Şubat 2023 Nureddin SOYAK A- A+
A- A+

BAŞYAZI- Doğru Olmanın ve Doğru Kalmanın Yolu

Aklını vahye tabi kılamayanlar ne doğru olabilirler ne de doğru kalabilirler. Öğüdünü Allah ve Resulünden almayanlar ne doğru olabilirler ne de doğru kalabilirler. Aklı vesveselerden koruyan vahiydir. Aklını koruyamayanlar kâlini ve halini koruyamazlar. Söz ve fiillerinde doğru olmayanlar halis münafıktırlar. Münafıklık da iki çeşittir. Birincisi itikatta yani inançta münafıklar, inanmadığı halde inanmış gibi görünenler. İkincisi ise amelî davranışlarda münafıklar, maalesef Müslümanlardan bazıları da bu duruma düşebiliyorlar. Yalan konuşanlar, söz verip sözünde durmayanlar, emanete ihanet edenler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından münafık ilan edilmişlerdir. İnançta münafıklık kâfirlikten de aşağıdır. Amel de münafıklığı davranış haline getirenlerin de akıbetinden korkulur.

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” (Hûd, 112)

Doğruluğu iste.

“Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.” (Fâtiha, 6)

Doğru yolu öğren.

Öncelikle yolun doğru mu? Yolu doğru olmayanların doğruluğunun kendilerine hiçbir faydası olmaz. Doğruluğu sapıklıktan ayıramayanlar akıldan ve imandan mahrum olanlardır.

“İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır.” (Bakara, 185)

Doğru yolda olmak için dua et.

“Kullarım, beni senden sorarlarsa (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” (Bakara, 186)

Doğruluğun ve doğru yolu öğrenmenin kaynağı Kitap ve sünnettir. Allah ve Resulüne kulak verip davetine icabet etmeyenler ne doğru olabilirler ne doğru yolu bulabilirler ne de doğru yolda kalabilirler. Onların ne dostluklarına ne akrabalıklarına ne de yol arkadaşlıklarına güvenilebilir. Onların bütün hesabı dünyevi çıkar ve menfaatleridir. Hedeflerine ulaşabilmek için çok sinsi planlar yaparlar. Sermaye olarak kullanmayacakları hile ve desise yoktur. Mümin, mümin kardeşlerine asla hile yapmaz. Hırsı gözünü bürüyenlerin yapmayacağı, yaptırmayacağı hile ve desise yoktur. Ama bilmedikleri bir hakikat var.

“Onlar hileye başvurdular, Allah da onların tuzağını boşa çıkardı. Allah hileleri boşa çıkaranların en hayırlısıdır.” (Âl-i İmran, 54)

Ad kavmi de Hud aleyhisselamı tehdit edince Hud onlara; “Hepiniz toplanın bana istediğiniz tuzağı kurun.” (Hud, 55) demişti.

Öyleyse mümin bilmeli ki hile ve tuzakların tek kalkanı doğruluk ve Rabbe tevekküldür. Sen doğru ol yeter.

“Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimse size zarar veremez.” (Mâide, 105)

Hile ve desiselerine bahane arayanlar bilmeli ki; “Allah, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.” (Nahl, 19)

Allah’ın her şeyi bildiğine inanan mümin yalan dolana, hile ve desiseye başvurur mu?

İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah

Yardımcısıdır doğruların Hz. Allah

 

Doğru yolu kaynağından öğrenmeyenler, öğrenmeye niyeti olmayanlar, her zaman yoldan çıkabilirler. Üstelik bunlar kendilerini çok uyanık, gözü açık zanneden kişilerdir. Beslendiği kaynağa göre herkes kendini doğru yolda zannedebilir. Şeytanın dostları bile kendini doğru yolda zannederse insanların vay haline.

“Şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar.” (Zuhruf, 37)

“Şeytan, onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Hâlbuki onlar gözü açık kimselerdi.” (Ankebût, 38)

“Allah, bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık lâyık oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı.” (A'râf, 30)

Allah’a karşı gelmekten sakın.

Doğru olmak ve doğru yoldan sapmak istemeyenler, Allah’a isyan etmekten, karşı gelmekten şiddetle sakınmalıdırlar.

“…İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.” (Bakara, 177)

Doğru yola gir.

İşte onlar Rablerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.” (Bakara, 5)

Sözün doğru olsun.

Sözü doğru olanın özü, özü doğru olanın sözü doğru demektir. Yalancılık helak sebebidir. Mümin asla yalana tevessül etmez. Yalancılık Allah’a isyandır.

“Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.” (Nisâ, 9)

“Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın.” (Ahzâb, 70-71)

Özün doğru olsun.

“Kim ‘ihsan’ derecesine yükselerek özünü Allah’a teslim ederse, onun mükâfatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara,112)

Anana, babana, eşine çocuklarına, akrabalarına, komşularına, yol arkadaşlarına, müminlere, insanlara hatta hayvanlara doğru ol.

Doğrularla beraber ol.

İsin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar denmiştir.

“Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe, 119)

İmanında, ibadetlerinde, ahlakında, hayatın her safhasında doğru ol.

"Dini dosdoğru muhafaza edin ve onda ayrılığa düşmeyin buyurmuştuk..." (Şûra, 13)

Din doğru öğrenip, hayatlarında dosdoğru muhafaza edemeyenler, dinde ayrılığa düşerler. İçtihatla ayrılığa düşenler rahmete vesile olurken, cehaletle ayrılığa düşenler fitneye vesile olurlar.

“Sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler.” (Âl-i İmran, 19)

Din bir bütündür, hayat da bir bütündür. Hayatını tatlandırmak istiyorsan, dinini hayatının her yanına yay. Hayatının hiçbir köşesi dinden mahrum kalmasın ki ebedi hayatını da kazanasın.

“Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O hâlde, kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır.” (Bakara, 256)

Allah’tan başka tapınılan ve hak yoldan saptıran her varlık tağuttur. Müminin birinci vazifesi Allah’ı tanıyıp bilmesidir. Allah’ı tanıyıp bilenler tağuta kulluk etmezler.

“İman edenler ancak Allah'a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.” (Hucurât, 15)

Doğru olmak yeterli değildir, doğru olduğuna inananlar, doğru yolu kâliyle ve haliyle başkalarına da göstermelidir. Yapılan işlerde ihlâs, olgunluk belirtisidir. İhlas ise niyetle gerçekleşir ve her yaptığını Allah rızası için yapmak demektir. Allah’la bağın nasıl, ona bakmalıdır.

“Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle doğru yola iletilmiştir.” (Âl-i İmrân, 101)

“Yarattıklarımızdan, hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hak ile adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır.” (A'râf, 181)

Doğruluktan ve doğru yoldan mahrum kalmamak için zalimlikten, fasıklıktan ve kâfirlikten uzak durmak gerekir. Bunlar doğruluğun ve doğru yolun önündeki en büyük engellerdir.

“Allah, zâlim topluluğu doğru yola erdirmez.” (Tevbe, 19)

“Allah, fasık topluluğu doğru yola erdirmez." (Tevbe, 24)

“Allah, inkârcı toplumu doğru yola iletmez.” (Tevbe, 37)

Doğru yolu bulanlar bundan dolayı Allah’a şükretmeli, o yolda kalabilmek, o yolda ölebilmek için Allah’tan yardım dilemelidir.

“Canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.” (Yusuf, 101)

“Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır.” (İsrâ, 15)

“Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki: Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor." (Hucurât, 17)

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr