etkili olduğunu belirtmişlerdir. Nitekim bu farklı anlatımlar insanların korku ve ümit arasında karakter kazanmasına da vesile olmuştur.

Ahiret, dünyada yapılan her türlü iyilik ve kötülüğün karşılığının tam ve mükemmel olarak verildiği hayattır. İyiler iyiliklerinin, kötüler kötülüklerinin tam karşılığı neyse onu ahirette bulacaktır. Ahirette dünyaya ait bütün kazanımlar, statüler, makamlar sıfırlanacak ve insan kendi isteğiyle yaptıkları neticesinde yeni mekânlar, makamlar ve statüler kazanacaktır. Ki ahiret hayatı sonsuz/ebedi olacaktır. Bu çerçevede akıllı insan ahiret için yatırımlar yapmaya özen gösterir ve yatırımları özendirmeye çalışır.

Ahiret hayatında geçerli olan tek kriter Allah Teâlâ’nın kriterleridir. O’nun doğru, güzel, iyi dediği ne varsa bunları yapanlar veya yapmaya gayret edenler için sonsuz güzellikler diyarı cennet vardır. Allah’ın emirleri doğrultusunda hareket ederken çekilen eziyetlerin, cefaların ahirette ne kadar izzet kazandırdığını görenler dünya hayatının hiçliğini daha iyi anlayacaktır. O’nun yasakladığı, çirkin dediklerini yapanlar ise kendi odunlarıyla dolu cehenneme sürüklenecektir.

Ahiret hayatı gaybî bir konudur. Bilgiyle ulaşılmaz, iman ister. Biz ahiret hayatının varlığını aynen görmüş gibi kabul ederiz. Çünkü ahiretin varlığını gündeme getiren veya haberini veren Allah Teâlâ’dır. Ahirete iman mü’minlere;

  • Dünya’nın imtihan sahası olduğunu yani sabrı öğretir.
  • Her şeyin hesabının olduğu bilincini verir.
  • Sıkıntıların geçeceği ümidiyle huzur sağlar.
  • Teselli kaynağıdır.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Nisan 2017

Sayı: 345

İlkadım Arşiv