Mayıs 2022 Nureddin SOYAK A- A+ Sesli Dinle    |  
Sesli Dinle    A- A+

BAŞYAZI-Müminül Emin

Kamil mümin olmanın yolu, müminler için hidayet rehberi olan Kur’an’a tabi olmaktır. Rabbimiz yüzlerce ayetinde bizlere kâmil mümin olma yollarını göstermiş, bunun hayata uygulanmasını da resul ve nebileri ile öğretmiştir.

Allah’ını tanıyıp iman eden, Rabbine güvenen kâmil mümin, dünyevi kaygıların hepsinden emin olur. Huzur bulur. İlahi müjdelere nail olabilmek için bütün gücüyle gayret eder. İlahi müjdelerin gayrete getiremediği, ilahi müjdelerin tatmin edemediği kimseleri, hiç kimse gayrete getiremez, hiçbir şey tatmin edemez.

Kur’an müminler için şifadır. Şimdi can kulağı ile ilahi ve nebevi öğütlere kulak verelim, gönül verelim, vakti gelince de bu değerler uğruna can vermesini bilelim.

Mümin öncelikle Rabbine iman edecek, ibadet edecek, itaat edecek Allah ve Resulünü her şeyden çok sevecek, sevdiğini Allah için sevecek, imanını kaybetmekten çok korkacak ve ona göre bir hayat yaşayacak.

Müminin dostu Allah’tır, Resulüdür ve Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren müminlerdir.

Mümin dini alaya alıp oyuncak edinenleri ve kâfirleri dost edinemez.

Müminler, resullere indirilene iman ederler. Namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. Büyük mükâfatı kazanırlar.

Müminler itaatkârdır, doğrudur, sabırlıdır, Allah’a derinden saygı duyar, sadaka verir, oruç tutar, namuslarını korurlar, Allah’ı çokça anarlar, onun hükümlerine gönülden tabi olurlar.

Müminler kurtuluşa ermişlerdir, namazlarında derin saygı içindedirler, faydasız işlerden boş sözlerden yüz çevirirler, zekâtı öderler, ırzlarını korurlar, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler, namaz kılmaya devam ederler.

Müminler müminleri bırakıp inkârcıları asla dost edinemez. Çünkü böyle yapanların Allah’la bir ilişiği kalamaz.

Öğüt müminlere fayda verir.

Müminler, müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludur. Müminler, Allah yolunda cihad ederler. Bunu yaparken de hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar.

Müminler içki, kumar, zina, hırsızlık, faiz gibi haramlara yaklaşmazlar.

Müminler öğüdünü Kur’an’dan alırlar.

Müminler sadece Allah’tan korkarlar.

Müminler kardeştir.

Müminler birbirlerinin arasını düzeltir.

Allah anıldığı zaman müminlerin kalpleri ürperir.

Müminler Allah’a ve Resulünü razı eder.

Müminler yalnızca Allah’a tevekkül ederler.

Müminler iyiliği emreder kötülükten men ederler.

Müminler malları ve canlarıyla cihad ederler.

Müminler gözlerini haramdan sakınır ve ırzlarını korurlar.

Başa gelen musibetler bir imtihandır, müminle münafığı belli eder.

Namaz müminlere farz kılınmıştır.

Müminler Allah’a karşı gelmekten sakınır.

Müminler insanları Müslüman olmaya zorlayamazlar.

Mümin, selam veren kimseye çıkar ve menfaati için “Sen mümin değilsin.” diyemez.

Mümin mümini asla öldüremez. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir.

Allah müminlerle beraberdir.

Allah müminlere çok merhametlidir.

Allah müminleri destekler.

Allah müminlere yeter.

Allah müminlerin ecrini zayi etmez.

Allah müminlere karşı çok lütufkardır.

Müminlere yardım etmek Allah’ımız üzerine bir haktır.

İhlasla salih amel işleyen müminler cennete girecektir.

Allah müminlere güven duygusu ve huzur indirir.

Allah müminlere malları ve canları karşılığında cenneti verir.

Allah müminler aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir.

Allah müminlere ebedi olarak kalacakları cennetler ve çok güzel köşkler vaat etmiştir.

Allah, koyduğu sınırları hakkıyla koruyan müminleri müjdeler.

Müminler yalnız Allah’a güvenirler.

Müminlerin kendilerine çok düşkün, çok şefkatli ve merhametli peygamberleri vardır.

Bugün müminlerden, birbirine kardeş olamayan, birbirlerini sevemeyen, birbirlerinin dedikodusunu yapan, birbirlerini haset eden, birbirlerini gıybet eden, birbirlerine lakap takan, birbirlerini aşağılayıp alay eden, birbirlerine yalan söyleyen, birbirlerini aldatan, birbirlerine iftira eden, birbirlerine kin tutan, birbirlerinin ayıplarını ve kusurlarını araştıran, birbirlerinin arasını bulmayıp birbirlerinin arasını bozan, birbirlerinin malında, canında, namuslarında gözü olan ve birbirlerini öldürenler, Allah ve Resulüne itaat etmeyip isyan edenlerdir. Bunlar Kur’an’dan beslenmeyip, Kur’an’ı nefsi arzularına alet eden cahil, gafil veya hainlerdir.

Rabbimiz;

“Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ‘şüphesiz ben Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kimdir.” (Fussilet, 33) buyurmaktadır.

Müslüman, elinden ve dilinden emin olunandır. Müslüman, kardeşlerinin ihtiyacını giderendir. Müslüman, kardeşlerinin sıkıntısını giderendir. Müslümanlar bir bedenin azaları gibidir. Müslümanlar birbirlerini severler. Müslüman, kardeşlerinin kusurlarını örtendir. Kendisi için istediğini başkaları için isteyip kendisi için istemediğini de başkaları için istemeyendir. Malayaniyi, boş şeyleri terk edendir. İyi geçinen ve iyi geçinilendir. Zulmetmeyen, zulme başkaldırandır. Bir binanın tuğlaları gibi birbirine kenetlenendir.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr