Başımıza Gelenler
Mart 2017 Nureddin SOYAK A- A+
A- A+

Başımıza Gelenler

Ümmeti Muhammed’in perişanlığı neden? Ümmet neden belini doğrultamıyor? Ümmet neden sahipsiz? Başımıza gelenlerden dolayı önce kendimizi sorumlu tutmalıyız. Zulüm Ümmeti Muhammed’e yapılıyor, asırlardır akan kan ümmetin kanı. Maddi ve manevi değerleri talan edilen ümmet… Neden?

Rabbimiz buyurdu ki: “Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.” (Şura, 30)

“Bu, nereden başımıza geldi?” dediniz, öyle mi? De ki: “O (musibet), kendinizdendir.” (Âl-i İmran, 165)

Ümmeti Muhammed’in imanı ne durumda? İmanını küfürden, şirkten, nifaktan koruyabiliyorlar mı? İmanın emrettiğini yerine getirebiliyorlar mı? Ümmeti Muhammed, Rabbini tanıdılar mı? Rabbine imanları kâmil mi? İmanın tadını aldılar mı? Rabbini sevdiler mi? Rabbine dürüstler mi? İmanını kaybetme korkuları var mı? İmanından dolayı mutmainler mi? İmanın kendine kazandırdığı üstünlüğün farkındalar mı? Bela ve musibetlerin, imanın sınanmasından ibaret olduğunun farkındalar mı?

Allah ve Resulünün hükmüne gönülden razı olmayanların iman etmiş olamayacağını biliyorlar mı? İmanları onları salih amellere yöneltip kötü amellerden alıkoyabiliyor mu? Allah’ın ayetleri kendilerine okununca imanları artıyor mu? Allah’a tevekkülleri nasıl? İmanlarının nuru onları hak yola sevk edebiliyor mu? Kalplerinde imanın huzur ve güvenini hissedebiliyorlar mı? İmanları; inkârı, fasıklığı ve isyanı onlara çirkin gösterebiliyor mu? İmanları uğrunda nelerini feda edebiliyorlar? İman eden kardeşlerinin kurtuluşu için dua ediyorlar mı?

Ümmeti Muhammed’in ibadetleri ne durumda? İbadetlerini riyadan, şirkten, nifaktan koruyabiliyorlar mı? Günde en az kırk kere “Allah’ım yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz” diyen Ümmeti Muhammed sözünün arkasında durabiliyor mu? İbadetleri onları Allah’a karşı gelmekten sakındırabiliyor mu? “İbadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir” diyebiliyorlar mı? Dini Allah’a has kılarak O’na ibadet edebiliyorlar mı? İbadetleri sürekli mi? Sırf Allah’a ibadet ve kulluk için yaratıldıklarının farkındalar mı? İbadetlerin külfet değil nimet olduğunun farkındalar mı? Allah’a ibadette sabırlılar mı? İbadetten maksadın Allah’ı anmak olduğunun farkındalar mı? Hayatın her anını ibadete çevirme gayret ve çabası içindeler mi? Korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarını terk edebiliyorlar mı? İbadetleri Allah’a yaklaştırıyor mu? Uzaklaştırıyor mu?

“Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm” buyuran Rabbimizin bu büyük ve külfetsiz nimetinden Ümmeti Muhammed gerçekten istifade edebiliyor mu? Allah’a nasıl dua edeceklerini biliyorlar mı? İlahi kelam dua ile başlayıp dua ile bitiyor da ümmet duanın öneminin farkında mı? Ümmet dua alınması gerekenlerden dua alabiliyor mu? Duanın kabulünde en önemli unsurlardan birinin de dürüstlük olduğunun farkındalar mı? Hayra dua eder gibi şerre dua etmekte acele edilmemesi gerektiğinin farkındalar mı? Duanın, ibadetlerin özü olduğunu biliyorlar mı?

Namaz ibadetlerini dosdoğru kılabiliyorlar mı? Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım isteyebiliyorlar mı? Namaza şevk ve heyecanla mı yoksa tembel tembel mi kalkıyorlar? Namazlarını huşu ile vaktinde kılabiliyorlar mı? Namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine koşan bir neslin akıbetinin farkındalar mı? Ailelerine namazı emredip kendileri de ona devam ediyorlar mı? Kıldıkları namaz Ümmeti Muhammed’i hayâsızlık ve kötülüklerden alıkoyabiliyor mu? Namaz kılanın kurtuluşa ereceğini biliyorlar mı?

Ümmeti Muhammed’in ahlakı, Muhammedî mi? Ümmeti Muhammed peygamberlerinin yüce bir ahlak üzere olduğunu biliyorlar mı? Ümmeti Muhammed’in günde en az kırk defa tekrar ettiği “Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.” duasıdır. Gittikleri yola dikkat ediyorlar mı? Doğru ve dürüst olmayanın hiçbir ameli makbul değildir. Ümmet ancak doğruların kazanacağı o güne hakkıyla inanıyor mu? Ümmet kimlerle kol kola; doğrularla mı yalancılarla mı? Rabbimizin emanetlere hainlik etmeyi yasakladığından ümmetin haberi var mı acaba?

Ümmet; göklerin, yerlerin, dağların yüklenmekten çekindiği emanetin kendilerine yüklendiğinin fakında mı? Ümmet; kendilerinin, ana babalarının, en yakınlarının aleyhine bile olsa adaletten şaşmamaları gerektiğinin farkındalar mı? Kötülük ve hayâsızlıkların şeytanın ameli olduğunun farkındalar mı? Hayâsızlığı, fenalığı ve azgınlığı Allah’ın yasakladığını bilip onlardan uzak kalabiliyorlar mı? İnsanlar arasında hayâsızlığın yayılmasını arzu edenlerle mücadele ediyorlar mı?

Ümmeti Muhammed muamelelerinde nasıl? Ümmeti Muhammed, Allah’ın haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını da helal bilip ona göre hareket etti mi? Ümmet Allah’tan başkası adına kesilen hayvanların haram olduğunu biliyor mu? Haram ayları biliyor mu? Allah’ın alışverişi helal, faizi haram kıldığını biliyor mu? Ümmet kimlerle evlenmenin helal, kimlerle evlenmenin haram olduğunu biliyor mu? İçki, kumar, dikili taşlar ve fal oklarının şeytan işi pislikler olduğunu biliyor mu? Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, şans oyunları ile kısmet aramanın haram kılındığını biliyor mu? Zinaya yaklaşmanın haram olduğunu biliyorlar mı?

Peki, bütün bu ilahi beyanlara rağmen neden ümmetin çoğu haram yemede birbirleriyle yarışıyor? Peki, ümmetin din adamları ve âlimleri günah ve haramlardan insanları yeterince sakındırıyorlar mı? Bazıları benlik davası güttükleri kadar, Allah davası gütselerdi ümmet bu hale gelir miydi? Allah’ın haram kıldıklarını helal, helal kıldıklarını haram kılmaya kimsenin yetki ve salahiyeti yoktur. Bunu yapanlar hadi aşanlardır.

Ümmeti Muhammed niçin bu durumda? Ümmeti Muhammed’in Ümmeti Muhammed olma yolunda gayreti var mı? Rabbine karşı vazifelerini yerine getiriyor mu? Kulluğunda samimi ve dürüst mü? Ümmetin diğer fertleri ile arası nasıl? Kardeşlik hukukuna riayet edebiliyorlar mı? Kendi aleyhlerine bile olsa adaletle hükmedebiliyorlar mı? Kendisi için istediğini kardeşleri için de isteyebiliyorlar mı? Kardeşleri ile muhabbetle kucaklaşabiliyorlar mı?

Kardeşleri ile selamı sabahı dini gayretinden mi, dünyevi çıkar ve menfaatlerinden dolayı mı kesiyorlar? Kardeşlerinin arasını düzeltmeye mi yoksa bozmaya mı çalışıyorlar? Zulüm ve baskı kalmayıncaya kadar zalimlerle savaştılar mı? Faizi terk ettiler mi? Haksız yere kardeşlerinin malını yemeyi terk ettiler mi? Haksız yere kardeş kanı dökmeyi terk ettiler mi?

Allah’a itaat eden ümmet kurtulur. İsyan eden ise ümmet olma vasfını kaybederek helak olur.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr